Malmö universitet erbjuder forskarutbildningskurser för dig som är antagen som doktorand vid Malmö universitet eller något annat lärosäte. I utbildning på forskarnivå ingår, förutom själva avhandlingen, en kursdel. Vad kursdelen ska innehålla styrs av den allmänna studieplanen för forskarutbildningsämnet.

Malmö universitets forskarutbildningskurser är öppna för alla doktorander som är behöriga. Om det finns fler sökande än platser på kurser ges företräde till Malmö universitets doktorander.

 • Vilka specifika kurser du ska ha i din utbildning på forskarnivå kommer du överens om med dina handledare och din doktorandexaminator.
 • Det finns också obligatoriska kursmoment som ska ingå i alla doktoranders utbildning. Se till att ta reda på vad som gäller för just din utbildning.

Kurserna arrangeras dels av Centrum för akademiskt lärarskap (CAKL), dels av fakulteterna.

Intyg

Om du är antagen som doktorand vid ett lärosäte utanför Sverige, eller om du saknar svenskt personnummer, kommer du att behöva skicka in intyg som styrker att du är antagen vid forskarutbildning, respektive kopia av din id-handling.

Kurser vid Centrum för akademiskt lärarskap

Centrum för akademiskt lärarskap (CAKL) arbetar universitetsövergripande och erbjuder, i första hand, forskarutbildningskurser för alla doktorander vid Malmö universitet. De flesta kurserna ges på engelska.

Purpose

This introduction programme aims to provide doctoral students at Malmö University with vital information about being PhD students, an overview of research and subject environments at the University, knowledge of Malmö University's mission statement relating to postgraduate research programmes, as well as serving as a meeting place for the University's newly admitted PhD students and assisting with their assimilation into the postgraduate research community.

This introductory course does not give any credit points but serves as an important starter for PhD studies at all faculties at Malmö University.

Link to registration (Register at the latest Friday 11 November)

Schedule autumn 2021

Monday 15 November 9.00-15.00

Tuesday 23 November 9.00-16.15

Detailed schedule

2021 höstterminen - Academic Writing and Publishing, 5 hp

Syfte

This course offers doctoral candidates the opportunity of developing their competences in writing academic texts in English to enable presentation of research in dialogue with the scientific community.In addition to developing knowledge and an understanding of writing and publishing in and across different disciplinary traditions, doctoral candidates will be expected to identify academic standards within their own areas of specialization and to engage in different writing forms that satisfy these requirements.

Antagningsbesked skickas ut ca 6 veckor innan kursstart.

Kursen ges på engelska.

Kurskod

MAH0211

Kursplan 

Kursplan: Academic Writing and Publishing

HÖSTTERMINENS KURS ÄR STÄNGD FÖR ANMÄLAN!

Schema för höstterminen 2021

Kursen kommer att ges på onsdagseftermiddagar, både i sal och på zoom samtidigt höstterminen 2021:

 • 22 september, kl 13.00-16.00, rum C527 på plan 5, Orkanen, Nordenskiöldsgatan 10
 • 29 september, kl 13.00-16.00, rum C527 på plan 5, Orkanen, Nordenskiöldsgatan 10
 • 6 oktober, kl 13.00-16.00, rum B526 på plan 5, Orkanen, Nordenskiöldsgatan 10
 • 13 oktober, kl 13.00-16.00, rum B526 på plan 5, Orkanen, Nordenskiöldsgatan 10
 • 20 oktober, kl 13.00-16.00, rum B526 på plan 5, Orkanen, Nordenskiöldsgatan 10
 • 27 oktober, kl 13.00-15.00, rum B526 på plan 5, Orkanen, Nordenskiöldsgatan 10
 • 3 november, kl 13.00-16.00, rum B526 på plan 5, Orkanen, Nordenskiöldsgatan 10
 • 10 november, kl 13.00-16.00, rum B526 på plan 5, Orkanen, Nordenskiöldsgatan 10
 • 17 november, 13.00-16.00, rum B526 på plan 5, Orkanen, Nordenskiöldsgatan 10
 • 4 november, kl 13.00-15.00, rum B526 på plan 5, Orkanen, Nordenskiöldsgatan 10
 • 1 december, kl 13.00-16.00, rum B526 på plan 5, Orkanen, Nordenskiöldsgatan 10
 • 8 december, kl 13.00-15.00, rum B526 på plan 5, Orkanen, Nordenskiöldsgatan 10
 • 15 december, kl 13.00-15.00, rum B526 på plan 5, Orkanen, Nordenskiöldsgatan 10

Kontaktpersoner

Anita Marttila
Administratör

Anna Wärnsby
Docent, Fakulteten för lärande och samhälle

2021 höstterminen - Research Ethics and Responsible Conduct in Research, 4 hp

Syfte

The course introduces doctoral students to the key concepts, debates, principles and legal regulations of research ethics. The purpose is to enable doctoral students to correctly identify ethical risks in research and to apply ethical constructs and stipulations to individual research projects. In addition, doctoral students shall be empowered to contribute to the ongoing development of research ethics.

Antagningsbesked skickas ut ca 6 veckor innan kursstart.

Kursen ges på engelska.

Kurskod

MAH0212

Kursplan

Kursplan: Research Ethics and Responsible Conduct in Research

Schema höstterminen 2021

Kursen kommer att ges två gånger under höstterminen 2021, med start i september och i november 2021:

Första kursomgången:

 • Tisdag 7 september, kl 13.15 - 17.00
 • Tisdag 14 september, kl 13.15 - 17.00
 • Tisdag 21 september, kl 13.15 - 17.00
 • Tisdag 28 september, kl 13.15 - 17.00

I rum C527, våning 5 i Orkanen, Nordenskiöldsgatan 10.
KURSEN MED START I SEPTEMBER ÄR STÄNGD FÖR ANMÄLAN!

 

Andra kursomgången:

 • Torsdag 25 november, kl 13.15 - 17.00
 • Torsdag 2 december, kl 13.15 - 17.00
 • Torsdag 9 december, kl 13.15 - 17.00
 • Torsdag 16 december, kl 13.15 - 17.00

I rum B526, våning 5 i Orkanen, Nordenskiöldsgatan 10.

Kontaktpersoner

Anita Marttila
Administratör

Per-Anders Tengland
Programkoordinator, Fakulteten för hälsa och samhälle

2021 höstterminen - Supporting the Learning of others, 5 hp

Syfte

The central theme of the course is research-related teaching. The course concerns the support of other's learning in order to achieve teaching objectives and to adapt teaching to teaching situations as well as to the background of the learners. The course will take up pedagogical theory, research into learning and academic teaching.

Kurskod

MAH0207

Schema höstterminen 2021

 • 8 november, kl 9-12 och 13-15. Course introduction. Being an Academic Teacher
 • 11 november, kl 9-12 och 13-15. Course design. Teaching Learning Activities (TLA)
 • 22 november, kl 9-12. Why, What and How to examine.
 • 6 december, kl 9-12. Meeting the students - power aspects and motivation.
 • 15 december, kl 9-12. Critical friend - feed back and formative assessment.
 • 7 januari, kl 9-12. Optional: If you missed 1-2 sessions.
 • 13 januari, kl 9-15. Examination - Mandatory either January 13 or 14.
 • 14 januari, kl 9-15. Examination - Mandatory either January 13 or 14.

I rum C527, 5:e våningen, Orkanen, Nordenskiöldsgatan 10.

Kursplan

Kursplan: Supporting the learning of others

Kursstart

2021-11-08 till 2022-01-16

Kontaktpersoner

Anita Marttila
Administratör

Anne-Charlotte Ek
Universitetsadjunkt, Fakulteten för lärande och samhälle, Centrum för akademiskt lärarskap

2022 vårterminen - Communicating research, 5 hp

Syfte

The course gives graduate students the opportunity to develop their ability to communicate research results to different groups in society. Emphasis is placed on the use of the rhetorical process to analyze, plan and implement different types of communication. The course focuses on oral research communication, but students are expected to actively use different communication methods, not only spoken but communication through writing, listening and reading.

Antagningsbesked skickas ut ca 6 veckor innan kursstart.

Kursen ges på engelska.

Kurskod

MAH0218

Kursplan 

Kursplan: Communicating research

Kursens start- och slutdatum

2022-03-21--2022-05-05.

Schema

 • Måndag 21 mars, kl 09.00-16.00
 • Torsdag 24 mars, kl 09.00-16.00
 • Torsdag 31 mars, kl 09.00-16.00
 • Torsdag 7 april, kl 09.00-16.00
 • Tisdag 19 april, kl 09.00-16.00
 • Torsdag 28 april, kl 09.00-16.00
 • Torsdagen den 5 maj, kl 09.00-16.00

Rum C527, plan 5 i Orkanen, Nordenskiöldsgatan 10.

Kontaktpersoner

Anita Marttila
Administratör

Anna Wärnsby
Programkoordinator, Fakulteten för lärande och samhälle

2022 vårterminen - Research Ethics and Responsible Conduct in Research, 4 hp

Syfte

The course introduces doctoral students to the key concepts, debates, principles and legal regulations of research ethics. The purpose is to enable doctoral students to correctly identify ethical risks in research and to apply ethical constructs and stipulations to individual research projects. In addition, doctoral students shall be empowered to contribute to the ongoing development of research ethics.

Antagningsbesked skickas ut ca 6 veckor innan kursstart.

Kursen ges på engelska.

Kurskod

MAH0212

Kursplan

Kursplan: Research Ethics and Responsible Conduct in Research

Kursperiod

2022-04-19--2022-05-10.

Schema

 • Tisdag 19 april, kl 13.15 - 17.00
 • Tisdag 26 april, kl 13.15 - 17.00
 • Tisdag 3 maj, kl 13.15 - 17.00
 • Tisdag 10 maj, kl 13.15 - 17.00

Rum B526, plan 5 i Orkanen, Nordenskiöldsgatan 10.

Kontaktpersoner

Anita Marttila
Administratör

Per-Anders Tengland
Programkoordinator, Fakulteten för hälsa och samhälle

2022 vårterminen - Theory of Science, 6 hp

Syfte

The purpose of the course is for the doctoral student to broaden and deepen her/his critical understanding of scientific research, and of how research disciplines are affected by various conceptual, epistemological, ontological, and evaluative assumptions.

Antagningsbesked skickas ut ca 6 veckor innan kursstart.

Kursen ges på engelska.

Kurskod

MAH0213

Kursplan

Kursplan: Theory of Science

Kursperiod

2022-01-25--2022-03-08.

Schema

 • Tisdag 25 januari, kl 13.15 - 16.00
 • Tisdag 1 februari, kl 13.15 - 16.00
 • Tisdag 8 februari, kl 13.15 - 16.00
 • Tisdag 15 februari, kl 13.15 - 16.00
 • Tisdag 22 februari, kl 13.15 - 16.00
 • Tisdag 1 mars, kl 13.15 - 16.00
 • Tisdag 8 mars, kl 13.15 - 16.00

I rum B526, plan 5 i Orkanen, Nordenskiöldsgatan 10.

Kontaktpersoner

Anita Marttila
Administratör

Per-Anders Tengland
Programkoordinator, Fakulteten för hälsa och samhälle

Kurser vid Hälsa och samhälle

Vid Fakulteten för hälsa och samhälle finns fem forskarutbildningsämnen: biomedicinsk vetenskap, kriminologi, vårdvetenskap, socialt arbete och hälsa och samhälle.

Ämneskurser

2022 – Pharmacology and formulation, from molecule to effective therapy in individuals, 6 hp

Syfte

Syftet med kursen är att ge studenterna en introduktion till det farmakologiska området för att få en djupare förståelse för samband och relevans för sina egna studier utifrån formelstrategier, exponering och effekter.

Kursen ges på engelska.

Läs mer på den engelska sidan

2021 – Introduktion till vårdvetenskap, 5 hp

Syfte

Kursen syftar till att doktoranden ska utveckla kunskap och kritiskt förhållningssätt i relation till det vårdvetenskapliga forskningsfältet och dess vetenskapsteoretiska grunder.

Efter avslutad kurs ska doktoranden:

 • visa fördjupad kunskap om vårdvetenskap som akademisk disciplin, dess ontologi, epistemologi och metodologiska förhållningssätt
 • visa förmåga att reflektera kring och kritiskt förhålla sig till forskning i vårdvetenskap i relation  till det egna avhandlingsområdet, och
 • visa förmåga att reflektera kring och kritiskt förhålla sig till vårdvetenskaplig forskning nationellt och internationellt.

Kursen är endast tillgänglig för doktorander vid institutionen för vårdvetenskap. 

Kursplan

Kursplan för: Introduktion till vårdvetenskap

Schema: Introduktion till vårdvetenskap

Kurskod

HÄSA 218

Kursens start- och slutdatum

13 september 2021 – 15 november 2021

Kursansvarig

Christine Kumlien, Elisabeth Carlson, Malin Axelsson

Sista ansökningsdag

17 augusti 2021

Anmälan

Anmäl dig här

2021 – Kvalitativ forskningsmetodologi för hälso- och samhällsvetenskaperna, 7,5 hp

Syfte

Syftet med kursen är att doktoranden skaffar sig kunskap om centrala kärnfrågor inom kvalitativ forskningsmetodologi för hälso- och samhällsvetenskaperna.

Kursplan

Kursplan: Kvalitativ forskningsmetodologi för hälso- och samhällsvetenskaperna, 7,5 hp

Schema: Kvalitativ forskningsmetodologi för hälso- och samhällsvetenskaperna, 7,5 hp

Kurskod

HÄSA224

Start- och slutdatum

30 augusti 2021 – 29 oktober 2021

 • Distanskurs
 • Halvfart

Kursansvarig

Aje Carlbom

Sista ansökningsdag

4 juni 2021

Anmälan

Anmäl dig här

2021 – Grazing Incidence Scattering – a tool for probing the lateral structure of thin layers and films, 3 hp

Syfte

Kursen syftar till att ge studenterna grundläggande kunskaper om spridningsteknik för små vinklar på ytor, hur experiment utformas, samt analys av data med tonvikt på mjuk materia och biologi.

Kursperiod

På grund av coronapandemin kommer vi att ge den här kursen digitalt under tre veckor med start den 18 maj.

Kontakt

Marite Cardenas

2021 – Nanoverktyg för att studera biomolekylär växelverkan vid membraner, 5 hp

Syfte

This course involves both theoretical aspects and practical tutorials to address biomolecular interactions at model cellular membranes. At the end of this course the student should be able to:

 • Describe a set of models for biomembranes.
 • Describe the principles of a set of nanotools with a focus on AFM, IR, QCM-D, ellipsometry and Neutron Reflection.
 • Relate biomembrane models to a given experimental technique.
 • Apply a set of nanotools and nano models to unravel biomolecular interactions at membranes.
 • Reflect on the choices made and the results obtained.

Kursplan

Kursplan: Nanoverktyg för att studera biomolekylär växelverkan vid membraner, 5 hp

Kontakt

Marite Cardenas

2021 – Small angle scattering – a tool for revealing structure at the nanoscale, 3 hp

Syfte

This course aims to provide students with basic knowledge of the small-angle scattering technique, design of experiments and the analysis of data with an emphasis on biological structure.

After completing the course, the student should:

 • Have an understanding of the small-angle scattering technique particularly from the perspective of experiment design.
 • Understand the Fourier relationship between real space structure and small-angle scattering data and complementarity between the two experimental perspectives.
 • Have the ability to extract structural information from the well-designed small-angle scattering experiment.
 • Understand the application of contrast variation and molecular deuteration to enhance the information content of small-angle scattering experiments.

The first edition of this course took place in the fall of 2019. The next course is expected for the fall of 2021.

Kontakt

Felix Roosen-Runge

2022 – Åldrande och demografiska förändringar i det senmoderna samhället – en transnationell och tvärvetenskaplig doktorandkurs, 5 hp

Denna internationella, flervetenskapliga doktorandkurs ger dig som forskarstuderande möjlighet att mötas i gränsöverskridande samverkan med andra doktorander.

Syfte

Syftet med kursen är att ge kunskap om och verktyg för att analysera, definiera och använda koncept som hälsa, sjukdom, ohälsa och livskvalitet, vilka är nyckelbegrepp inom forskningsområdet ”hälsa och samhälle".

Kursplan

 • 26/4-13/5 utgörs av en förberedande nätbaserad del (litteraturstudier, förberedande uppgift)
 • Observera att den schemalagda närvaron sker online på deltid 26 april och 10 maj och hela dagar 16-20 maj 2022.
 • Det blir en avslutande muntlig examinerande presentation den 20 maj. Individuell examinerande uppgift görs därefter (endast en uppgift).

Kursstart

26 april 2022 – 7 juni 2022

Kursansvarig

Jonas Christensen

Sista ansökningsdag

15 mars 2022

Anmälan

Kursen är öppen för internationell och lokal antagning.

Anmälan till kurser vid Hälsa och samhälle

Information om anmälan till kurser vid Hälsa och samhälle finns vid respektive kurs.

Kurser vid Kultur och samhälle

Vid Fakulteten för kultur och samhälle finns fem forskarutbildningsämnen: Global politik, Interaktionsdesign, Internationell migration och etniska relationer, Medie- och kommunikationsvetenskap, och Urbana studier.

2021 – Fördjupningskurs i Urbana studier I, 7,5 hp

Syfte

Kursen ska ge dig en fördjupad orientering kring teori, begrepp och fenomen inom forskningsfältet Urbana studier.

Språk

Kursen ges på engelska.

Kurskod

KSUS003

Kursens start- och slutdatum

15 november 2021 – 13 december 2021

Datum för sista ansökan

15 oktober 2021 

Kursplan

Kursplan: Fördjupningskurs i Urbana studier I 

Kursguide/schema

Kursguide: Fördjupningskurs i Urbana studier I 

Ansökan

Ansökan är stängd

Kontaktperson

Kenneth Mølbjerg Jørgensen

Övrig information

Antagningsbesked kommer att skickas till de sökande via e-post kring 15-20 oktober 2021. Antalet deltagare begränsas till 20. Doktorander från Malmö universitet är prioriterade. Motivering (Statement of motivation) och sammanfattning (Thesis abstract) som är del av webbansökan kommer att ligga till grund för urval.

2021 – Medborgarskap och inkludering/exkludering, 7,5 hp

Syfte

Kursens övergripande mål är att förbättra förståelsen för medborgarskap som ett delvis slutet och delvis öppet medlemskap, och dess varierande former och funktioner i heterogena samhällen i förhållande till formell och jämlik tillgång till medborgarskap, samt i förhållande till skillnader i rättslig status mellan medborgare och andra. Syftet är både beskrivning, jämförelse och förklaring av existerande medborgarskapsförhållanden och -institutioner såväl som normativa frågor om legitimitet och rättvisa.

Kursen ges på engelska.

Kurskod

KSIM003

Kursens start och slutdatum

Kursen pågår från och med den 1 november 2021 till och med den 14 januari 2022.

Datum för sista ansökan

11 oktober 2021

Kursplan 

Övrig information

Antagningsbesked kommer att skickas till de sökande via e-post kring 18 oktober 2021. Antalet deltagare begränsas till 20. Doktorander från Malmö universitet är prioriterade. Motivering (Statement of motivation) och sammanfattning (Thesis abstract) som är del av webbansökan kommer att ligga till grund för urval.

Ansökan

Ansökan stängd

Kontaktperson

Christian Fernandez

2021 – Praxis som ifrågasätter / Praxis i fråga: Praktikbaserad forskning inom kultur och samhälle, 7,5 hp

Syfte

Vad som räknas som forskningspraktik och hur man formulerar praktikbaserad forskning är av största vikt inom discipliner där aspekter av skapande finns vid sidan av teoretisk forskning på avancerad vetenskaplig nivå. Kursen aktiverar en kritisk utforskning av forskningsmetoder som ingår i en forskares vetenskapliga verksamhet ("Praxis som ifrågasätter") och bidrar till kritik och utveckling av sådana metoder ("Praxis i fråga"). Kursen är utformad för doktorander från en rad olika discipliner, men är särskilt avsedd att stödja forskning inom humaniora/samhällsvetenskap, media och kommunikation, design, konst och performance. Målet är att stödja studenter att fördjupa, kritisera och utvidgade metoder som används i deras forskningsprocesser.

Kurskod

KS00007

Kursspråk

Engelska

Kursens start- och slutdatum

13 oktober, 2021 – 20 januari, 2022

Datum för sista anmälan

7 oktober, 2021

Max antal studenter: 15

Kursplan

Kursplan: Praxis som ifrågasätter / Praxis i fråga: Praktikbaserad forskning inom kultur och samhälle

Kursinbjudan med schema

Kursinbjudan:  Praxis som ifrågasätter / Praxis i fråga: Praktikbaserad forskning inom kultur och samhälle

Antagningskrav

Deltagare måste vara antagna till forskarutbildning/doktorandutbildning (vid svenskt eller utländskt lärosäte – intyg krävs).

Anmälan

Anmäl dig direkt till kontaktperson:

Susan Kozel

2021 – Etnografiskt fältarbete, 7,5 hp

Syfte

The course gives a deeper understanding of ethnographic fieldwork in terms of its practical implementation, ethical implications and the ways of writing based on ethnographic material. Special attention is paid to issues of power relations in the field, balance between observation and participation, and the positioning of the researcher. The emphasis is put on planning for and reflecting on fieldwork in the frames of the students’ research projects. 

Undervisiningsspråk: engelska.

Kurskod

KS00005

Kursens start och slutdatum

6 september 2021 – 11 oktober 2021

Ansökningsdeadline

8 juni 2021

Kursplan 

Kursplan: Etnografiskt fältarbete, 7,5 hp

Kursguide/schema

Course guide and schedule: Ethnographic fieldwork

Ansökan

Ansökan är stängd

Kontaktperson

Maja Povrzanovic Frykman

Övrig information

Confirmations of acceptance will be sent to the applicants by email on 15 June 2021. The number of participants will be limited to 20. PhD students from Malmo University have a priority. A statement of motivation (required within the application form) will serve as the grounds for selection.

2021 – Teoretiska förskjutningar inom urbana studier, 7,5 hp

Syfte

Kursen syftar till att analysera samtida teorier och metoder inom ämnet urbana studier och kritiskt granska det vetenskapliga bidraget från det globala norr (Global North), genom att diskutera och analysera teorier, metoder, empiri och begrepp från en mångfald av olika geografiska områden.

Undervisningsspråk: engelska.

Kurskod

KSUS015

Kursens start- och slutdatum

2021-03-18 till 2021-05-18

Schema

Workshop Series: Dislocating Urban Studies: Rethinking Theory, Shifting Practice 

Kursplan

Kursplan: Dislocating urban studies: rethinking theory, shifting practice

Ansökan

Ansökan är stängd

Kontakt

Guy Baeten

Kurs som ges i samarbete

2021 – Contemporary Debates in Media and Communications Theory, 7,5 hp (Karlstads universitet)

K3 erbjuder doktorander i medie- och kommunikationsvetenskap följande kurs som ges i samarbete med Södertörns högskola, Örebro universitet och Karlstads universitet. Sök kursen via Karlstads universitet:

Contemporary Debates in Media and Communications Theory, 7,5 hp (Karlstads universitet)

Anmälan till kurser vid Kultur och samhälle

Information om anmälan till kurser vid Fakulteten för kultur och samhälle finns vid respektive kurs.

Kurser vid Lärande och samhälle

Vid Fakulteten för lärande och samhälle finns forskarutbildningsämnena: Historia och historiedidaktik, Idrottsvetenskap med inriktning mot samhällsvetenskap och humaniora, Naturvetenskapernas och matematikens didaktik, Pedagogik, och Språk- och litteraturdidaktik.

Teori och metodkurser

2021 – Kvantitativa metoder, 7,5 hp

Syfte

Kursen har som målsättning att doktoranderna behärskar och problematiserar grunderna i statistisk databehandling och inferentiell statistik med tillämpningar via dataprogram.

Kurskod

LSU0003

Kursstart

Kursen ges under HT21, öppnas för anmälan under senare delen av VT21

Kursplan

Kursplan: Kvantitativa metoder

Kontaktperson

Lars Pålsson Syll

2021 - Kvalitativa metoder, 7,5 hp

Syfte

Kursen syftar till att studenterna ska utveckla kunskaper i kvalitativa metoder inom ämnesområdena Idrottsvetenskap och Utbildningsvetenskap. Med metod avses såväl metoder för insamling av empiriska data som analys av dessa empiriska data. Efter fullgjord kurs ska studenten kunna tillämpa olika metoder med utgångspunkt i ett analytiskt och kritiskt arbetssätt. Detta arbetssätt ska tillämpas både på egna arbeten och på andra forskares texter, det vill säga studenten kan både tillämpa och kritiskt granska olika metodval. Kursen syftar även till att utveckla studentens kreativitet och självständighet gällande metodologiska val. 

Kurskod

LSU0004

Kursplan

Kursplan: Kvalitativa metoder

Kursstart

VT22

Kontaktperson

Lisa Björklund Boistrup

 

Ämneskurser

2021 – Att tillämpa forskningsetik och forskaretik i historiska studier, 3,5 hp

Syfte

Kursens syftar för det första till att studenterna ska utveckla kunskap om forskningsetiska principer och förmåga att bedriva forskning i enlighet med god forskningssed. Kursen syftar också till att kursdeltagarna ska utveckla kunskap om och förmåga att identifiera vetenskaplig oredlighet i forskning i historiska studier. 

Kurskod

LSH0002

Kursstart

Oktober-november 2021, på halvfart

Kursplan 

Kursplan: Att tillämpa forskningsetik och forskaretik i historiska studier

Kontaktperson

Cecilia Trenter

2021 – Childhoods in contemporary Nordic societies: A global perspective, 5 hp

Syfte

The aim of the course is to explore and analyze the manifold ways in which childhood can be perceived, experienced and lived in relation to social, cultural, political, and educational processes in contemporary Nordic societies. The focus is on how class, diversity, gender, geographical location and migration affect children's lives, as well as the conditions for children’s agency.

Kurskod

LSP0008

Kursdatum

11-12 november

Kursplan 

Kursplan: Childhoods in contemporary Nordic societies: A global perspective

Kursledare

Anne Harju

2021 – Education and globalization from different disciplinary perspectives

Syfte

Kursens syfte är att utforska och jämföra olika vetenskapliga sätt att närma sig frågor om utbildning och globalisering. Ett annat mål är att diskutera möjligheter och begränsningar inom genren för doktorsavhandlingen och problematisera vad det innebär att producera och kommunicera vetenskaplig kunskap i fler- och tvärvetenskapliga sammanhang.

Kurskod

LSU0015

Kursstart

Kursen startar 1 oktober 2021 för inläsning av kursmaterial. Kursdagar på plats är 11-12 oktober och 19 november.

Kursplan 

Kursplan: Education and globalization from different disciplinary perspectives

Kursledare

Malin Ideland

2021 - Introduktionskurs: Perspektiv på lärande och pedagogisk forskning 7,5 hp

Syfte

Kursen syftar till att studenterna ska fåen översikt över forskningsfältet svenska med didaktisk inriktning både i ett historiskt och samtida perspektiv. Syftet är också att få kunskap om vilka nyckelbegrepp, teoretiska ramverk och metodologier som dominerat under olika perioder.

Kurskod

LSNM003

Kursplan 

Kursplan: Perspektiv på lärande och pedagogisk forskning

Kursstart

Kursen ges under HT21, öppnas för anmälan under senare delen av VT21.

Kontaktperson

Mona Holmqvist

2021 – Idrottens och friluftslivets miljöutmaningar, 7,5 hp

Syfte

Du ska tillägna dig fördjupade kunskaper om idrottens och friluftslivets miljöpåverkan och miljöutmaningar historiskt och i dagens samhälle och hur de kan förstås utifrån sammanhang i tid och rum.Viktiga utgångspunkter är idrotten och friluftslivet som samhällsfenomen, rörelser och politikområden. Kursen syftar även till att kursdeltagarna ska träna sig i att kritiskt granska idrott och friluftsliv utifrån frågor om transporter och mobilitet, ekologiska effekter och fysisk planering av mark och vatten, material och utrustning, event och arrangemang av olika slag, samt kreativa ansatser och styrmedel för en mer innovativ och hållbar utveckling.

Kurskod

LSI0007

Kursstart

Höstterminen 2021

Kursplan

Kursplan: Idrottens och friluftslivets miljöutmaningar

Kontaktperson

Susanna Hedenborg

2021 - Sport Sciences and scientific perspectives, 7,5 hp

Syfte

The aim of the course is for the students to develop in-depth knowledge of scientific perspectives and traditions in the field of sport sciences, and to analyse these perspectives and traditions in relation to their theoretical foundations and the students’ own PhD-projects.

Kurskod

LSI0006

Kursstart

Besked ges under HT21 om kursstart

Kursplan

Kursplan: Sport Sciences and scientific perspectives

Kontaktperson

Kutte Jönsson

2021 - Vetenskapsteori för området utbildningsvetenskap, 7,5 hp

Syfte

Kursen syftar till att studenten ska tillägna sig kunskap om hur det utbildningsvetenskapliga området har vuxit fram och om positioner inom det utbildningsvetenskapliga fältet. Kursen syftar vidare till att studenten tillägnar sig vetenskapsteoretisk kunskap med relevans för det utbildningsvetenskapliga fältet.

Kurskod

LSU0005

Kursplan

Kursplan: Vetenskapsteori för området utbildningsvetenskap

Kursstart

Kursen ges under HT21, öppnas för anmälan under senare delen av VT21

Kontaktperson 

Thom Axelsson

2021 - Historia, syntes och kontext, 7,5 hp

Syfte

Kursen syftar till att de forskarstuderande ska tillägna sig fördjupade kunskaper om på vilket sätt historiesyn och teoretiska utgångspunkter formar hur historisk kontext framställs i historiska syntesarbeten.

Kurskod

LSH0001

Kursplan

Kursplan: Historia, syntes och kontext

Kursperiod

8/2 - 29/3, 2021
Huvudsakligen måndagar 14-16

Kontaktperson för kursen

Johan Lundin

2021 - Idrottsvetenskaplig introduktionskurs, 7,5 hp

Syfte

Kursen syftar till att studenterna, med utgångspunkt i aktuell forskning och vetenskapsteoretiskaöverväganden, utvecklar en bred förståelse för det  idrottsvetenskapliga forskningsområdet med fördjupning inom en avgränsad del. Dessutom syftar kursen till att utveckla studenternas förmåga att bedöma och kritiskt granska idrottsvetenskaplig forskning.

Kurskod

LSI0004

Kursplan

Kursplan: Idrottsvetenskaplig introduktionskurs

Kursstart

HT 2021

Kontaktperson för kursen

Susanna Hedenborg

2021 - Perspektiv i pedagogisk forskning, 7,5 hp

Syfte

Kursens syfte är att ge fördjupad kunskap i några framträdande perspektiv inom pedagogisk forskning samt att analysera dessa i relation till vetenskapsteoretiska antaganden och egna frågeställningar.

Kurskod

LSP0006

Kursplan

Kursplan: Perspektiv i pedagogisk forskning 

Kursperiod

VT22

Kontaktperson för kursen

Johan Dahlbeck

2021 - Språk och litteraturdidaktik som forskningsfält, 7,5 hp

Syfte

Kursen syftar till att studenterna ska skaffa sig en översikt över och fördjupad förståelse för forskningsfältet språk-och litteraturdidaktik både i ett historiskt och samtida perspektiv, och i ett nationellt och internationellt perspektiv. Syftet är också att skaffa sig kunskap om vilka nyckelbegrepp, teoretiska ramverk och metodologier som dominerat under olika perioder.

Kurskod

LSS001

Kursplan

Kursplan: Språk och litteraturdidaktik som forskningsfält, 7,5 hp

Kursstart

Kursträffarna äger rum via Zoom och kommer preliminärt ske på torsdagar v. 38–43. Datum för kursstart: torsdag 23 september
Datum för muntlig examination: torsdag 26 november
Tidsgräns för inlämning av skriftlig examination: söndag 19 december
Kursen ges på engelska

Kontaktperson

Robert Walldén

2021 - Trender och traditioner inom naturvetenskapernas och matematikens didaktik, 7,5 hp

Syfte

Kursen syftar till att introducera hur och varför naturvetenskapernas och matematikens didaktik har växt fram som forskningsfält och vad som skiljer och förenar forskningsfälten samt beskriva och problematisera nyckelbegrepp, teoretiska ramverk och metodologier som dominerat under olika perioder. Syftet är dessutom att beskriva och problematisera kunskapsfälten genom att sociologisk och historisk orientering inom fälten i form av organisationer, tidskrifter och konferenser. Denna diskussion sker utifrån en större utbildningspolitisk kontext. Didaktik kommer att belysas utifrån ett brett perspektiv (science education (research), mathematics education (research)).

Kurskod

3050

Kursplan

Kursplan: Trender och traditionerinom naturvetenskapernas och matematikens didaktik

Courseplan

Trends and traditions in science and mathematics education research

Kursdatum

Tisdag 19/1, kl. 08.30-12.00 
Måndag 25/1, kl. 10.15-16.00  
Tisdag 25/1, kl. 08.30-15.00  
Tisdag 9/2, kl. 08.30-12.00  
Måndag 1/3, kl. 10.15-16.00
Tisdag 2/3, kl. 08.30- 16.00  
Torsdag 18/3, kl. 08.30-12.00

Kontaktperson

Clas Olander

Anmälan till kurser vid Lärande och samhälle

Kurser vid Odontologiska fakulteten

Vid Odontologiska fakulteten finns forskarutbildningsämnet Odontologi.

2021 - Kvantitativ forskningsmetod med inriktning mot klinisk forskning och biomedicin, 5 hp

Syfte

Att ge den studerande grundläggande kunskap i kvantitativ forskningsmetodik med inriktning mot klinisk forskning och biomedicin samt tillämpad statistik.

Kursen är öppen för alla doktorander men utgår från de metoder som används inom vård och omsorg.

Förkunskapskrav

Antagen till utbildning på forskarnivå.

Sista ansökningsdag

2021-10-15

Kurskod

ODON001

Kursplan 

Kursplan för Kvantitativ forskningsmetod med inriktning mot klinisk forskning och biomedicin

Kurstillfällen

Kursen ges på plats på Malmö Universitet men kommer också att innehålla en hemtentamen. Det kommer att vara tre veckor med vardera tre kursdagar på plats. Kursen ges på svenska.

 • Kursvecka 1: 8-10/11
 • Kursvecka 2: 24-26/11
 • Kursvecka 3: 6-8/12

Antal kursdeltagare

Max ca 20 personer

Kursansvarig

Aron Naimi-Akbar

Examinationsansvarig

Mikael Sonesson

Anmälan till kurser vid Odontologiska fakulteten

Kurser vid Teknik och samhälle

Vid Fakulteten för teknik och samhälle finns forskarutbildningsämnena Datavetenskap och Tillämpad fysik.

2022 - Forskningsmetoder i datavetenskap, 5hp

Syfte

Kursen syftar till att studenten utvecklar sin kunskap om och förståelse för metoder och tillvägagångssätt i datavetenskaplig forskning. Kursen ger fördjupad förståelse för praktisk tillämpning av forskningsmetodik, samt i kritisk och konstruktiv granskning av existerande forskningsmetoder.

Kursen ges på engelska.

Kursplan

Kursplan: Forskningsmetoder i datavetenskap

Kurskod

TS00013

Kursstart

Nästa kursstart är i Februari/Mars 2022. 

Kontakt

Carl Magnus Olsson

2021 - Internet of Things and People, 5 hp

Syfte

Efter avslutad kurs ska den forskarstuderande

 • ha förståelse för aktuella forskningsfrågor inom området Internet of Things
 • ha kunskap om delområdena interaktionsteknologi, användarcentrerad utveckling och inbyggd intelligens
 • kunna muntligt presentera och diskutera frågeställningar inom området på ett initierat sätt.

Kursen ges på engelska

Kurskod

TS00002

Kursplan

Kursplan: Internet of Things and People, 5 hp

Kursstart

Löpande

Kontaktperson för kursen

Paul Davidsson

2021 - Internet of Things and People, 10 hp

Syfte 

Kursen bidrar till målet att visa djup och aktuell specialistkunskap inom en avgränsad del av forskningsområdet. Kursen syftar även till att utveckla förmågan att muntligt med auktoritet presentera och diskutera forskning och forskningsresultat.

Kursen ges på engelska.

Kurskod

TS00004

Kursplan 

Kursplan: Internet of Things and People, 10 hp

Kursstart

Löpande

Kontaktperson för kursen

Paul Davidsson

2022 - Modellering och simulering I

Syfte

Kursen syftar till att ge studenterna kunskaper i skriptning, databehandling och visualisering med Python samt kunskaper i högprestandaprogrammering, t.ex. i Fortran eller C, vilka är nödvändiga för att arbeta med forskning och utveckling i tvärvetenskapliga miljöer, där simulering och modellering är av allt större betydelse.

Kursen ges på engelska.

Kursplan

Kursplan: Modellering och simulering I

Kurskod

TS00017

Kursstart

Kursen går regelbundet vart annat år. Kursstart 15 januari 2022. 

Kontakt

Per Jönsson

2022 - Aktuella teman inom Tillämpad fysik - seminariekurs

Syfte

Kursen syftar till att ge studenterna bred kunskap inom tillämpad fysik, speciellt inom områdena materialvetenskap, atom- och astrofysik samt synkrotronljusfysik, med tillämpningar.

I samråd med kursansvarig väljs 7 forskningsseminarier inom ordinarie serier på institutionen, närliggande lärosäten och forskningsanläggningar (t.ex. MAX IV laboratory och ESS). Inför respektive seminarium förs en diskussion mellan lärare och studenter kring en översiktsartikel som är relevant som bakgrund för aktuellt seminarium. Efter seminariet författar varje student en kortare sammanfattning av seminariet.

Kursen ges på engelska.

Kursplan

Kursplan: Aktuella teman inom Tillämpad fysik

Kurskod

TS00019

Kursstart

Våren 2022 (april). 

Kontakt

Henrik Hartman

2023 - Experimentella metoder I

Syfte

Kursen syftar till att utveckla studenternas kunskap om experiment som vetenskaplig metod och ge studenterna en introduktion till experimentella metoder inom tillämpad fysik. Studenterna erhåller en bred insikt om de tekniker som används inom tillämpad fysik för att förstå och kunna beskriva atomer, molekyler och fasta material.

Kursen ges på engelska.

Kursplan

Kursplan: Experimentella metoder I

Kurskod

TS00018

Kursstart

Kursen går regelbundet vart annat år. Kursstart 15 januari 2023. 

Kontakt

Lindsay Richard Merte

Anmälan till kurser vid Teknik och samhälle