Den nationella forskarskolan i naturvetenskapernas och teknikens didaktik (FontD) finansieras av Vetenskapsrådet under perioden 2020-2025.

En god och utbredd naturvetenskaplig och teknisk allmänbildning är kritisk för en demokrati, inte minst med tanke på naturvetenskapens och teknikens allt viktigare roll i samhället. Utan detta står vi sämre rustade att diskutera och göra avvägda val i frågor som ny teknik och hälsa, samt demokratiska processer kring hur vi som samhälle ska tackla globala ödesfrågor såsom klimatförändringar, födotillgång, epidemier och antibiotikaresistens. Ungdomarna har också att hantera effekterna av att växa upp omgivna av en stor mängd budskap via olika mediekanaler.

En nära koppling mellan forskning och skola kan förhoppningsvis fortsätta att vända de negativa trenderna genom att finna nya vägar för undervisningen. En höjd kvalitet i skolans undervisning i naturvetenskap och teknik är kritisk för att kunna uppnå dessa visioner och lärarutbildningen är en naturlig och viktig gränsyta för att utveckla skolan.

Malmö universitets inriktning

Forskningen vid Malmö universitet är inriktad mot att undersöka förutsättningar för och skapa lärandearenor som rustar barn och ungdomar för ett mer proaktivt, ansvarsfullt och kritiskt medvetet engagemang i en hållbar teknik- och samhällsutveckling.

Tio lärosäten samarbetar

Forskarskolan är ett samarbete mellan Linköpings universitet, som är värdinstitution, och följande nio lärosäten: Högskolan i Halmstad, Högskolan Kristianstad, Karlstads universitet, Kungliga tekniska högskolan, Linnéuniversitetet, Malmö universitet, Mälardalens högskola, Umeå universitet och Örebro universitet.

Läs mer om forskarskolan FontD hos Linköpings universitet