På Malmö universitet jobbar 1800 medarbetare som alla bidrar till ett mer hållbart och jämlikt samhälle genom forskningsbaserad kunskap, kritisk reflektion och handlingskraft. Många av oss är forskare och lärare. Andra är ekonomer, HR-specialister, kommunikatörer, IT-specialister och administrativ personal.

Hur är det att jobba på Malmö universitet?

Lär känna några av våra medarbetare och ta reda på varför de trivs på sin arbetsplats.

Malmö universitet är en magisk plats för att våga tänka nytt och framåt.

Sara Kjellberg, chef för universitetsbiblioteket