5 år som universitet, 25 år som lärosäte och Tandvårdshögskolan 75 år. När Malmö universitet år 2023 jubilerar, tar vi nästa steg – med ny kunskap som förändrar.

Vi ser möjligheterna – vill du vara med?

På Malmö universitet är vi fler än 500 forskare och över 25 000 studenter. Varje dag tar vi fram ny kunskap som kan bidra till att skapa en bättre värld. 

Vi finns mitt i staden och mitt i samhället. Det ger oss en unik position. Vi lär oss ständigt mer om utmaningarna i Malmö, Sverige och världen – oavsett om de handlar om hälsa, trygghet och lärande. 

Fundraising på Malmö universitet har en viktig uppgift: att hitta externa partners och finansiärer som med sitt engagemang kan stärka vår undervisning och forskning. Med hjälp av detta viktiga stöd kan vi snabbare hitta fler nödvändiga insikter och på så sätt bidra ännu mer till ett hållbart och jämlikt samhälle. 

Jag känner mig stolt när jag ser vad vi tillsammans har åstadkommit så här långt. Men vi fortsätter att möta utmaningar omkring oss. Klyftorna mellan människor är stora, många upplever sviktande hälsa och konflikter i när och fjärran tränger sig på.

Vi tar oss an dessa utmaningar med vår samlade kunskap, erfarenhet och nyfikenhet. Vi ställer frågorna där vårt vetenskapligt grundade perspektiv möter olika aktörer i vår omvärld.

Tillsammans med oss kan du bidra till att förändra samhället och människors liv. Med hjälp av ditt stöd och engagemang kan forskningen nå ännu längre, ännu fortare.

Rektor Kerstin Tham

Detta kan du ge till

Tillsammans med dig kan vi åstadkomma mer – oavsett om det handlar om att ge nya möjligheter till våra studenter eller forskare. Med ditt stöd och ditt engagemang kan vi göra skillnad – med ny kunskap som förändrar.

Vi ser möjligheterna. Vill du vara med?

Så kan du ge

Du kanske vill starta en egen stiftelse för ett specifikt ändamål eller diskutera ditt testamente? Vi har ett 20-tal anknutna stiftelser på Malmö universitet som har tillkommit genom stiftelseförordnanden i form av testamente eller gåvobrev. Vi tror på det personliga mötet och vill därför träffas och pratas vid. Du engagerar dig på det sätt som passar dig bäst. Varje bidrag är uppskattat, oavsett storlek. 

Tack för ditt bidrag!

Jubileumsstiftelsen

Genom Malmö universitets jubileumsstiftelse kan vi bygga för framtiden och skapa en långsiktighet som möjliggör strategiskt viktiga satsningar. Vi kan också till exempel stödja studenter och forskare med stipendier för att stärka innovation och entreprenörskap. Stiftelsens ändamål är att främja utbildning, forskning och samverkan vid Malmö universitet samt sprida forskningsresultat.

Vår ambition är att Jubileumsstiftelsen ska växa. Förhoppningen är att intresset för att donera ska öka i samband med vår jubileumskampanj nu när vi år 2023 jubilerar trefaldigt; 5 år som lärosäte, 25 år sedan vi bildades och vår äldsta fakultet, Odontologiska fakulteten, fyller 75 år.

Bankgironummer: 127-5312  

Swish företag: 1233354354

swish-QR-large (1).png

Tack för ditt bidrag!

Stöd Malmö universitet

Vet du redan vad du vill stödja vid Malmö universitet? Genom vårt bankgiro 612-5918 kan du bidra med en penninggåva. Du kan också swisha oss: 123 26 10 707.

Du kan även göra en regelbunden överföring till vårt konto på Danske Bank. Vårt kontonummer: 1281 0112584.

Uppge "Fundraising" och ditt namn.

Gåva från utlandet:
SWIFT/BIC-adress är: DABASESX
IBAN: SE77 1200 0000 0128 1011 2584

Bankens namn och adress:
Danske Bank
Box 7523
103 92 Stockholm

Tack för ditt bidrag!

Minnes- eller högtidsgåva

Du kan ge en gåva för att hedra minnet av någon som gått bort. Du kan också ge en hyllningsgåva. Vi skickar ett gåvoblad med personens namn och, om du önskar, en personlig hälsning. Ange gåvosumma, namn på den du vill hylla, ditt namn, en adress dit kortet ska skickas, eventuellt vilket område du vill stödja och personlig hälsning i meddelanderutan när du gör din överföring.

Du kan betala in direkt till vårt bankgiro 612-5918 eller kontakta oss.

Om du inte får plats med all information när du gör betalningen får du gärna skicka ett mejl med informationen till oss.

Kontakta gärna Maria Vidakovic så hittar vi tillsammans den bästa lösningen för dig.

Värdepapper

Aktier, fonder eller obligationer

En gåva behöver inte bara vara kontanter. Du kan också välja att donera aktier, fonder eller obligationer direkt till Malmö universitet. Då behöver varken du eller vi betala någon skatt, vilket ökar gåvans värde.

Räkneexempel: En tusenlapp som skulle gett dig 700 kronor efter skatt, förblir 1000 kronor för oss – som är skattebefriade. Din gåva ökar alltså omedelbart med 43 procent.

Aktieutdelning

Du kan också välja att donera din aktieutdelning till Malmö universitet. Även här ökar värdet på din gåva med 43 procent eftersom ditt bidrag är skattebefriat.

Kontakta Maria Vidakovic om du vill veta mer.

Företagssamarbete

Samarbeten eller partnerskap mellan företag och organisationer blir allt viktigare. Det finns olika former av företagssamarbeten, hållbara partnerskap, företagsengagemang eller medarbetarengagemang. Hur vill ditt företag bidra? Kontakta Maria Vidakovic så hittar vi den bästa lösningen för ditt företag.

Rådgivande fundraisingkommitté

Vi är glada över våra ambassadörer som valt att engagera sig i Malmö universitet genom att ingå i vår rådgivande fundraisingkommitté. Våra ambassadörers uppdrag är att agera vägledande i fundraisingverksamheten genom att bidra med sina samlade insikter och erfarenheter.

Möt några av våra ambassadörer

Martin Gren.jpg

Jag stöttar Malmö universitet för att jag vill att vi skall få en utökad och företagsanpassad utbildning inom framförallt programmering eftersom det är där framtidens jobb ligger.

Martin Gren, medgrundare Axis Communications

Tech investor Hampus Jakobsson at The Ground.

Malmö universitet är väldigt nytänkande och angriper några av samhällets viktigaste problem, och dessutom tvärvetenskapligt.

Hampus Jakobsson, entreprenör och affärsängel

Dan_Olofsson.jpg

    Malmö universitet agerar konstruktivt för samarbete med näringslivet. För Malmö och dess näringsliv är ett väl fungerande universitet väsentligt.

Dan Olofsson, styrelseordförande i Sigma AB

Ulrika.hallengren.jpg

På Malmö universitet finns en unik möjlighet att få framtidsorienterade samhällsutmaningar belysta ur ett bredare perspektiv. Det är viktigt för både stadens och samhällets fortsatta utveckling.

Ulrika Hallengren, VD på Wihlborgs Fastigheter

Kerstin Lindell.png

Jag har varit verksam i både Bona, som funnits i Malmö i mer än 100 år, och Akzo Nobel. Båda är internationella verksamheter med produktion och produktutveckling i Malmö. För den internationella konkurrenskraften är innovation en nyckelfaktor. Därför är det självklart för mig att samarbeta med Malmö universitet som har en stark grund för innovation och utveckling.

Kerstin Lindell, styrelseordförande Bona

Susanne Bäsk - 770x433.jpg

Malmö universitet vitaliserar och bidrar till samhällets utveckling i både Malmö och regionen. Genom att näringslivet proaktivt samarbetar med Malmö universitets tillämpade forskning för åtgärder för brottsförebyggande, bidrar vi tillsammans till ett tryggare samhälle.

Susanne Bäsk, VD på Länsförsäkringar Skåne

I kommittén ingår också representanter från Malmö universitet:

Regler kring gåvor

Regler kring donationer till lärosäten regleras av Donationsförordningen (1998:140). Malmö universitet tar emot donationer vars ändamål har ett nära samband med vår verksamhet eller om en närmare bestämning av ändamålet saknas. Detsamma gäller förvaltning av stiftelser.

Läs mer i Donationsförordningen

Därför är din gåva viktig

Privata bidrag gör det möjligt för oss att genomföra utvalda strategiska satsningar som stärker universitetet. Finansiell styrka krävs för att vi självständigt ska kunna bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet – och möta komplexa samhällsutmaningar.

Vi stödjer Malmö universitet

Här presenterar vi några av våra möjliggörare, men vi har även haft äran att ta emot gåvor från anonyma givare.