Vill du delta i forskningsstudier? Här hittar du aktuella forskningsprojekt vid Malmö universitet som söker deltagare, intervjupersoner eller informanter. Läs mer om förutsättningarna för din medverkan vid respektive projekt.

intervjustudie om unga migranters sexuella och reproduktiva hälsa

Är du mellan 16 och 26 år och identifierar dig som en person med bakgrund i Mellanöstern? Vill du vara med i en intervjustudie om unga migranters sexuella och reproduktiva hälsa?

Anmäl ditt intresse senast den 31 maj 2022.

förälder till barn med rätt till stöd enligt LSS

Vi söker Dig som är vårdnadshavare till barn under 18 år och som har rätt till stöd enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Vi bjuder in Dig som har några års erfarenhet av att möta olika myndigheter och organisationer för att få det stöd som behövs till familjen och Ditt barn. Kontinuerlig rekrytering med sista möjlighet till anmälan i maj 2022. 

Gruppintervjuer med personer från Irak eller Somalia

Inbjudan till intervju med personer födda i Irak eller Somalia om hur det är att leva i Sverige. EU-projektet MIMY söker dig som:

  • är född i Somalia eller Irak,
  • och har bott i Malmö eller på Österlen (Simrishamn, Tomelilla och Ystad) i minst 5 år. 

Prova en app för en studie om tandpressning

Är du mellan 18 och 30 och vill delta i en forskningsstudie som handlar om tandpressning/tandgnissling dagtid?

Intervjustudie om sexuella trakasserier inom akademin

Är du student eller doktorand vid Malmö universitet och vill delta i en studie om sexuella trakasserier i akademin? Du behöver inte själv ha varit utsatt för sexuella trakasserier. Avsikten är att tala om fenomenet, inte att tala om enskilda händelser.

Läs mer om studien och vad det innebär att delta

Kontaktperson Mika Hagerlid

Intervjustudie om faderskap efter sexuella övergrepp i barndomen

Är du man över 18 år, har erfarenheter av föräldraskap och bär på minnen av sexuella övergrepp från din barndom? Då skulle vi vilja bjuda in dig till att delta i en intervjustudie om faderskap efter sexuella övergrepp i barndomen.