Här hittar du centrala kontaktuppgifter och öppettider till Malmö universitet samt kontaktuppgifter till våra byggnader och receptioner. Du hittar även information om webbshoppen, allmänna handlingar och leverantörsinformation, exempelvis faktureringsadress och organisationsnummer.

Öppettider för universitetets byggnader och hus

Under respektive byggnads webbsida nedan hittar du information om öppettider, besöks- och leveransadresser till universitetets byggnader samt receptioner. Det finns även hänvisning till kartor och områdesbeskrivning. 

Hitta på universitetet genom kartfunktionen Mazemap

Söker du en specifik föreläsningssal, enhet eller mötesrum finns möjligheten att orientera dig via kartfunktionen Mazemap. Du kan navigera dig på de olika våningsplanen genom att välja våning.

Centrala kontaktuppgifter

Det finns en rad olika sätt att komma i kontakt med Malmö universitet. Oavsett din fråga eller ärende hoppas vi att du här ska kunna hitta den kontaktväg till universitetet som just du behöver.

Nedan hittar du våra centrala kontaktuppgifter. Under respektive byggnad hittar du information om husets öppettider, kontaktuppgifter och receptioner.

Postadress

Malmö universitet, 205 06 Malmö.

Informationsmejl och växel


info@mau.se
040-665 70 00
Växeln är normalt öppen vardagar 08.00–16.30. Vid helgdagar och sommartid kan tiderna komma att förändras. Faxnummer 040-665 70 10.

Leveransadresser

Se sidorna för respektive byggnad ovan.

Leverantörsinformation 

Här hittar du bland annat information om faktureringsadress, organisationsnummer och betalningsvillkor samt aktuella upphandlingar på Malmö universitet.  

Elektroniska fakturor

Fakturor ska skickas elektroniskt i PEPPOL-format. Vårt partsid är:

  • PEPPOL-id: 0007:2021004920
  • Organisationsnummer (utan bindestreck): 2021004920

Fakturareferens, bestående av 6 till 7 tecken, måste uppges vid varje beställning, t ex 10ABCD.

Vi tar ej emot PDF-fakturor via e-post!

Fakturaadress

Malmö universitet
Box 50500
202 50 Malmö

(Används i undantagsfall.)

Organisationsnummer

202100-4920

VAT-nummer

SE202100492001

Bankgiro

5052-4958

Betalningsvillkor

Som betalningsvillkor används 30 dagar netto. Undantag är hyresfakturor som enligt avtal betalas på den förfallodag som finns angiven på fakturan.

Universitetet godkänner ej fakturaavgifter i avtalen med leverantörer.

Offentliga uppgifter och allmänna handlingar

Här hittar du information om utlämnande av offentliga uppgifter och allmänna handlingar hos Malmö universitet.

Alla inkomna eller upprättade handlingar som förvaras vid Malmö universitet är allmänna handlingar. Det innebär att de omfattas av offentlighetsprincipen. I praktiken betyder detta att allmänheten har rätt att ta del av handlingarna. Med handlingar menas i princip allt som innehåller information av något slag, t ex ett papper, en digital datafil på en hårddisk, en ljudinspelning eller liknande.

Du har rätt att ta del av alla allmänna handlingar hos Malmö universitet som är offentliga. Däremot kan det finnas sekretesskyddade handlingar som du inte har rätt att ta del av. När en handling kan omfattas av sekretess, gör Malmö universitet alltid en prövning innan den lämnas ut.

Du har inte rätt att ta del av internt arbetsmaterial. Arbetsmaterial är handlingar som ännu inte har färdigställts (alltså inte är upprättade) och därmed inte har blivit allmänna handlingar. Malmö universitet har heller ingen generell skyldighet att göra sammanställningar av uppgifter ur olika handlingar eller databaser. Det finns dessutom särskilda regler för utlämnande när det gäller uppgifter från studieregister (Ladok), se nedan.

Uppgifter från Ladok

Användningen av Ladok styrs av en särskild förordning (SFS 1993:1153). Utlämning av uppgifter sker efter prövning enligt Offentlighets- och sekretesslagen och då normalt endast i pappersform.  Vill du begära ut uppgifter från Ladok ska du kontakta ladok@mau.se. 

Begära ut allmänna handlingar

Om du vill ta del av en allmän handling kontaktar du arkiv@mau.se. Vi kan lämna ut arkiverade handlingar eller hänvisa dig till rätt person i de fall då vi ännu inte tagit emot handlingen.

När kan jag få handlingarna?

Allmänna handlingar ska lämnas ut skyndsamt. Det betyder att de ska lämnas ut så snart det är möjligt, vilket oftast innebär inom 1–2 dagar. Det kan dock ta längre tid om du begär ut stora mängder handlingar, handlingar som kräver omfattande sekretessprövning eller handlingar som kräver stor arbetsinsats att ta fram.

Vad kostar det?

Det är i regel gratis att begära ut handlingar. Om uppgifterna du begär ut inte finns i upprättade handlingar och det krävs en större arbetsinsats för att sammanställa dem, eller om du vill ha fler än 10 papperskopior, kan vi behöva ta ut en avgift enligt avgiftsförordningen (SFS 1992:191). Upprättade handlingar som finns tillgängliga kan du däremot alltid få ta del av på plats utan kostnad.

Du får vara anonym

Du behöver inte berätta vem du är eller varför du begär ut handlingar. Om du vill vara anonym kan du kontakta oss på arkivet på telefonnummer 040-6658052 och sedan hämta ut handlingarna i receptionen på Neptuniplan 7.

När vi inte kan lämna ut handlingar

Om du nekas att ta del av en allmän handling har du rätt att få ett skriftligt avslagsbeslut från Malmö universitet. Om du anser att det beslutet är felaktigt kan du överklaga det hos kammarrätten.

Registrator

E-post: registrator@mau.se
Öppettider: 09.00-11.30 vardagar

Aktuella upphandlingar

I Opic kan du ta del aktuella och tidigare upphandlingar vid lärosätet. För frågor gällande upphandlingar kontakta Violeta Gamalan.

Upphandlingar på Malmö universitet

Arkiveringsfrågor


arkiv@mau.se
040-66 58052
Öppettider: 09.00-11.30 vardagar