Vi vill möta vår tids utmaningar med forskningsbaserad kunskap. Ditt stöd kan göra det möjligt – varje bidrag är uppskattat. Kontakta oss om du vill veta mer.

Stöd Malmö universitet

Malmö universitet är ett öppet, nyskapande och internationellt lärosäte som vill göra världen lite bättre. Samhällsengagemanget finns i vårt DNA.

Tillsammans kan vi bidra till att lösa vår tids stora samhällsutmaningar – som till exempel hälsoklyftor, kriminalitet och integration – samt ligga i framkant gällande frågor som artificiell intelligens och framtidens skola och lärande.

På Malmö universitet är vi vana vid att identifiera och ta oss an utmaningar. Vi kan det här. Vi vill det här. Vi adresserar sedan många år flera av de globala hållbarhetsmålen som hälsa och välbefinnande, god utbildning för alla och hållbara innovationer och samhällen. Det är bara några exempel på utmaningar – i Malmö, Sverige och världen – där forskningsbaserad kunskap är en helt nödvändig framgångsfaktor. Det är dags att agera. Vi är redan på banan.

Men vi behöver ditt stöd. Ditt engagemang behövs för att vi ska kunna möta komplexa samhällsutmaningar. Hög kvalitet, spets i forskningen och ett mer självständigt universitet kräver privata bidrag och långsiktigt tänkande.

Vad engagerar dig? Vi vill träffa dig för att lyssna.

Några ord från vår rektor

Jag är stolt över att vara rektor för Sveriges yngsta och mest samhällsrelevanta universitet. Malmö har tuffa utmaningar men erbjuder samtidigt en innovativ och berikande miljö för universitetets forskning och utbildning som sker i nära samverkan med staden och regionen, en miljö där kritiska samhällsutmaningar tas på allvar.

Att förstå Malmö är att möta framtiden. Genom ökad kunskap och handlingskraft kan vi bidra till att skapa en hållbar samhällsutveckling såväl lokalt som globalt.

Vi är ödmjuka i vår uppgift och inser vikten av att vår forskning inom flera områden behöver omsättas till samhällsnytta mycket snabbare. Andra områden behöver stärkas för att nå de genombrott som vi vet finns inom räckhåll. Allt kräver förstås engagemang och resurser.

Vi har bestämt oss, vill du vara med? Relevant och kraftfull forskning gör vi bäst tillsammans.

Kerstin Tham

Detta kan du ge till

Stöd Malmö universitet på ditt sätt. Kontakta oss, så skräddarsyr vi en lösning. Du kan också välja att stödja något av våra utvalda forskningsområden, i vilka banbrytande forskning väntar runt knuten. Eller stötta våra studenter och vår utbildning.

Vilket område känner du starkast för?

Vill du få en mer överskådlig bild av vad du kan ge till är du varmt välkommen att ladda ner vår broschyr:

Tillsammans bygger vi framtiden (broschyr)

Så kan du ge

Du engagerar dig på det sätt som passar dig bäst. Varje bidrag, oavsett storlek, är uppskattat. Vi tror på det personliga mötet och vill därför gärna följa upp gåvan med att träffas och pratas vid. Du kan förstås alltid vara anonym om du föredrar det. Kontakta oss, så för vi en dialog.

Tack för ditt bidrag.

Bankgiro eller swish

Vet du redan vad du vill stödja? Genom vårt bankgiro 612-598 kan du bidra med en penninggåva. Du kan också swisha oss: 123 26 10 707.

Du kan även göra en regelbunden överföring till vårt konto på Danske Bank. Vårt kontonummer: 1281 0112584.

Uppge "Fundraising" och ditt namn.

Gåva från utlandet:
SWIFT/BIC-adress är: DABASESX
IBAN: SE77 1200 0000 0128 1011 2584

Bankens namn och adress:
Danske Bank
Box 7523
103 92 Stockholm

Tack för ditt bidrag!

Minnes- eller högtidsgåva

Du kan ge en gåva för att hedra minnet av någon som gått bort. Du kan också ge en hyllningsgåva. Vi skickar ett gåvoblad med personens namn och, om du önskar, en personlig hälsning. Ange gåvosumma, namn på den du vill hylla, ditt namn, en adress dit kortet ska skickas, eventuellt vilket område du vill stödja och personlig hälsning, i meddelanderutan när du gör din överföring.

Du kan betala in direkt till vårt bankgiro 612-598 eller kontakta oss.

Om du inte får plats med all information när du gör betalningen får du gärna skicka ett mejl med informationen till oss.

Kontakta gärna Maria Vidakovic så hittar vi tillsammans den bästa lösningen för dig.

Stiftelse eller fond

Du kan starta en egen stiftelse eller fond. Det är ett bra sätt att skapa långsiktighet och möjliggöra satsningar över längre tid, till exempel satsningar på yngre forskare.

Du kan även ge ett bidrag till vår stiftelse Stiftelsen för Malmö universitets utveckling vars ändamål är att främja och bidra till vetenskaplig forskning, utbildning och undervisning vid Malmö universitet.

Du kan också ge en gåva till Rektors fond eller investera i en kompetensplattform.

Kontakta Maria Vidakovic så hittar vi tillsammans den bästa lösningen för dig.

Du kan i ditt testamente skriva in Malmö universitet som mottagare. Kontakta gärna Maria Vidakovic så hittar vi tillsammans den bästa lösningen för dig.

Aktier, fonder eller obligationer

En gåva behöver inte bara vara kontanter. Du kan också välja att donerara aktier, fonder eller obligationer direkt till Malmö universitet. Då behöver varken du eller vi betala någon skatt, vilket ökar gåvans värde.

Räkneexempel: En tusenlapp som skulle gett dig 700 kronor efter skatt, förblir 1000 kronor för oss – som är skattebefriade. Din gåva ökar alltså omedelbart med 43 procent.

Aktieutdelning

Du kan också välja att donera din aktieutdelning till Malmö universitet. Även här ökar värdet på din gåva med 43 procent eftersom ditt bidrag är skattebefriat.

Kontakta Maria Vidakovic om du vill veta mer.

Samarbeten eller partnerskap mellan företag och organisationer blir allt viktigare. Det finns olika former av företagssamarbeten, hållbara partnerskap, företagsengagemang eller medarbetarengagemang. Hur vill ditt företag bidra? Kontakta Maria Vidakovic så hittar vi den bästa lösningen för ditt företag.

Möt vårt team

I teamet för fundraising jobbar:

Vår rådgivande kommitté för fundraising

Vi är glada över våra ambassadörer som valt att engagera sig i Malmö universitet genom att ingå i vår rådgivande kommitté för fundraising. Våra ambassadörers uppdrag är att agera vägledande i fundraisingverksamheten genom bidra med sina samlade insikter och erfarenheter.

I kommittén ingår utöver våra ambassadörer också representanter från Malmö universitet: Kerstin Tham, rektor, Charlotte Ahlgren Moritz, vicerektor för samverkan och innovation, och Maria Vidakovic, Fundraising Director.

Möt några av våra ambassadörer

Vestas_Bert_Nordberg_20130415_0099F_(8655711304).jpg
Det känns naturligt att stödja universitetet i den stad som jag växt upp i. Universitetet är en central del att fortsätta utveckla Malmö till Sveriges mest moderna integrerade stad. Forskningen kommer att hjälpa många fler samhällen än Sveriges.

Bert Nordberg, ordförande i Vestas och TDC Group

Martin Gren.jpg
Jag stöttar Malmö universitet för att jag vill att vi skall få en utökad och företagsanpassad utbildning inom framförallt programmering eftersom det är där framtidens jobb ligger.

Martin Gren, medgrundare Axis Communications

Tech investor Hampus Jakobsson at The Ground.
Malmö universitet är väldigt nytänkande och angriper några av samhällets viktigaste problem, och dessutom tvärvetenskapligt.

Hampus Jakobsson, entreprenör och affärsängel

Dan_Olofsson.jpg
    Malmö universitet agerar konstruktivt för samarbete med näringslivet. För Malmö och dess näringsliv är ett väl fungerande universitet väsentligt.

Dan Olofsson, styrelseordförande i Sigma AB

Joel_Eklund.jpg

Redan 1965 inleddes samarbetet mellan min farfar Henning Eklund, grundare av TePe, och tandläkarhögskolan i Malmö. Med den långa historiken kombinerad med mitt engagemang för Malmös framtid är det för mig självklart att engagera mig i Malmö universitet.

Joel Eklund, ordförande i TePe

Regler kring gåvor

Regler kring donationer till lärosäten regleras av Donationsförordningen (1998:140). Vi får ta emot en donation om ändamålet med donationen har ett nära samband med vår verksamhet eller om en närmare bestämning av ändamålet saknas. Detsamma gäller förvaltning av stiftelser.

Läs mer i Donationsförordningen

Därför är din gåva viktig

Privata bidrag gör det möjligt för oss att genomföra utvalda strategiska satsningar som stärker universitetet. Finansiell styrka krävs för att vi självständigt ska kunna bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet – och möta komplexa samhällsutmaningar.