Malmö universitet erbjuder forskarutbildningskurser för dig som är antagen som doktorand vid Malmö universitet eller något annat lärosäte. I utbildning på forskarnivå ingår, förutom själva avhandlingen, en kursdel. Vad kursdelen ska innehålla styrs av den allmänna studieplanen för forskarutbildningsämnet.

Malmö universitets forskarutbildningskurser är öppna för alla doktorander som är behöriga. Om det finns fler sökande än platser på kurser ges företräde till Malmö universitets doktorander.

 • Vilka specifika kurser du ska ha i din utbildning på forskarnivå kommer du överens om med dina handledare och din doktorandexaminator.
 • Det finns också obligatoriska kursmoment som ska ingå i alla doktoranders utbildning. Se till att ta reda på vad som gäller för just din utbildning.

Kurserna arrangeras dels av Centrum för akademiskt lärarskap (CAKL), dels av fakulteterna.

Intyg

Om du är antagen som doktorand vid ett lärosäte utanför Sverige, eller om du saknar svenskt personnummer, kommer du att behöva skicka in intyg som styrker att du är antagen vid forskarutbildning, respektive kopia av din id-handling.

Kurser vid Centrum för akademiskt lärarskap

Centrum för akademiskt lärarskap (CAKL) arbetar universitetsövergripande och erbjuder, i första hand, forskarutbildningskurser för alla doktorander vid Malmö universitet. De flesta kurserna ges på engelska.

Purpose
This introduction programme aims to provide doctoral students at Malmö University with vital information about being PhD students, an overview of research and subject environments at the University, knowledge of Malmö University's mission statement relating to postgraduate research programmes, as well as serving as a meeting place for the University's newly admitted PhD students and assisting with their assimilation into the postgraduate research community.

This introductory course does not give any credit points but serves as an important starter for PhD studies at all faculties at Malmö University.

Link to registration (Register at the latest Friday 14 May)

Schedule spring 2021:

Tuesday 18 May 9.00-15.00

Monday 24 May 9.00-16.15

Detailed schedule

2021 vårterminen - Feminist Theories on Science and Knowledge, 4 hp

Syfte

The purpose of the course is for the doctoral student to broaden and deepen her/his critical understanding of scientific research using feminist theories on science and knowledge and be able to understand research as connected to various conceptual, epistemological, ontological, and evaluative assumptions.

Antagningsbesked skickas ut ca 6 veckor innan kursstart.

Kursen ges på engelska.

Kurskod

MAH0216

Kursplan 

Kursplan: Feminist Theories on Science and Knowledge

Schema vårterminen 2021

Kursen kommer att ges digitalt, via Zoom:

 • Tisdag 27 april, kl 13.15 - 16.00
 • Tisdag 4 maj, kl 13.15 - 16.00
 • Tisdag 11 maj, kl 13.15 - 16.00
 • Tisdag 18 maj, kl 13.15 - 16.00
 • Tisdag 25 maj, kl 13.15 - 16.00

Kontaktpersoner

Anita Marttila
Administratör

Kristin Järvstad
Programkoordinator, Fakulteten för kultur och samhälle

2021 vårterminen - Research Ethics and Responsible Conduct in Research, 4 hp

Syfte

The course introduces doctoral students to the key concepts, debates, principles and legal regulations of research ethics. The purpose is to enable doctoral students to correctly identify ethical risks in research and to apply ethical constructs and stipulations to individual research projects. In addition, doctoral students shall be empowered to contribute to the ongoing development of research ethics.

Antagningsbesked skickas ut ca 6 veckor innan kursstart.

Kursen ges på engelska.

Kurskod

MAH0212

Kursplan

Kursplan: Research Ethics and Responsible Conduct in Research

Kursperiod

2021-04-20 till 2021-05-11

Kursen är stängd för anmälan!

Schema vårterminen 2021:

 • Tisdag 20 april, kl 13.15 - 17.00
 • Tisdag 27 april, kl 13.15 - 17.00
 • Tisdag 4 maj, kl 13.15 - 17.00
 • Tisdag 11 maj, kl 13.15 - 17.00

Kontaktpersoner

Anita Marttila
Administratör

Per-Anders Tengland
Programkoordinator, Fakulteten för hälsa och samhälle

2021 vårterminen - Theory of Science, 6 hp

Syfte

The purpose of the course is for the doctoral student to broaden and deepen her/his critical understanding of scientific research, and of how research disciplines are affected by various conceptual, epistemological, ontological, and evaluative assumptions.

Antagningsbesked skickas ut ca 6 veckor innan kursstart.

Kursen ges på engelska.

Kurskod

MAH0213

Kursplan

Kursplan: Theory of Science

Kursperiod

2021-01-26 till 2021-03-09

Kursen är stängd för anmälan!

Schema vårterminen 2021:

 • Tisdag 26 januari, kl 14.15 - 17.00
 • Tisdag 2 februari, kl 14.15 - 17.00
 • Tisdag 9 februari, kl 14.15 - 17.00
 • Tisdag 16 februari, kl 14.15 - 17.00
 • Tisdag 23 februari, kl 14.15 - 17.00
 • Tisdag 2 mars, kl 14.15 - 17.00
 • Tisdag 9 mars, kl 14.15 - 17.00

Kontaktpersoner

Anita Marttila
Administratör

Per-Anders Tengland
Programkoordinator, Fakulteten för hälsa och samhälle

2021 höstterminen - Academic Writing and Publishing, 5 hp

Syfte

This course offers doctoral candidates the opportunity of developing their competences in writing academic texts in English to enable presentation of research in dialogue with the scientific community.In addition to developing knowledge and an understanding of writing and publishing in and across different disciplinary traditions, doctoral candidates will be expected to identify academic standards within their own areas of specialization and to engage in different writing forms that satisfy these requirements.

Antagningsbesked skickas ut ca 6 veckor innan kursstart.

Kursen ges på engelska.

Kurskod

MAH0211

Kursplan 

Kursplan: Academic Writing and Publishing

Kursstart

Kursen planeras att starta i september 2021.

Schema

Kursens schema publiceras ca 4 veckor innan kursstart.

Kontaktpersoner

Anita Marttila
Administratör

Anna Wärnsby
Docent, Fakulteten för lärande och samhälle

2021 höstterminen - Research Ethics and Responsible Conduct in Research, 4 hp

Syfte

The course introduces doctoral students to the key concepts, debates, principles and legal regulations of research ethics. The purpose is to enable doctoral students to correctly identify ethical risks in research and to apply ethical constructs and stipulations to individual research projects. In addition, doctoral students shall be empowered to contribute to the ongoing development of research ethics.

Antagningsbesked skickas ut ca 6 veckor innan kursstart.

Kursen ges på engelska.

Kurskod

MAH0212

Kursplan

Kursplan: Research Ethics and Responsible Conduct in Research

Kursstart

Kursen kommer att ges två gånger under höstterminen 2021, med start i september och i november 2021.

 • Vecka 36-39 (2021-09-07 till 2021-09-28)
 • Vecka 47-50 (datum kommer senare)

Schema höstterminen 2021

 

Första kursomgången:

 • Tisdag 7 september, kl 13.15 - 17.00
 • Tisdag 14 september, kl 13.15 - 17.00
 • Tisdag 21 september, kl 13.15 - 17.00
 • Tisdag 28 september, kl 13.15 - 17.00

Andra kursomgången:

 • Vecka 47-50, schema kommer att läggas upp inom kort

Kontaktpersoner

Anita Marttila
Administratör

Per-Anders Tengland
Programkoordinator, Fakulteten för hälsa och samhälle

2021 höstterminen - Supporting the Learning of others, 5 hp

Syfte

The central theme of the course is research-related teaching. The course concerns the support of other's learning in order to achieve teaching objectives and to adapt teaching to teaching situations as well as to the background of the learners. The course will take up pedagogical theory, research into learning and academic teaching.

Kurskod

MAH0207

Schema

Schema: Supporting the learning of others - publiceras ca 4 veckor innan kursstart

Kursplan

Kursplan: Supporting the learning of others

Kursstart

2021-11-18 till 2022-01-16

Kontaktpersoner

Anita Marttila
Administratör

Nathalie Auer
Universitetslektor, Fakulteten för lärande och samhälle, Centrum för akademiskt lärarskap

Anmälan till kurser vid Centrum för akademiskt lärarskap

Kurser vid Hälsa och samhälle

Vid Fakulteten för hälsa och samhälle finns fem forskarutbildningsämnen: biomedicinsk vetenskap, kriminologi, vårdvetenskap, socialt arbete och hälsa och samhälle.

Ämneskurser

2021 – Introduktion till vårdvetenskap, 5 hp

Syfte

Kursen syftar till att doktoranden ska utveckla kunskap och kritiskt förhållningssätt i relation till det vårdvetenskapliga forskningsfältet och dess vetenskapsteoretiska grunder.

Efter avslutad kurs ska doktoranden:

 • visa fördjupad kunskap om vårdvetenskap som akademisk disciplin, dess ontologi, epistemologi och metodologiska förhållningssätt
 • visa förmåga att reflektera kring och kritiskt förhålla sig till forskning i vårdvetenskap i relation  till det egna avhandlingsområdet, och
 • visa förmåga att reflektera kring och kritiskt förhålla sig till vårdvetenskaplig forskning nationellt och internationellt.

Kursen är endast tillgänglig för doktorander vid institutionen för vårdvetenskap. 

Kursplan

Kursplan för: Introduktion till vårdvetenskap

Schema: Introduktion till vårdvetenskap

Kurskod

HÄSA 218

Kursens start- och slutdatum

13 september 2021 – 15 november 2021

Kursansvarig

Christine Kumlien, Elisabeth Carlson, Malin Axelsson

Sista ansökningsdag

17 augusti 2021

Anmälan

Anmäl dig här

2021 – Kvalitativ forskningsmetodologi för hälso- och samhällsvetenskaperna, 7,5 hp

Syfte

Syftet med kursen är att doktoranden skaffar sig kunskap om centrala kärnfrågor inom kvalitativ forskningsmetodologi för hälso- och samhällsvetenskaperna.

Kursplan

Kursplan: Kvalitativ forskningsmetodologi för hälso- och samhällsvetenskaperna, 7,5 hp

Kurskod

HÄSA224

Start- och slutdatum

30 augusti 2021 – 29 oktober 2021

 • Distanskurs
 • Halvfart

Kursansvarig

Aje Carlbom

Sista ansökningsdag

4 juni 2021

Anmälan

Anmäl dig här

2021 – Grazing Incidence Scattering – a tool for probing the lateral structure of thin layers and films, 3 hp

Syfte

Kursen syftar till att ge studenterna grundläggande kunskaper om spridningsteknik för små vinklar på ytor, hur experiment utformas, samt analys av data med tonvikt på mjuk materia och biologi.

Kursperiod

På grund av coronapandemin kommer vi att ge den här kursen digitalt under tre veckor med start den 18 maj.

Kontakt

Marite Cardenas

2021 – Nanoverktyg för att studera biomolekylär växelverkan vid membraner, 5 hp

Syfte

This course involves both theoretical aspects and practical tutorials to address biomolecular interactions at model cellular membranes. At the end of this course the student should be able to:

 • Describe a set of models for biomembranes.
 • Describe the principles of a set of nanotools with a focus on AFM, IR, QCM-D, ellipsometry and Neutron Reflection.
 • Relate biomembrane models to a given experimental technique.
 • Apply a set of nanotools and nano models to unravel biomolecular interactions at membranes.
 • Reflect on the choices made and the results obtained.

Kursplan

Kursplan: Nanoverktyg för att studera biomolekylär växelverkan vid membraner, 5 hp

Kontakt

Marite Cardenas

2021 – Small angle scattering – a tool for revealing structure at the nanoscale, 3 hp

Syfte

This course aims to provide students with basic knowledge of the small-angle scattering technique, design of experiments and the analysis of data with an emphasis on biological structure.

After completing the course, the student should:

 • Have an understanding of the small-angle scattering technique particularly from the perspective of experiment design.
 • Understand the Fourier relationship between real space structure and small-angle scattering data and complementarity between the two experimental perspectives.
 • Have the ability to extract structural information from the well-designed small-angle scattering experiment.
 • Understand the application of contrast variation and molecular deuteration to enhance the information content of small-angle scattering experiments.

The first edition of this course took place in the fall of 2019. The next course is expected for the fall of 2021.

Kontakt

Felix Roosen-Runge

2021 – Åldrande och demografiska förändringar i det senmoderna samhället, 3 hp

Syfte

Syftet med kursen är att ge kunskap om och verktyg för att analysera, definiera och använda koncept som hälsa, sjukdom, ohälsa och livskvalitet, vilka är nyckelbegrepp inom forskningsområdet ”hälsa och samhälle".

Kursplan

 • 26/4-17/5 utgörs av förberedande nätbaserad del (litteraturstudier, förberedande uppgift)
 • Observera att den schemalagda närvaron sker online på deltid 26 april och 7 maj och hela dagar 17-21 maj 2021.
 • Det blir en avslutande muntlig examinerande presentation den 21 maj. Individuella examinerande uppgifter görs därefter.

Kursstart

Kursen startar 26 april och slutar 4 juni.

Kursansvarig

Fil Dr Jonas Christensen

Anmälan

Anmälan öppnade 2020-09-01 sista ansökningsdag har passerat. Vid eventuell anmälan till reservplats maila ansökningsblanketten till Jonna Ausfelt.

Anmälan till kurser vid Hälsa och samhälle

Information om anmälan till kurser vid Hälsa och samhälle finns vid respektive kurs.

Kurser vid Kultur och samhälle

Vid Fakulteten för kultur och samhälle finns fem forskarutbildningsämnen: Global politik, Interaktionsdesign, Internationell migration och etniska relationer, Medie- och kommunikationsvetenskap, och Urbana studier.

2020 - Conceptualising knowledge, power, and justice in Global Politics, 7,5 hp

Syfte

The purpose of the course is that you should learn to demonstrate knowledge about conceptualisations of knowledge, power, and justice in the field of Global Politics; and to analyse and critically judge complex questions about the operation of knowledge, power, and justice in transnational politics.

Kursen ges på engelska.

Kurskod

KSGP002

Kursens start och slutdatum

Kursen pågår från och med den 9 november 2020 till och med den 16 december 2020.

Datum för sista anmälan

2 november 2020

Kursplan 

Kursplan: Conceptualising knowledge, power, and justice in Global Politics, 7,5 hp

Kursguide/schema

Course Guide: Conceptualising Knowledge, Power, and Justice in Global Politics, Autumn 2020

Anmälan

Anmäl dig till kursansvarig

Mikael Spång

Kontaktperson

Mikael Spång

2020 - Advanced course in Urban Studies II, 7,5 hp

Syfte

Kursen ger dig en fördjupad inblick i aktuella forskningsdebatter inom forskningsområdet Urban Studies. Kursspråket är engelska.

Kurskod

KSUS002

Kursens start- och slutdatum

2020-11-02–2021-01-11

Datum för sista anmälan

26 oktober

Kursplan

Anmälan

Anmäl dig till de kursansvariga

Kontakt

2021 – Dislocating urban studies: rethinking theory, shifting practice, 7,5 hp

Syfte

Kursen syftar till att analysera samtida teorier och metoder inom ämnet urbana studier och kritiskt granska det vetenskapliga bidraget från det globala norr (Global North), genom att diskutera och analysera teorier, metoder, empiri och begrepp från en mångfald av olika geografiska områden.

Kurskod

KSUS015

Kursens start- och slutdatum

2021-03-18 till 2021-05-18

Schema

Workshop Series: Dislocating Urban Studies: Rethinking Theory, Shifting Practice 

Kursplan

Kursplan: Dislocating urban studies: rethinking theory, shifting practice

Anmälan

Anmäl dig till kursansvarig.

Guy Baeten

Kontakt

Guy Baeten

2021 – Ethnographic Fieldwork, 7,5 hp

Syfte

The course gives a deeper understanding of ethnographic fieldwork in terms of its practical implementation, ethical implications and the ways of writing based on ethnographic material. Special attention is paid to issues of power relations in the field, balance between observation and participation, and the positioning of the researcher. The emphasis is put on planning for and reflecting on fieldwork in the frames of the students’ research projects. 

Kursen ges på engelska.

Kurskod

KS00005

Kursens start och slutdatum

6 september 2021 – 11 oktober 2021

Datum för sista anmälan

8 juni 2021

Kursplan 

Kursplan: Etnografiskt fältarbete, 7,5 hp

Kursguide/schema

Course guide and schedule: Ethnographic fieldwork

Anmälan

Anmälan är stängd, sista anmälningsdag var 8 juni.

Kontaktperson

Maja Povrzanovic Frykman

Övrig information

Confirmations of acceptance will be sent to the applicants by email on 15 June 2021. The number of participants will be limited to 20. PhD students from Malmo University have a priority. A statement of motivation (required within the application form) will serve as the grounds for selection.

2021 – Medborgarskap och inkludering/exkludering, 7,5 hp

Syfte

The overall objective of this PhD course is to improve understanding of citizenship as a partly closed, partly open membership, and its changing forms and functions in diverse societies. The aim is both description, comparison and explanation of existing citizenship practices and institutions, as well as normative questions of legitimacy and justice.

Kursen ges på engelska.

Kurskod

KSIM003

Kursens start och slutdatum

Kursen pågår från och med den 1 november 2021 till och med den 14 januari 2022.

Datum för sista anmälan

11 oktober 2021

Kursplan 

Övrig information

Antagningsbesked kommer att skickas till de sökande via e-post kring 18 oktober 2021. Antalet deltagare begränsas till 20. Doktorander från Malmö universitet är prioriterade. Motivering (Statement of motivation) och sammanfattning (Thesis abstract) som är del av onlineansökan kommer att ligga till grund för urval.

Anmälan

Anmäl dig här

Kontaktperson

Christian Fernandez

2021 – Positionalities, ethics and power in research on Global Politics

Syfte

I kursen diskuteras forskningspolitik och expertis inom samhällsvetenskap och humaniora, med ett särskilt fokus på fältet Global politik. Kursen behandlar frågor om etik, makt och positionalitet både i relation till forskningens praktiker och till dess bredare samhälleliga roll. Kursen tar sig an teman så som: maktrelationer ”i fält”, expertis och makt, reproduktion av hierarkier och kategorier i textanalys och arkivstudier, etik och politik i spridning av forskningsresultat. 

Språk

Kursen ges på engelska.

Kurskod

KSGP003

Kursens start och slutdatum

2021-03-30 – 2021-05-31

Datum för sista anmälan

12 mars 2021

Kursplan

Kursguide/schema

Kursguide VT2021

Kontaktperson

Ulrika Waaranperä

Övrig information

Antagningsbesked kommer att skickas till de sökande via e-post den 15 mars 2021. Antalet deltagare begränsas till 20. Doktorander från Malmö universitet är prioriterade. Motiveringen (Statement of motivation) som är del av onlineansökan kommer att ligga till grund för urval.

Kurs som ges i samarbete

2021 – Contemporary Debates in Media and Communications Theory, 7,5 hp (Karlstads universitet)

K3 erbjuder doktorander i medie- och kommunikationsvetenskap följande kurs som ges i samarbete med Södertörns högskola, Örebro universitet och Karlstads universitet. Sök kursen via Karlstads universitet:

Contemporary Debates in Media and Communications Theory, 7,5 hp (Karlstads universitet)

Anmälan till kurser vid Kultur och samhälle

Information om anmälan till kurser vid Fakulteten för kultur och samhälle finns vid respektive kurs.

Kurser vid Lärande och samhälle

Vid Fakulteten för lärande och samhälle finns forskarutbildningsämnena: Historia och historiedidaktik, Idrottsvetenskap med inriktning mot samhällsvetenskap och humaniora, Naturvetenskapernas och matematikens didaktik, Pedagogik, och Språk- och litteraturdidaktik.

Teori och metodkurser

2021 – Kvantitativa metoder, 7,5 hp

Syfte

Kursen har som målsättning att doktoranderna behärskar och problematiserar grunderna i statistisk databehandling och inferentiell statistik med tillämpningar via dataprogram.

Kurskod

LSU0003

Kursstart

Kursen ges under HT21, öppnas för anmälan under senare delen av VT21

Kursplan

Kursplan: Kvantitativa metoder

Kontaktperson

Lars Pålsson Syll

2021 - Kvalitativa metoder, 7,5 hp

Syfte

Kursen syftar till att studenterna ska utveckla kunskaper i kvalitativa metoder inom ämnesområdena Idrottsvetenskap och Utbildningsvetenskap. Med metod avses såväl metoder för insamling av empiriska data som analys av dessa empiriska data. Efter fullgjord kurs ska studenten kunna tillämpa olika metoder med utgångspunkt i ett analytiskt och kritiskt arbetssätt. Detta arbetssätt ska tillämpas både på egna arbeten och på andra forskares texter, det vill säga studenten kan både tillämpa och kritiskt granska olika metodval. Kursen syftar även till att utveckla studentens kreativitet och självständighet gällande metodologiska val. 

Kurskod

LSU0004

Kursplan

Kursplan: Kvalitativa metoder

Kursstart

Kursen ges under andra perioden av VT21

Kontaktperson

Lisa Björklund Boistrup

 

Ämneskurser

2021 – Att tillämpa forskningsetik och forskaretik i historiska studier, 3,5 hp

Syfte

Kursens syftar för det första till att studenterna ska utveckla kunskap om forskningsetiska principer och förmåga att bedriva forskning i enlighet med god forskningssed. Kursen syftar också till att kursdeltagarna ska utveckla kunskap om och förmåga att identifiera vetenskaplig oredlighet i forskning i historiska studier. 

Kurskod

LSH0002

Kursstart

Oktober-november 2021, på halvfart

Kursplan 

Kursplan: Att tillämpa forskningsetik och forskaretik i historiska studier

Kontaktperson

Cecilia Trenter

2021 – Childhoods in contemporary Nordic societies: A global perspective, 5 hp

Syfte

The aim of the course is to explore and analyze the manifold ways in which childhood can be perceived, experienced and lived in relation to social, cultural, political, and educational processes in contemporary Nordic societies. The focus is on how class, diversity, gender, geographical location and migration affect children's lives, as well as the conditions for children’s agency.

Kurskod

LSP0008

Kursdatum

11-12 november

Kursplan 

Kursplan: Childhoods in contemporary Nordic societies: A global perspective

Kursledare

Anne Harju

2021 – Education and globalization from different disciplinary perspectives

Syfte

Kursens syfte är att utforska och jämföra olika vetenskapliga sätt att närma sig frågor om utbildning och globalisering. Ett annat mål är att diskutera möjligheter och begränsningar inom genren för doktorsavhandlingen och problematisera vad det innebär att producera och kommunicera vetenskaplig kunskap i fler- och tvärvetenskapliga sammanhang.

Kurskod

LSU0015

Kursstart

Kursen startar 1 oktober 2021 för inläsning av kursmaterial. Kursdagar på plats är 11-12 oktober och 19 november.

Kursplan 

Kursplan: Education and globalization from different disciplinary perspectives

Kursledare

Malin Ideland

2021 - Introduktionskurs: Perspektiv på lärande och pedagogisk forskning 7,5 hp

Syfte

Kursen syftar till att studenterna ska fåen översikt över forskningsfältet svenska med didaktisk inriktning både i ett historiskt och samtida perspektiv. Syftet är också att få kunskap om vilka nyckelbegrepp, teoretiska ramverk och metodologier som dominerat under olika perioder.

Kurskod

LSNM003

Kursplan 

Kursplan: Perspektiv på lärande och pedagogisk forskning

Kursstart

Kursen ges under HT21, öppnas för anmälan under senare delen av VT21.

Kontaktperson

Mona Holmqvist

2021 - Sport Sciences and scientific perspectives, 7,5 hp

Syfte

The aim of the course is for the students to develop in-depth knowledge of scientific perspectives and traditions in the field of sport sciences, and to analyse these perspectives and traditions in relation to their theoretical foundations and the students’ own PhD-projects.

Kurskod

LSI0006

Kursstart

Besked ges under HT21 om kursstart

Kursplan

Kursplan: Sport Sciences and scientific perspectives

Kontaktperson

Kutte Jönsson

2021 - Vetenskapsteori för området utbildningsvetenskap, 7,5 hp

Syfte

Kursen syftar till att studenten ska tillägna sig kunskap om hur det utbildningsvetenskapliga området har vuxit fram och om positioner inom det utbildningsvetenskapliga fältet. Kursen syftar vidare till att studenten tillägnar sig vetenskapsteoretisk kunskap med relevans för det utbildningsvetenskapliga fältet.

Kurskod

LSU0005

Kursplan

Kursplan: Vetenskapsteori för området utbildningsvetenskap

Kursstart

Kursen ges under HT21, öppnas för anmälan under senare delen av VT21

Kontaktperson 

Thom Axelsson

2021 - Historia, syntes och kontext, 7,5 hp

Syfte

Kursen syftar till att de forskarstuderande ska tillägna sig fördjupade kunskaper om på vilket sätt historiesyn och teoretiska utgångspunkter formar hur historisk kontext framställs i historiska syntesarbeten.

Kurskod

LSH0001

Kursplan

Kursplan: Historia, syntes och kontext

Kursperiod

8/2 - 29/3, 2021
Huvudsakligen måndagar 14-16

Kontaktperson för kursen

Johan Lundin

2021 - Idrottsvetenskaplig introduktionskurs, 7,5 hp

Syfte

Kursen syftar till att studenterna, med utgångspunkt i aktuell forskning och vetenskapsteoretiskaöverväganden, utvecklar en bred förståelse för det  idrottsvetenskapliga forskningsområdet med fördjupning inom en avgränsad del. Dessutom syftar kursen till att utveckla studenternas förmåga att bedöma och kritiskt granska idrottsvetenskaplig forskning.

Kurskod

LSI0004

Kursplan

Kursplan: Idrottsvetenskaplig introduktionskurs

Kursstart

1 februari, 2021

Kontaktperson för kursen

Susanna Hedenborg

2021 - Perspektiv i pedagogisk forskning, 7,5 hp

Syfte

Kursens syfte är att ge fördjupad kunskap i några framträdande perspektiv inom pedagogisk forskning samt att analysera dessa i relation till vetenskapsteoretiska antaganden och egna frågeställningar.

Kurskod

LSP0006

Kursplan

Kursplan: Perspektiv i pedagogisk forskning 

Kursperiod

Med start 28 april och varje onsdag eftermiddag (13-15) i sju veckor

Kontaktperson för kursen

Johan Dahlbeck

2021 - Språk och litteraturdidaktik som forskningsfält, 7,5 hp

Syfte

Kursen syftar till att studenterna ska skaffa sig en översikt över och fördjupad förståelse för forskningsfältet språk-och litteraturdidaktik både i ett historiskt och samtida perspektiv, och i ett nationellt och internationellt perspektiv. Syftet är också att skaffa sig kunskap om vilka nyckelbegrepp, teoretiska ramverk och metodologier som dominerat under olika perioder.

Kurskod

LSS001

Kursplan

Kursplan: Språk och litteraturdidaktik som forskningsfält, 7,5 hp

Kursstart

Kursträffarna äger rum via Zoom och kommer preliminärt ske på torsdagar v. 38–43. Datum för kursstart: torsdag 23 september
Datum för muntlig examination: torsdag 26 november
Tidsgräns för inlämning av skriftlig examination: söndag 19 december
Kursen ges på engelska

Kontaktperson

Robert Walldén

2021 - Trender och traditioner inom naturvetenskapernas och matematikens didaktik, 7,5 hp

Syfte

Kursen syftar till att introducera hur och varför naturvetenskapernas och matematikens didaktik har växt fram som forskningsfält och vad som skiljer och förenar forskningsfälten samt beskriva och problematisera nyckelbegrepp, teoretiska ramverk och metodologier som dominerat under olika perioder. Syftet är dessutom att beskriva och problematisera kunskapsfälten genom att sociologisk och historisk orientering inom fälten i form av organisationer, tidskrifter och konferenser. Denna diskussion sker utifrån en större utbildningspolitisk kontext. Didaktik kommer att belysas utifrån ett brett perspektiv (science education (research), mathematics education (research)).

Kurskod

3050

Kursplan

Kursplan: Trender och traditionerinom naturvetenskapernas och matematikens didaktik

Courseplan

Trends and traditions in science and mathematics education research

Kursdatum

Tisdag 19/1, kl. 08.30-12.00 
Måndag 25/1, kl. 10.15-16.00  
Tisdag 25/1, kl. 08.30-15.00  
Tisdag 9/2, kl. 08.30-12.00  
Måndag 1/3, kl. 10.15-16.00
Tisdag 2/3, kl. 08.30- 16.00  
Torsdag 18/3, kl. 08.30-12.00

Kontaktperson

Clas Olander

Anmälan till kurser vid Lärande och samhälle

Kurser vid Odontologiska fakulteten

Vid Odontologiska fakulteten finns forskarutbildningsämnet Odontologi.

2020 – ComBine multidisciplinary biofilms and biointerfaces course, 10 hp

Syfte

The aim of the course is to broaden and deepen your knowledge and skills within the field of biofilms, biointerfaces and microelectronics, to provide you with a greater understanding of subjects adjacent to but not covered by your PhD topic. These subjects are closely related to the projects within the multidisciplinary ComBine research school. A second aim is to give the students complementary skills useful in their future career as researchers within academia or in industry.

Kursen ges på engelska

Kursplan

Kursplan: ComBine multidisciplinary biofilms and biointerfaces course 

Schema

Preliminärt schema

Kurskod

ODCB001

Kursstart

Kursen startar den 14 september.

Anmälan

Datum för sista anmälningsdagen är den 16 augusti 2020.

Kontaktperson för kursen

Jessica Neilands

2020 – Introduktion till vetenskap och forskning inom forskarskola Oral hälsa, 4 hp

Syfte

Kursen ger dig en introduktion till vetenskap och vetenskapsteori i relation till forskningsområdet Oral hälsa, och utvecklar kunskap och färdighet att planera, utföra och kommunicera forskning.

Kursplan

Kursplan: Introduktion till vetenskap och forskning inom forskarskola Oral hälsa

Schema

Schema: Forskarskola

Kurskod

Ladokkod: ODOH001

Kursstart

Kursen startar den 18 september 2020.

Anmälan

Anmälningstiden är förlängd till och med den 10 september.

Kontaktperson

Cecilia Franzén

2021 – Forskningsmetoder och hälsofrämjande arbete inom oral hälsa i forskarskola Oral hälsa, 4 hp

Syfte

Som student ska du få kunskap i kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder med tillämpning inom forskning kring oral hälsa samt hur resultat från sådan forskning kan evidensvärderas och tillämpas i nationella riktlinjer för tandvården.

Kursplan

Kursplan: Forskningsmetoder och hälsofrämjande arbete inom oral hälsa i forskarskola Oral hälsa

Schema

Oral hälsa, block 2: Forskningsmetoder

Kurskod

Ladokkod: ODOH002

Kursstart

Kursen startar den 11 februari 2021.

Kontaktperson

Cecilia Franzén

2021 – Etik och forskningskommunikation i forskarskolan Oral hälsa

Syfte

Kursen syftar till att studenterna ska få kunskap i etik och forskningskommunikation som kan tillämpas inom forskning kring oral hälsa.

Kursplan

Kursplan: Etik och forskningskommunikation i forskarskolan Oral hälsa

Schema

Oral hälsa, block 3: Etik och forskningskommunikation

Kurskod

Ladokkod: DOH003

Kontaktperson

Cecilia Franzén

Anmälan till kurser vid Odontologiska fakulteten

Kurser vid Teknik och samhälle

Vid Fakulteten för teknik och samhälle finns forskarutbildningsämnena Datavetenskap och Tillämpad fysik.

Teori och metodkurser

2021 - Forskningsmetoder i datavetenskap, 5hp

Syfte

Kursen syftar till att studenten utvecklar sin kunskap om och förståelse för metoder och tillvägagångssätt i datavetenskaplig forskning. Kursen ger fördjupad förståelse för praktisk tillämpning av forskningsmetodik, samt i kritisk och konstruktiv granskning av existerande forskningsmetoder.

Kursen ges på engelska.

Kursplan

Kursplan: Forskningsmetoder i datavetenskap

Kurskod

TS00013

Kursstart

Nästa kursstart är vintern 2021 och kursen kommer att gå i slutet av 2021 och början av 2022. 

Kontakt

Carl Magnus Olsson

Ämneskurser

2020 - Internet of Things and People, 5 hp

Syfte

Efter avslutad kurs ska den forskarstuderande

 • ha förståelse för aktuella forskningsfrågor inom området Internet of Things
 • ha kunskap om delområdena interaktionsteknologi, användarcentrerad utveckling och inbyggd intelligens
 • kunna muntligt presentera och diskutera frågeställningar inom området på ett initierat sätt.

Kursen ges på engelska

Kurskod

TS00002

Kursplan

Kursplan: Internet of Things and People, 5 hp

Kursstart

Löpande

Kontaktperson för kursen

Paul Davidsson

2020 - Internet of Things and People, 10 hp

Syfte 

Kursen bidrar till målet att visa djup och aktuell specialistkunskap inom en avgränsad del av forskningsområdet. Kursen syftar även till att utveckla förmågan att muntligt med auktoritet presentera och diskutera forskning och forskningsresultat.

Kursen ges på engelska.

Kurskod

TS00004

Kursplan 

Kursplan: Internet of Things and People, 10 hp

Kursstart

Löpande

Kontaktperson för kursen

Paul Davidsson

Anmälan till kurser vid Teknik och samhälle