Vill du delta i forskningsstudier? Här hittar du aktuella forskningsprojekt vid Malmö universitet som söker deltagare, intervjupersoner eller informanter. Läs mer om förutsättningarna för din medverkan vid respektive projekt.

Enkät om otrygghet och oro för brott

Vi söker dig som har fyllt 18 år och vill medverka i en studie om otrygghet och oro för brott. Forskningsprojektet undersöker hur otrygghet och oro hänger samman med olika individuella egenskaper.

Mer information om studien och vad det innebär att delta

Kontaktperson: Alexander Engström

Intervjustudie om sexualitet och intimitet

Vi söker unga män över 18 år för en studie om unga mäns perspektiv på frågor om sexualitet och intimitet i relation till samtycke och #metoo. I studien vill vi utforska mäns tankar, känslor och erfarenheter av samtycke och #metoo och vilken betydelse samtycke och #metoo har haft för mäns individuella liv och erfarenheter. Intervjun beräknas ta 1–1,5 timmar och kommer att genomföras digitalt eller vid ett fysiskt möte. Inga riktiga namn kommer att förekomma i presentation av resultaten. Anmäl ditt intresse senast 1 september 2024.

Studie om ojämlikhet inom hemtjänsten i Malmö

Vi söker dig som arbetar som vårdbiträde eller undersköterska i hemtjänsten i Malmö stad för en studie om ojämlikhet i hemtjänstarbetet. Frågorna handlar om ditt arbete, dina upplevelser av ojämlikhet och hur ojämlikheten känns. Ojämlikhet handlar här om frågor om etnicitet, klass, kön (kvinnor, män och alla vi andra) och sexuell läggning.

Mer information om studien och vad det innebär att delta 

Kontaktperson: El Häkkinen