Vad innebär högskolepoäng? Vad är det för skillnad på kurs och program och hur fungerar det att plugga på distans eller som elitidrottare? Och när börjar och slutar terminer? Här hittar du information om hur det är att studera på universitet.

Välj hur du vill studera

Det finns olika sätt att studera vid universitetet och du kan anpassa dina studier efter vad som passar dig. 

Börja studera på hösten eller våren

Ett läsår på universitetet består av två terminer: hösttermin och vårtermin. Höstterminen startar vid månadsskiftet augusti/september och slutar i mitten av januari. Vårterminen startar i mitten av januari och slutar i början av juni.

Program eller fristående kurs

All utbildning på universitet består av kurser. Du kan välja att läsa kurserna antingen separat eller ihop som ett program. Väljer du att läsa ett program är det ett paket med kurser som du läser i en bestämd ordning. Väljer du att läsa fristående kurser kan du själv välja vilka kurser du vill läsa. Du kan också till viss del välja när du ska läsa kurserna.

Grund- och avancerad nivå

Kurser och program på universitet delas in i två nivåer – grundnivå och avancerad nivå. Som nybörjare börjar du på grundnivå och kan sen ansöka till utbildningar på avancerad nivå.

Högskolepoäng och studietakt

Kurser kan vara olika långa och gå i olika takt. Hur lång en kurs är framgår av hur många högskolepoäng (hp) den har. En termins heltidsstudier är 30 hp, ett års heltidsstudier är 60 hp. En kurs kan också ges på lägre takt än helfart. Om du läser på halvfart läser du till exempel 30 hp på två terminer, vilket blir 15 hp per termin.

Att studera på distans eller på campus

Det vanligaste är att läsa på campus, det vill säga att du studerar på plats på universitetet. Det innebär att du går på föreläsningar och träffar andra i klassen regelbundet. Vissa utbildningar går att läsa på distans. Det innebär att du studerar självständigt och har kontakt med lärare och andra studenter online. Distansstudier innebär en större frihet i och med att du själv väljer var och när du ska studera. Det kan samtidigt också vara mer krävande eftersom du styr över din tid själv.

Examen efter studierna – yrkesexamen och generell examen

På Malmö universitet kan du läsa utbildningar som leder till en yrkesexamen (till exempel förskollärare eller sjuksköterska). Du kan också läsa utbildningar som leder till en generell examen (kandidatexamen, magister- eller masterexamen). En generell examen visar att du är kunnig inom ett ämnesområde. En yrkesexamen visar att du är kunnig att utföra ett visst yrke. Efter att du har avslutat din utbildning ansöker du själv om att få ditt examensbevis. Du kan också behöva göra en separat ansökan för legitimation inom vissa yrken, som till exempel sjuksköterska.

Bygg din egen examen

Du kan få en examen antingen genom att läsa ett program eller sätta ihop olika kurser inom ett huvudområde. Det kan vara ett alternativ för dig som vill ha extra flexibilitet under dina studier eller för dig som har har läst tidigare och vill använda dessa studier i en examen.

Såhär bygger du din egen examen

Läs en introduktionstermin

Malmö universitet erbuder en introduktionstermin till akademiska studier. Kursen syftar till att studenten ska utveckla grundläggande akademiska kunskaper och förmågor som förberedelse för fortsatta högskolestudier. 

Akademisk introduktionstermin, 30 hp

För att bli antagen 

För att bli antagen till utbildning på universitet krävs det att du har vissa förkunskaper. Förkunskaperna som krävs för att studera på universitet kallas behörighet. Genom att söka flera utbildningar kan du öka din chans att bli antagen.

Behörighet och urval

Det finns både grundläggande och särskild behörighet. Grundläggande behörighet har du om du fullföljt ett nationellt program på gymnasieskolan. Du kan behöva särskild behörighet för vissa utbildningar, vilket innebär att du till exempel ska ha läst extra mycket matematik eller språk. 

Mer om behörighet till högskolestudier

Högskoleprovet och antagningsstatistik

Högskoleprovet mäter dina kunskaper och kan vara ett sätt att bli antagen till en utbildning om dina gymnasiebetyg inte räcker till. När du söker till en utbildning kan du bli antagen på dina gymnasiebetyg och/eller på ditt resultat från högskoleprovet. Antagningsstatistik kan ge en bild av vilken antagningspoäng som krävs för att bli antagen till en utbildning. På Universitets- och högskolerådets hemsida kan du se hur många som sökte en viss utbildning en viss termin. Du kan också se hur många som kom in och vilken som var den lägsta antagningspoängen som krävdes för att bli antagen.

Antagningsstatistik (uhr.se)

Öka dina chanser att bli antagen

För att öka dina chanser att bli antagen till universitetsstudier kan du söka flera utbildningar inom ditt intresseområde. Våra utbildningar har olika söktryck vilket gör att de är olika svåra att komma in på. Kommer du inte in på ditt förstahandsval men har sökt flera utbildningar går din ansökan automatiskt vidare till nästa i urvalet.

Utforska intresseområden

Anpassa studierna efter dina behov 

Det finns en rad sätt att anpassa dina studier. Studera på lika villkor oavsett förutsättningar. 

Studera med funktionsnedsättning

Som student ska du kunna studera på lika villkor i en bra studiemiljö även om du har en funktionsnedsättning. Om du har intyg om funktionsnedsättning, som till exempel dyslexi eller en synskada, har du rätt till stöd i studierna utifrån dina individuella behov.

Mer information om att studera med funktionsnedsättning

Studera som elitidrottare

Som elitidrottare har du under studierna rätt till extra stöd och en kontaktperson. Du har inte förtur till utbildningar eller särskilda möjligheter att bli antagen.

Malmö universitet är utnämnt till Riksidrottsuniversitet 2022–2026. Det innebär att universitetet och Riksidrottsförbundet har ett samarbete för att underlätta för idrottare på elitnivå att studera på universitetsnivå. Som elitidrottare har du under studierna på Malmö universitet rätt till extra stöd. Du har inte förtur till utbildningar eller särskilda möjligheter att bli antagen.

Mer information om Riksidrottsuniversitet och Elitidrottsvänliga lärosäten

Vem är elitidrottare?

Med elitidrottare menas att din idrott ingår i något av Riksidrottsförbundets specialidrottsförbund. För att vara behörig för Riksidrottsuniversitet ska du uppfylla något av följande kriterier:

 • Uttagen i svenskt junior- eller seniorlandslag
 • Tävla på hög internationell nivå inom individuell idrott
 • Spela lagbollidrott i högsta divisionen på nationell eller internationell seniornivå
 • Vara identifierad av eller delta i landslagets utvecklingsverksamhet
 • Bedömas på sikt kunna ta en plats i seniorlandslag eller tävla på hög internationell nivå
 • Ingå i Sveriges Paralympiska kommittés stödsystem
 • Delta i Sveriges Olympiska Kommittés topp- och talangprogram

Malmö universitet gör ingen bedömning av den sportsliga nivån utan det är helt specialförbundets ansvar.

Stöd under studietiden

Först när du är antagen till studier kan du ta kontakt med samordnaren vid Malmö universitet för att få beslut om stöd. Det är viktigt att du som elitidrottande student tar kontakt med samordnaren så tidigt som möjligt. Detta för att stödet ska kunna utformas i tid.

 • En egen kontaktperson. En studie- och karriärvägledare är huvudansvarig för dig under din studietid i frågor som rör elitidrott och studier.
 • Närhet till träningslokaler vid praktik. Vid placering av praktikplats och verksamhetsförlagd utbildning (VFU) ska hänsyn tas till ditt behov av närhet till träningslokaler.
Med en dialog med lärare och studievägledaren har det inte varit några problem att få ihop planeringen med idrott och plugg

Simon Jeppsson handbollsproffs, kombinerade med idrottsvetenskapligt program inriktning Sport Management, 2017


Så här får du som elitidrottar stöd under studierna:

 1. När du blivit antagen till studier vid Malmö universitet kontaktar du ditt specialförbund för att få intyg på sin idrottsnivå. Riksidrottsförbundets blankett ska fyllas i av respektive specialförbund. Riksidrottsförbundets blankett för att kombinera elitidrott och utbildning (pdf)
 2. Ta kontakt med Malmö universitets samordnare och skicka med ditt intyg.
 3. Samordnaren gör en bedömning och beslutar om du har rätt till stöd, enligt riktlinjer för högskolestudier och elitidrott vid Malmö universitet (pdf)
 4. När du beviljats stöd träffas du, samordnare och representant från utbildningen för att diskutera kursplanen och tränings- och tävlingsupplägg.
 5. Samordnaren ansvarar sen för uppföljning under hela din studieperiod.

Kontaktperson

Johanna Backman

Malmö Idrottsakademi

Malmö idrottsakademi är ett kompetenscenter för hållbar elitidrott, där så väl idrottare, tränare, föreningar som förbund i ett långsiktigt och nära samarbete kan utvecklas för att nå internationella toppresultat. Malmö universitet är en av tre parter (Malmö stad och Skåneidrotten) som driver Malmö Idrottsakademi.

Om Malmö idrottsakademi

Antagna idrottare kan få individuell karriärcoachning

Som antagen idrottare till Malmö Idrottsakademis elitprogram kan du få individuell karriärcoachning av Johanna Backman, karriärvägledare Malmö Idrottsakademi.