Stöd och möjligheter under studietiden

Malmö universitet är utnämnt till Riksidrottsuniversitet 2018-2022. Det innebär att universitetet och Riksidrottsförbundet har ett samarbete för att underlätta för idrottare på elitnivå att studera på universitetsnivå. Som elitidrottare har du under studierna på Malmö universitet rätt till extra stöd, du har inte förtur till utbildningar eller särskilda möjligheter att bli antagen.

Mer information om Riksidrottsuniversitet och Elitidrottsvänliga lärosäten

Med elitidrottare menas

Stöd under studietiden

Först när du är antagen till studier vid Malmö universitet kan du ta kontakt med samordnaren vid lärosätet för att få beslut om stöd. Det är viktigt att elitidrottande studenter tar kontakt med samordnaren så tidigt som möjligt för att stödet ska kunna utformas i tid.

  • En egen kontaktperson. En studie- och karriärvägledare är huvudansvarig för dig under din studietid i frågor som rör elitidrott och studier.
  • Närhet till träningslokaler vid praktik. Vid placering av praktikplats och verksamhetsförlagd utbildning (VFU) ska hänsyn tas till ditt behov av närhet till träningslokaler.
Med en dialog med lärare och studievägledaren har det inte varit några som helst problem att få ihop planeringen med idrott och plugg

Simon Jeppsson handbollsproffs, kombinerade med idrottsvetenskapligt program inriktning Sport Management, 2017


Så här får du som elitidrottar stöd under studierna:

  1. När du blivit antagen till studier vid Malmö universitet kontaktar du ditt specialförbund för att få intyg på sin idrottsnivå. Riksidrottsförbundets blankett ska fyllas i av respektive specialförbund.
  2. Ta kontakt med Malmö universitets samordnare och skicka med ditt intyg.
  3. Samordnaren gör en bedömning och beslutar om du har rätt till stöd, enligt Malmö universitets policy.
  4. När du beviljats stöd träffas du, samordnare och representant från utbildningen för att diskutera kursplanen och tränings- och tävlingsupplägg.
  5. Samordnaren ansvarar sen för uppföljning under hela din studieperiod.

Kontakt

Peter Martinsson 


 Malmö Idrottsakademi

Malmö idrottsakademi är ett kompetenscenter för hållbar elitidrott, där så väl idrottare, tränare, föreningar som förbund i ett långsiktigt och nära samarbete kan utvecklas för att nå internationella toppresultat. Malmö universitet är en av tre parter (Malmö stad och Skåneidrotten) som driver Malmö Idrottsakademi.

Mer information om samarbetet

Antagna idrottare kan få individuell karriärcoachning

Som antagen idrottare till Malmö Idrottsakademis elitprogram kan du få individuell karriärcoachning via Peter Martinsson, karriärvägledare Malmö Idrottsakademi.