Vill du delta i forskningsstudier? Här hittar du aktuella forskningsprojekt vid Malmö universitet som söker deltagare, intervjupersoner eller informanter. Läs mer om förutsättningarna för din medverkan vid respektive projekt.

Intervjustudie om sexualitet och intimitet

Vi söker unga män över 18 år för en studie om unga mäns perspektiv på frågor om sexualitet och intimitet i relation till samtycke och #metoo. I studien vill vi utforska mäns tankar, känslor och erfarenheter av samtycke och #metoo och vilken betydelse samtycke och #metoo har haft för mäns individuella liv och erfarenheter. Intervjun beräknas ta 1–1,5 timmar och kommer att genomföras digitalt eller vid ett fysiskt möte. Inga riktiga namn kommer att förekomma i presentation av resultaten.

Fysiskt möte om att undervisa före och efter pandemin

Är du universitetslärare och har undervisat både före och efter pandemin? Då vill vi bjuda in dig till ett entimmes fysiskt möte där du ombeds att rangordna 43 påståenden som beskriver aspekter av undervisningskvalitet enligt din subjektiva uppfattning. Syftet är att bidra med ny kunskap om hur en snabb och tvingande digitalisering av högre utbildning påverkar universitetslärares profession.

Studie om ojämlikhet inom hemtjänsten i Malmö

Vi söker dig som arbetar som vårdbiträde eller undersköterska i hemtjänsten i Malmö stad för en studie om ojämlikhet i hemtjänstarbetet. Frågorna handlar om ditt arbete, dina upplevelser av ojämlikhet och hur ojämlikheten känns. Ojämlikhet handlar här om frågor om etnicitet, klass, kön (kvinnor, män och alla vi andra) och sexuell läggning.

Mer information om studien och vad det innebär att delta 

Kontaktperson: El Häkkinen

Enkät om att rekrytera

Arbetar du med rekrytering eller har du någon gång varit med i rekryteringsprocessen? Genom att simulera en del av en rekryteringsprocess med hjälp av fiktiva CV:n, undersöks beslutsprocesserna i det inledande skedet av rekryteringen.

Läs mer om studien och vad det innebär att delta