Fundraising har en viktig uppgift; att hitta externa partners, finansiärer och givare som med sitt engagemang, donationer och gåvor kan stärka vår undervisning och forskning. Med hjälp av detta viktiga stöd kan vi snabbare hitta fler insikter och på så sätt bidra ännu mer till ett hållbart och jämlikt samhälle.

Vi ser möjligheterna – vill du vara med?

På Malmö universitet är vi fler än 500 forskare och över 25 000 studenter. Varje dag tar vi fram ny kunskap som kan bidra till att skapa en bättre värld. 

Vi finns mitt i staden och mitt i samhället. Det ger oss en unik position. Vi lär oss ständigt mer om utmaningarna i Malmö, Sverige och världen – oavsett om de handlar om hälsa, trygghet eller lärande. 

När Malmö universitet år 2023 jubilerade; 5 år som universitet, 25 år som lärosäte och Tandvårdshögskolan fyllde 75 år, påbörjade vi vår jubileumskampanj – Ny kunskap som förändrar. 

– Den rekrytering av barn till grov gängkriminalitet och det hänsynslösa dödandet som pågår måste förebyggas på alla möjliga sätt. Vår donation bidrar till ett nytt forskningscentrum där det skapas förutsättningar för att utveckla och utvärdera nya metoder som på olika sätt kan minska rekryteringen av barn och effektivisera bekämpningen av grov gängkriminalitet.

Susanne Bäsk, vd för Länsförsäkringar Skåne
som donerat 30 miljoner kronor till uppbyggnaden av ett centrum för polisforskning vid Malmö universitet.

Läs artikeln "Nytt centrum för polisforskning byggs upp i Malmö"

Så kan du ge

Du kanske vill starta en egen stiftelse för ett specifikt ändamål eller diskutera ditt testamente? Vi har ett 20-tal anknutna stiftelser på Malmö universitet som har tillkommit genom stiftelseförordnanden i form av testamente eller gåvobrev. Vi tror på det personliga mötet och vill därför träffas och pratas vid. Du engagerar dig på det sätt som passar dig bäst. Varje bidrag är uppskattat, oavsett storlek. 

Tack för ditt bidrag!

Jubileumsstiftelsen

Genom Malmö universitets jubileumsstiftelse kan vi bygga för framtiden och skapa en långsiktighet som möjliggör strategiskt viktiga satsningar. Vi kan också till exempel stödja studenter och forskare med stipendier för att stärka innovation och entreprenörskap. Stiftelsens ändamål är att främja utbildning, forskning och samverkan vid Malmö universitet samt sprida forskningsresultat.

Vår ambition är att Jubileumsstiftelsen ska växa. Förhoppningen är att intresset för att donera ska öka i samband med vår jubileumskampanj som bildades år 2023 då vi jubilerade trefaldigt; 5 år som universitet, 25 år som lärosäte och vår äldsta fakultet, Odontologiska fakulteten, fyllde 75 år.

Bankgironummer: 127-5312  

Swish företag: 1233354354

swish-QR-large (1).png

Tack för ditt bidrag!

Stöd Malmö universitet

Vet du redan vad du vill stödja vid Malmö universitet? Genom vårt bankgiro 612-5918 kan du bidra med en penninggåva. Du kan också swisha oss: 123 26 10 707.

Du kan även göra en regelbunden överföring till vårt konto på Danske Bank. Vårt kontonummer: 1281 0112584.

Uppge "Fundraising" och ditt namn.

Gåva från utlandet:
SWIFT/BIC-adress är: DABASESX
IBAN: SE77 1200 0000 0128 1011 2584

Bankens namn och adress:
Danske Bank
Box 7523
103 92 Stockholm

Tack för ditt bidrag!

Minnes- eller högtidsgåva

Du kan ge en gåva för att hedra minnet av någon som gått bort. Du kan också ge en hyllningsgåva. Vi skickar ett gåvoblad med personens namn och, om du önskar, en personlig hälsning. Ange gåvosumma, namn på den du vill hylla, ditt namn, en adress dit kortet ska skickas, eventuellt vilket område du vill stödja och personlig hälsning i meddelanderutan när du gör din överföring.

Du kan betala in direkt till vårt bankgiro 612-5918 eller kontakta oss.

Om du inte får plats med all information när du gör betalningen får du gärna skicka ett mejl med informationen till oss.

Kontakta gärna Petra Lundgren så hittar vi tillsammans den bästa lösningen för dig.

Värdepapper

Aktier, fonder eller obligationer

En gåva behöver inte bara vara kontanter. Du kan också välja att donera aktier, fonder eller obligationer direkt till Malmö universitet. Då behöver varken du eller vi betala någon skatt, vilket ökar gåvans värde.

Räkneexempel: En tusenlapp som skulle gett dig 700 kronor efter skatt, förblir 1000 kronor för oss – som är skattebefriade. Din gåva ökar alltså omedelbart med 43 procent.

Aktieutdelning

Du kan också välja att donera din aktieutdelning till Malmö universitet. Även här ökar värdet på din gåva med 43 procent eftersom ditt bidrag är skattebefriat.

Kontakta Petra Lundgren om du vill veta mer.

Företagssamarbete

Samarbeten eller partnerskap mellan företag och organisationer blir allt viktigare. Det finns olika former av företagssamarbeten, hållbara partnerskap, företagsengagemang eller medarbetarengagemang. Hur vill ditt företag bidra?

Kontakta Petra Lundgren så hittar vi den bästa lösningen för ditt företag.

Regler kring donationer

Regler kring donationer till lärosäten regleras av Donationsförordningen (1998:140). Malmö universitet tar emot donationer vars ändamål har ett nära samband med vår verksamhet eller om en närmare bestämning av ändamålet saknas. Detsamma gäller förvaltning av stiftelser.

Läs mer i Donationsförordningen

Vår fundraisingkommitté

Vi är glada över våra rådgivande kommittémedlemmar som valt att engagera sig i Malmö universitet. Deras uppdrag är att agera vägledande i fundraisingverksamheten genom att bidra med sina samlade insikter och erfarenheter.

Även representanter från Malmö universitet ingår i kommittén.

Möt några av våra kommittémedlemmar

Ulrika.hallengren.jpg

På Malmö universitet finns en unik möjlighet att få framtidsorienterade samhällsutmaningar belysta ur ett bredare perspektiv. Det är viktigt för både stadens och samhällets fortsatta utveckling.

Ulrika Hallengren, VD på Wihlborgs Fastigheter

Susanne Bäsk - 770x433.jpg

Malmö universitet vitaliserar och bidrar till samhällets utveckling i både Malmö och regionen. Genom att näringslivet proaktivt samarbetar med Malmö universitets tillämpade forskning för åtgärder för brottsförebyggande, bidrar vi tillsammans till ett tryggare samhälle.

Susanne Bäsk, VD på Länsförsäkringar Skåne

Tech investor Hampus Jakobsson at The Ground.

Malmö universitet är väldigt nytänkande och angriper några av samhällets viktigaste problem, och dessutom tvärvetenskapligt.

Hampus Jakobsson, entreprenör och affärsängel

Kerstin Lindell.png

Jag har varit verksam i både Bona, som funnits i Malmö i mer än 100 år, och Akzo Nobel. Båda är internationella verksamheter med produktion och produktutveckling i Malmö. För den internationella konkurrenskraften är innovation en nyckelfaktor. Därför är det självklart för mig att samarbeta med Malmö universitet som har en stark grund för innovation och utveckling.

Kerstin Lindell, styrelseordförande Bona

 

Martin Gren.jpg

Jag stöttar Malmö universitet för att jag vill att vi skall få en utökad och företagsanpassad utbildning inom framförallt programmering eftersom det är där framtidens jobb ligger.

Martin Gren, medgrundare Axis Communications

Maria-770.jpg

Malmö universitet är modernt och nytänkande och enkel att samverka med! Näringslivet och universitetet kan tillsammans göra skillnad. Ur ett finansiellt perspektiv är frågor kring t.ex. trygghet, brottslighet och cyber säkerhet extra viktigt för mig. Här jobbar Malmö universitet på ett unikt sätt med tvärvetenskaplig forskning och utbildning inom polis, kriminalitet och teknik samt även skola och sjukvård.

Maria Vidakovic, chef Private Banking Öresund