Vi på Malmö universitet vill möta vår tids utmaningar med forskningsbaserad kunskap. Ditt stöd kan göra det möjligt och varje bidrag är uppskattat. Kontakta oss om du vill veta mer.

Stöd Ukraina

Malmö universitet tar emot studenter och lärare/forskare på flykt från kriget i Ukraina. Universitetet vill bidra till att dessa personer kan skapa en meningsfull vardag genom att fortsätta sina studier, undervisning och forskning.

Studenter på flykt behöver stipendier för att klara av sitt uppehälle under sina studier i Malmö och doktorander, forskare och lärare på flykt behöver finansiering som gästforskare vid Malmö universitet under en tidsbegränsad period.

Tack för att du gör skillnad

Vi är tacksamma för alla bidrag, oavsett storlek, genom överföring till Stiftelsen för främjande av Malmö universitets utveckling, konto i banken DNB, nr 9195-3126008. Märk överföringen med ”Ukraina”.

Kontakt

Maria Vidakovic, fundraisingansvarig vid Malmö universitet

Stöd Malmö universitet

Samhällsengagemanget finns i Malmö universitets DNA. Vi är vana vid att identifiera och ta oss an utmaningar. Sedan många år adresserar vi flera av de globala hållbarhetsmålen som hälsa och välbefinnande, god utbildning för alla och hållbara innovationer och samhällen. Detta är bara några exempel på utmaningar – i Malmö, Sverige och världen – där forskningsbaserad kunskap är en helt nödvändig framgångsfaktor. 

Ditt engagemang behövs! Hög kvalitet, spets i forskningen och ett mer självständigt universitet kräver privata bidrag och långsiktigt tänkande.

Tillsammans kan vi bidra till att lösa vår tids stora samhällsutmaningar – till exempel hälsoklyftor, kriminalitet och integration – samt ligga i framkant gällande frågor som artificiell intelligens och framtidens skola och lärande. Det är dags att agera. Malmö universitet är redan på banan och vi behöver ditt stöd.

Vad engagerar dig? Vi vill gärna träffa dig för att lyssna.

Några ord från vår rektor

Jag är stolt över att vara rektor för Sveriges yngsta och mest samhällsrelevanta universitet. Malmö har tuffa utmaningar men erbjuder samtidigt en innovativ och berikande miljö för universitetets forskning och utbildning som sker i nära samverkan med staden och regionen, en miljö där kritiska samhällsutmaningar tas på allvar.

Att förstå Malmö är att möta framtiden. Genom ökad kunskap och handlingskraft kan vi bidra till att skapa en hållbar samhällsutveckling såväl lokalt som globalt.

Vi är ödmjuka i vår uppgift och inser vikten av att vår forskning inom flera områden behöver omsättas till samhällsnytta mycket snabbare. Andra områden behöver stärkas för att nå de genombrott som vi vet finns inom räckhåll. Allt kräver förstås engagemang och resurser.

Vi har bestämt oss, vill du vara med? Relevant och kraftfull forskning gör vi bäst tillsammans.

Kerstin Tham

Detta kan du ge till

Stöd Malmö universitet på ditt sätt. Kontakta oss, så skräddarsyr vi en lösning. Du kan också välja att stödja något av våra utvalda forskningsområden, i vilka banbrytande forskning väntar runt knuten. Eller stötta våra studenter och vår utbildning.

Vilket område känner du starkast för?

Vill du få en mer överskådlig bild av vad du kan ge till är du varmt välkommen att ladda ner vår broschyr:

Tillsammans bygger vi framtiden (broschyr)

Så kan du ge

Du engagerar dig på det sätt som passar dig bäst. Varje bidrag är uppskattat, oavsett storlek. Vi tror på det personliga mötet och vill därför gärna följa upp gåvan med att träffas och pratas vid. Du kan förstås alltid vara anonym om du föredrar det. Kontakta oss, så för vi en dialog.

Tack för ditt bidrag.

Bankgiro eller swish

Vet du redan vad du vill stödja? Genom vårt bankgiro 612-5918 kan du bidra med en penninggåva. Du kan också swisha oss: 123 26 10 707.

Du kan även göra en regelbunden överföring till vårt konto på Danske Bank. Vårt kontonummer: 1281 0112584.

Uppge "Fundraising" och ditt namn.

Gåva från utlandet:
SWIFT/BIC-adress är: DABASESX
IBAN: SE77 1200 0000 0128 1011 2584

Bankens namn och adress:
Danske Bank
Box 7523
103 92 Stockholm

Tack för ditt bidrag!

Minnes- eller högtidsgåva

Du kan ge en gåva för att hedra minnet av någon som gått bort. Du kan också ge en hyllningsgåva. Vi skickar ett gåvoblad med personens namn och, om du önskar, en personlig hälsning. Ange gåvosumma, namn på den du vill hylla, ditt namn, en adress dit kortet ska skickas, eventuellt vilket område du vill stödja och personlig hälsning i meddelanderutan när du gör din överföring.

Du kan betala in direkt till vårt bankgiro 612-5918 eller kontakta oss.

Om du inte får plats med all information när du gör betalningen får du gärna skicka ett mejl med informationen till oss.

Kontakta gärna Maria Vidakovic så hittar vi tillsammans den bästa lösningen för dig.

Stiftelse eller fond

Du kan starta en egen stiftelse eller fond. Det är ett bra sätt att skapa långsiktighet och möjliggöra satsningar över längre tid, till exempel satsningar på yngre forskare.

Du kan även ge ett bidrag till vår stiftelse Stiftelsen för Malmö universitets utveckling vars ändamål är att främja och bidra till vetenskaplig forskning, utbildning och undervisning vid Malmö universitet.

Du kan också ge en gåva till Rektors fond eller investera i en kompetensplattform.

Kontakta Maria Vidakovic så hittar vi tillsammans den bästa lösningen för dig.

Testamente

Du kan i ditt testamente skriva in Malmö universitet som mottagare. Kontakta gärna Maria Vidakovic så hittar vi tillsammans den bästa lösningen för dig.

Värdepapper

Aktier, fonder eller obligationer

En gåva behöver inte bara vara kontanter. Du kan också välja att donera aktier, fonder eller obligationer direkt till Malmö universitet. Då behöver varken du eller vi betala någon skatt, vilket ökar gåvans värde.

Räkneexempel: En tusenlapp som skulle gett dig 700 kronor efter skatt, förblir 1000 kronor för oss – som är skattebefriade. Din gåva ökar alltså omedelbart med 43 procent.

Aktieutdelning

Du kan också välja att donera din aktieutdelning till Malmö universitet. Även här ökar värdet på din gåva med 43 procent eftersom ditt bidrag är skattebefriat.

Kontakta Maria Vidakovic om du vill veta mer.

Företagssamarbete

Samarbeten eller partnerskap mellan företag och organisationer blir allt viktigare. Det finns olika former av företagssamarbeten, hållbara partnerskap, företagsengagemang eller medarbetarengagemang. Hur vill ditt företag bidra? Kontakta Maria Vidakovic så hittar vi den bästa lösningen för ditt företag.

Möt vårt team

I teamet för fundraising jobbar:

Vår rådgivande kommitté för fundraising

Vi är glada över våra ambassadörer som valt att engagera sig i Malmö universitet genom att ingå i vår rådgivande fundraisingkommitté. Våra ambassadörers uppdrag är att agera vägledande i fundraisingverksamheten genom att bidra med sina samlade insikter och erfarenheter.

I kommittén ingår utöver våra ambassadörer också representanter från Malmö universitet: rektor Kerstin Tham, vicerektor för forskning Thomas Arnebrant och Fundraising Director Maria Vidakovic.

Möt några av våra ambassadörer

Martin Gren.jpg
Jag stöttar Malmö universitet för att jag vill att vi skall få en utökad och företagsanpassad utbildning inom framförallt programmering eftersom det är där framtidens jobb ligger.

Martin Gren, medgrundare Axis Communications

Tech investor Hampus Jakobsson at The Ground.
Malmö universitet är väldigt nytänkande och angriper några av samhällets viktigaste problem, och dessutom tvärvetenskapligt.

Hampus Jakobsson, entreprenör och affärsängel

Dan_Olofsson.jpg
    Malmö universitet agerar konstruktivt för samarbete med näringslivet. För Malmö och dess näringsliv är ett väl fungerande universitet väsentligt.

Dan Olofsson, styrelseordförande i Sigma AB

Joel_Eklund.jpg
Redan 1965 inleddes samarbetet mellan min farfar Henning Eklund, grundare av TePe, och tandläkarhögskolan i Malmö. Med den långa historiken kombinerad med mitt engagemang för Malmös framtid är det för mig självklart att engagera mig i Malmö universitet.

Joel Eklund, ordförande i TePe

Ulrika.hallengren.jpg
På Malmö universitet finns en unik möjlighet att få framtidsorienterade samhällsutmaningar belysta ur ett bredare perspektiv. Det är viktigt för både stadens och samhällets fortsatta utveckling.

Ulrika Hallengren, VD på Wihlborgs Fastigheter

Kerstin Lindell.png
Jag har varit verksam i både Bona, som funnits i Malmö i mer än 100 år, och Akzo Nobel. Båda är internationella verksamheter med produktion och produktutveckling i Malmö. För den internationella konkurrenskraften är innovation en nyckelfaktor. Därför är det självklart för mig att samarbeta med Malmö universitet som har en stark grund för innovation och utveckling.

Kerstin Lindell, styrelseordförande Bona

Susanne Bäsk - 770x433.jpg
Malmö universitet vitaliserar och bidrar till samhällets utveckling i både Malmö och regionen. Genom att näringslivet proaktivt samarbetar med Malmö universitets tillämpade forskning för åtgärder för brottsförebyggande, bidrar vi tillsammans till ett tryggare samhälle.

Susanne Bäsk, VD på Länsförsäkringar Skåne

Regler kring gåvor

Regler kring donationer till lärosäten regleras av Donationsförordningen (1998:140). Malmö universitet tar emot donationer vars ändamål har ett nära samband med vår verksamhet eller om en närmare bestämning av ändamålet saknas. Detsamma gäller förvaltning av stiftelser.

Läs mer i Donationsförordningen

Därför är din gåva viktig

Privata bidrag gör det möjligt för oss att genomföra utvalda strategiska satsningar som stärker universitetet. Finansiell styrka krävs för att vi självständigt ska kunna bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet – och möta komplexa samhällsutmaningar.

Vi stödjer Malmö universitet

Här presenterar vi några av våra möjliggörare, men vi har även haft äran att ta emot gåvor från anonyma givare.

Malmö stad
Stiftelsen Gustav Th. Olssons fond
Länsförsäkringar Skåne
Mats Paulssons stiftelse för forskning, innovation och samhällsbyggande
Region Skåne
Stiftelsen Lektor Bengt Åke Hägers fond
Crafoordska stiftelsen
Reidar Peters internationaliseringsfond
SEB
Agartha
Arjo
Eklund foundation
Sparbanksstiftelsen Skåne
Stiftelsen för främjandet av Malmö universitets utveckling
The Three Ermines and a Cat