Vill du delta i forskningsstudier? Här hittar du aktuella forskningsprojekt vid Malmö universitet som söker deltagare, intervjupersoner eller informanter. Läs mer om förutsättningarna för din medverkan vid respektive projekt.

Studie om ojämlikhet inom hemtjänsten i Malmö

Vi söker dig som arbetar som vårdbiträde eller undersköterska i hemtjänsten i Malmö stad för en studie om ojämlikhet i hemtjänstarbetet. Frågorna handlar om ditt arbete, dina upplevelser av ojämlikhet och hur ojämlikheten känns. Ojämlikhet handlar här om frågor om etnicitet, klass, kön (kvinnor, män och alla vi andra) och sexuell läggning.

Mer information om studien och vad det innebär att delta 

Kontaktperson: El Häkkinen

Enkät om att rekrytera

Arbetar du med rekrytering eller har du någon gång varit med i rekryteringsprocessen? Genom att simulera en del av en rekryteringsprocess med hjälp av fiktiva CV:n, undersöks beslutsprocesserna i det inledande skedet av rekryteringen.

Läs mer om studien och vad det innebär att delta

Intervjustudie om unga, samtycke och nätet

Är du mellan 15 och 20 år och vill delta i studien "Unga, samtycke och nätet" om samtycke och ungas sexuella och romantiska aktiviteter på nätet och genom digitala kommunikationsformer?

Prova en app för en studie om tandpressning

Är du mellan 18 och 30 och vill delta i en forskningsstudie som handlar om tandpressning/tandgnissling dagtid?

Intervjustudie om faderskap efter sexuella övergrepp i barndomen

Är du man över 18 år, har erfarenheter av föräldraskap och bär på minnen av sexuella övergrepp från din barndom? Då skulle vi vilja bjuda in dig till att delta i en intervjustudie om faderskap efter sexuella övergrepp i barndomen.

Gruppintervjuer med personer från Irak eller Somalia

Inbjudan till gruppintervju med personer födda i Irak eller Somalia om hur det är att leva i Sverige. EU-projektet MIMY söker dig som:

  • är född i Somalia eller Irak,
  • och har bott i Malmö eller på Österlen (Simrishamn, Tomelilla och Ystad) i minst 5 år.