Malmö universitet erbjuder doktorandkurser för dig som är antagen som doktorand vid Malmö universitet eller något annat lärosäte. I utbildning på forskarnivå ingår, förutom själva avhandlingen, en kursdel. Vad kursdelen ska innehålla styrs av den allmänna studieplanen för forskarutbildningsämnet.

Behörighet till forskarutbildningskurser

Malmö universitets forskarutbildningskurser är öppna för alla doktorander som är behöriga. Om det finns fler sökande än platser på kurser ges företräde till Malmö universitets doktorander.

 • Vilka specifika kurser du ska ha i din utbildning på forskarnivå kommer du överens om med dina handledare och din doktorandexaminator.
 • Det finns också obligatoriska kursmoment som ska ingå i alla doktoranders utbildning. Se till att ta reda på vad som gäller för just din utbildning.

 

Intyg

Om du är antagen som doktorand vid ett lärosäte utanför Sverige, eller om du saknar svenskt personnummer, kommer du att behöva skicka in intyg som styrker att du är antagen vid forskarutbildning, respektive kopia av din id-handling.

Universitetsgemensamma kurser

 

2022 vårterminen - Communicating research, 5 hp

Syfte

The course gives graduate students the opportunity to develop their ability to communicate research results to different groups in society. Emphasis is placed on the use of the rhetorical process to analyze, plan and implement different types of communication. The course focuses on oral research communication, but students are expected to actively use different communication methods, not only spoken but communication through writing, listening and reading.

Antagningsbesked skickas ut ca 6 veckor innan kursstart.

Kursen ges på engelska.

Kurskod

MAH0218

Kursplan 

Kursplan: Communicating research

Kursens start- och slutdatum

2022-03-21--2022-05-05.

Kontaktpersoner

Anita Marttila
Administratör

Anna Wärnsby
Programkoordinator, Fakulteten för lärande och samhälle

2022 höstterminen - Research Ethics and Responsible Conduct in Research, 4 hp

Syfte

The course introduces doctoral students to the key concepts, debates, principles and legal regulations of research ethics. The purpose is to enable doctoral students to correctly identify ethical risks in research and to apply ethical constructs and stipulations to individual research projects. In addition, doctoral students shall be empowered to contribute to the ongoing development of research ethics.

Antagningsbesked skickas ut ca 6 veckor innan kursstart.

Kursen ges på engelska.

Kurskod

MAH0212

Kursplan

Kursplan: Research Ethics and Responsible Conduct in Research

Schema höstterminen 2022

Kursen kommer att ges vid två tillfällen höstterminen 2022.

 • Tisdag 6 september, kl 13:15-17:00
 • Tisdag 13 september, kl 13:15-17:00
 • Tisdag 20 september, kl 13:15-17:00
 • Tisdag 27 september, kl 13:15-17:00
 • Onsdag 26 oktober, kl 09:15-15:00 EXAMINATION
 • Fredag 28 oktober , kl 09:15-15:00 EXAMINATION

I rum B526, våning 5 i byggnad Orkanen, Nordenskiöldsgatan 10.

 

 • Tisdag 22 november, kl 13:15-17:00
 • Tisdag 29 november, kl 13:15-17:00
 • Tisdag 6 december, kl 13:15-17:00
 • Tisdag 13 december, kl 13:15-17:00

I rum B526, våning 5 i byggnad Orkanen, Nordenskiöldsgatan 10.

Kontaktpersoner

Anita Marttila
Administratör

Per-Anders Tengland
Programkoordinator, Fakulteten för hälsa och samhälle

2022 höstterminen - Supporting the Learning of others, 5 hp

Syfte

The central theme of the course is research-related teaching. The course concerns the support of other's learning in order to achieve teaching objectives and to adapt teaching to teaching situations as well as to the background of the learners. The course will take up pedagogical theory, research into learning and academic teaching.

Kurskod

MAH0207

Kursens start- och slutdatum

2022-11-07--2023-01-15.

Schema höstterminen 2022

 • November 7, 9.15-12.00 i rum C527
 • November 10, 9.15-12.00 i rum C527
 • November 18, 9.15-12.00 i rum B526
 • December 9, 9.15-12.00 i rum C527
 • January 10, 8.15-17.00 EXAMINATION i rum C527.

Du hittar rum B526 och C527 på femte våningen, i Orkanen, Nordenskiöldsgatan 10

Kursplan
Kursplan: Supporting the learning of others

Kontaktpersoner

Anita Marttila 
Administratör

Anne-Charlotte Ek
Universitetsadjunkt, Fakulteten för lärande och samhälle, Centrum för akademiskt lärarskap

2023 vårterminen - Theory of Science, 6 hp

Syfte

The purpose of the course is for the doctoral student to broaden and deepen her/his critical understanding of scientific research, and of how research disciplines are affected by various conceptual, epistemological, ontological, and evaluative assumptions.

Antagningsbesked skickas ut ca 5 veckor innan kursstart.

Kursen ges på engelska.

Kurskod

MAH0213

Kursplan

Kursplan: Theory of Science

Kursplanen är under revidering

Kursperiod

2023-01-24 - 2023-03-07

Kontaktpersoner

Kursansvarig - Per-Anders Tengland
Kursadministratör - Louise Bertilsson

 

2023 vårterminen - Societal Impact of Research, 5 hp

Syfte

The purpose of the course is to provide students with a critical insight on the value of societal impact and different methods to plan, evaluate and manage it in relation to their own research field. The purpose is also to provide students with the opportunity to train their capacity to reflectively formulate the societal impact and an impact plan for their research as well as communicate them to relevant actors.

Kursen ges på engelska.

Kurskod

TS00024

Kursplan

Kursplan: Societal Impact of Research

Kursperiod

31 Mars -  8 Juni 2023

Schema

Schema Societal Impact of Research våren 2023

Kontaktpersoner

Kursansvariga -  Håkan Wernersson och Anna Seravalli

Kursadministratör - Susanne Lundborg

 

Kurser vid Hälsa och samhälle

Vid Fakulteten för hälsa och samhälle finns fem forskarutbildningsämnen: biomedicinsk vetenskap, kriminologi, vårdvetenskap, socialt arbete och hälsa och samhälle.

Ämneskurser

2023 – Quantitative research methods, 7,5 hp

Svensk titel

Kvantitativ forskningsmetod

Kursens språk

Engelska

Kursplan

Kommer snarast

Start- och slutdatum

 27 mars 2023 – 2 juni 2023

Sista anmälningsdag

27 februari 2023

Anmälan

Anmäl dig här

Kontakt

2023 – Calorimetric methods, 5 hp

Svensk titel

Kalorimetriska metoder

Syfte

Kursen ska ge de kunskaper som behövs för att förstå olika kalorimetriska metoder och för att tolka experimentella kalorimetriska data. I den experimentella delen av kursen kommer studenterna att tillämpa denna kunskap för att designa och utföra kalorimetriska experiment.

Engelsk titel

Calorimetric methods

Kursens språk

Engelska

Kursplan

Omfattning

5 hp

Start- och slutdatum

16 januari 2023 – 13 februari 2023

Sista anmälningsdag

3 januari 2023

Kontakt

Anmälan

Anmäl dig här

 

2022-2023 – Research Laboratory Methods: Anchoring research laboratory methods in education at undergraduate and graduate level, 10 hp

Svensk titel

Forskningslaboratoriemetodik: Förankring av forskningsmetoder i utbildning på grund- och avancerad nivå

Kursens språk

Engelska

Syfte

Kursen syftar till att utveckla kunskaper, kompetenser och bedömningsförmågan som doktoranden behöver för att integrera forskningslaboratoriemetoder i undervisningen.

Kursplan

Kursplan: Forskningslaboratoriemetodik

Omfattning

10 hp   

Start- och slutdatum

19 december 2022 – 12 december 2023

Sista anmälningsdag

19 december 2022

Kontakt

Anmälan

Anmäl dig här

 

2023 – Pharmacology and formulation, from molecule to effective therapy in individuals 7.5 hp

Svensk titel

Farmakologi och formulering, från molekyl till effektiv individuell behandling 7.5 hp

Syfte

Läs mer på den engelska sidan

Kursens språk

Engelska

Kurskod

Kommer snart

Kursplan

Kommer snart

Start- och slutdatum

Vecka 6-21, Start 6 februari 2023 –26 Maj 2022 fart: 30%

Sista anmälningsdag

15 December

Anmälan

Anmäl dig här

Kontaktperson för kursen

2022 – Bioelectronics, 2 hp

Svensk titel

Bioelektronik

Kort information om kursen

Kursen vänder sig till forskarstuderande vid svenska och internationella universitet.

Läs mer om kursen på den engelskspråkiga sidan

Kursens språk

Engelska

Kurskod

HÄSA229

Länk till schema

Kommer snarast

Start- och slutdatum

21 november, 2022 – 30 november, 2022

Sista anmälningsdag

18 november, 2022

Kursplan

Kursplan: Bioelectronics

Kontaktperson

Anmälan

Anmäl dig här

2022 – Cultural Awareness in Health and Social Care Research, 5 hp

Syfte

Syftet med kursen är att doktoranden ska bredda och fördjupa sin förståelse för kulturell medvetenhet för att kritiskt kunna bedöma forskning och forskningsprocesser inom hälso- och samhällsvetenskap.

För att ge studenterna möjlighet att integrera teori om kulturell medvetenhet i sin forskning består kursen både av internationella forskningswebbinarier och en del som innehåller forskningspraktik.

Detta är en internationell forskarkurs i samarbete med Polytechnic University in Hongkong, La Trobe University in Melbourne Australia och National University in Galway Ireland.

Kursen ges på engelska.

Läs mer om kursen och ansök på den engelskspråkiga sidan

2021 – Introduktion till vårdvetenskap, 5 hp

Syfte

Kursen syftar till att doktoranden ska utveckla kunskap och kritiskt förhållningssätt i relation till det vårdvetenskapliga forskningsfältet och dess vetenskapsteoretiska grunder.

Efter avslutad kurs ska doktoranden:

 • visa fördjupad kunskap om vårdvetenskap som akademisk disciplin, dess ontologi, epistemologi och metodologiska förhållningssätt
 • visa förmåga att reflektera kring och kritiskt förhålla sig till forskning i vårdvetenskap i relation  till det egna avhandlingsområdet, och
 • visa förmåga att reflektera kring och kritiskt förhålla sig till vårdvetenskaplig forskning nationellt och internationellt.

Kursen är endast tillgänglig för doktorander vid institutionen för vårdvetenskap. 

Kursplan

Kursplan för: Introduktion till vårdvetenskap

Schema: Introduktion till vårdvetenskap

Kurskod

HÄSA 218

Kursens start- och slutdatum

13 september 2021 – 15 november 2021

Kursansvarig

Christine Kumlien, Elisabeth Carlson, Malin Axelsson

Sista ansökningsdag

17 augusti 2021

Anmälan

Anmäl dig här

2022 – Kvalitativ forskningsmetodologi för hälso- och samhällsvetenskaperna, 7,5 hp

Syfte

Syftet med kursen är att doktoranden skaffar sig kunskap om centrala kärnfrågor inom kvalitativ forskningsmetodologi för hälso- och samhällsvetenskaperna.

Kursplan

Kursplan: Kvalitativ forskningsmetodologi för hälso- och samhällsvetenskaperna, 7,5 hp

Schema kommer snarast

Kurskod

HÄSA224

Start- och slutdatum

29 augusti – 27 oktober 2022

 • Distanskurs
 • Halvfart

Kursansvarig

Aje Carlbom

Sista ansökningsdag

5 juni 2022

Anmälan

Anmäl dig här

2021 – Grazing Incidence Scattering – a tool for probing the lateral structure of thin layers and films, 3 hp

Syfte

Kursen syftar till att ge studenterna grundläggande kunskaper om spridningsteknik för små vinklar på ytor, hur experiment utformas, samt analys av data med tonvikt på mjuk materia och biologi.

Kursperiod

På grund av coronapandemin kommer vi att ge den här kursen digitalt under tre veckor med start den 18 maj.

Kontakt

Marite Cardenas

2021 – Nanoverktyg för att studera biomolekylär växelverkan vid membraner, 5 hp

Syfte

This course involves both theoretical aspects and practical tutorials to address biomolecular interactions at model cellular membranes. At the end of this course the student should be able to:

 • Describe a set of models for biomembranes.
 • Describe the principles of a set of nanotools with a focus on AFM, IR, QCM-D, ellipsometry and Neutron Reflection.
 • Relate biomembrane models to a given experimental technique.
 • Apply a set of nanotools and nano models to unravel biomolecular interactions at membranes.
 • Reflect on the choices made and the results obtained.

Kursplan

Kursplan: Nanoverktyg för att studera biomolekylär växelverkan vid membraner, 5 hp

Kontakt

Marite Cardenas

2021 – Small angle scattering – a tool for revealing structure at the nanoscale, 3 hp

Syfte

This course aims to provide students with basic knowledge of the small-angle scattering technique, design of experiments and the analysis of data with an emphasis on biological structure.

After completing the course, the student should:

 • Have an understanding of the small-angle scattering technique particularly from the perspective of experiment design.
 • Understand the Fourier relationship between real space structure and small-angle scattering data and complementarity between the two experimental perspectives.
 • Have the ability to extract structural information from the well-designed small-angle scattering experiment.
 • Understand the application of contrast variation and molecular deuteration to enhance the information content of small-angle scattering experiments.

The first edition of this course took place in the fall of 2019. The next course is expected for the fall of 2021.

Kontakt

Felix Roosen-Runge

Anmälan till kurser vid Hälsa och samhälle

Information om anmälan till kurser vid Hälsa och samhälle finns vid respektive kurs.

Kurs som ges i samarbete

Challenges in Ageing Societies - Care work, technologies, dementia, and ethics. A transnational multidisciplinary PhD-course

Kursen är utvecklad inom ramen för forskarnätverket CareSam och ges av Roskilde Universitet:

Kurser vid Kultur och samhälle

Vid Fakulteten för kultur och samhälle finns fem forskarutbildningsämnen: Global politik, Interaktionsdesign, Internationell migration och etniska relationer, Medie- och kommunikationsvetenskap, och Urbana studier.

2023 - Conceptualising knowledge, power, and justice in Global Politics, 7,5 hp

Syfte

Kursen fokuserar på begreppsliggöranden av kunskap, makt och rättvisa inom ämnet Global politik. I kursen beaktas olika förståelser och begreppsliggöranden av kunskap, makt och rättvisa som transnationella processer på ett kritiskt sätt. Kursen för sammanempiriska och normativa ansatser istudiet avtransnationell politik. Den inkluderar teorier och perspektivfrån både samhällsvetenskapoch humaniora.

Högskolepoäng

7,5 hp

Undervisningsspråk

Engelska

Mer information om kursen finns på den engelska sidan

2023 – Ethnographic Fieldwork, 7,5 hp

Syfte

Kursen ger en djupare förståelse för praktiska, etiska och textmässiga problem gällande etnografiskt fältarbete. Särskild uppmärksamhet ägnas frågor rörande maktrelationer i fältet, balansen mellan observation och deltagande samt forskarens positionering. Tyngdpunkten läggs på planering och reflektion kring studenternas forskningsprojekt. 

Högskolepoäng

7,5 hp

Undervisningsspråk

Engelska 

Mer information om kursen finns på den engelska sidan

2022 – Current directions in Interaction Design Thesis research

2022 - Advanced course in Urban Studies II, 7,5 hp

Syfte

Syftet med kursen är att ge en fördjupad insikt i aktuella forskningsdebatter inom forskningsfältet Urbana studier

Högskolepoäng

7,5 hp

Undervisningsspråk

Engelska

Mer information om kursen finns på den engelska sidan

2022 – International migration: theories, causes and consequences, 7,5 hp

Syfte

Kursen ger en djupare förståelse av teorier och begrepp relaterade till orsaker och konsekvenser av internationell migration inom forskningsområdet internationell migration och etniska relationer (IMER) utifrån ett multidisciplinärt perspektiv. Teoretiskt betonas fem inbördes teman: migration och historia, transnationalism och mobilitet, migration och utveckling, migration och styrning samt migration och välfärd.

Högskolepoäng

7,5 hp

Undervisningsspråk

Engelska

Mer information om kursen finns på den engelska sidan

2022 – Introduction to Global Politics, 15 hp

Syfte

Introduktion till Global politik syftar till att ge den forskarstuderande en djupgående kunskap om Global politik,vilket är ett flervetenskapligt ämne, omfattande teoretiska perspektiv från såväl samhällsvetenskaperna som humaniora.

Högskolepoäng

15 hp

Undervisningsspråk

Engelska

Mer information om kursen finns på den engelska sidan 

 

 

2021 – Fördjupningskurs i Urbana studier I, 7,5 hp

Syfte

Kursen ska ge dig en fördjupad orientering kring teori, begrepp och fenomen inom forskningsfältet Urbana studier.

Språk

Kursen ges på engelska.

Kurskod

KSUS003

Kursens start- och slutdatum

15 november 2021 – 13 december 2021

Datum för sista ansökan

15 oktober 2021 

Kursplan

Kursplan: Fördjupningskurs i Urbana studier I 

Kursguide/schema

Kursguide: Fördjupningskurs i Urbana studier I 

Ansökan

Ansökan är stängd

Kontaktperson

Kenneth Mølbjerg Jørgensen

Övrig information

Antagningsbesked kommer att skickas till de sökande via e-post kring 15-20 oktober 2021. Antalet deltagare begränsas till 20. Doktorander från Malmö universitet är prioriterade. Motivering (Statement of motivation) och sammanfattning (Thesis abstract) som är del av webbansökan kommer att ligga till grund för urval.

2021 – Medborgarskap och inkludering/exkludering, 7,5 hp

Syfte

Kursens övergripande mål är att förbättra förståelsen för medborgarskap som ett delvis slutet och delvis öppet medlemskap, och dess varierande former och funktioner i heterogena samhällen i förhållande till formell och jämlik tillgång till medborgarskap, samt i förhållande till skillnader i rättslig status mellan medborgare och andra. Syftet är både beskrivning, jämförelse och förklaring av existerande medborgarskapsförhållanden och -institutioner såväl som normativa frågor om legitimitet och rättvisa.

Kursen ges på engelska.

Kurskod

KSIM003

Kursens start och slutdatum

Kursen pågår från och med den 1 november 2021 till och med den 14 januari 2022.

Datum för sista ansökan

11 oktober 2021

Kursplan 

Övrig information

Antagningsbesked kommer att skickas till de sökande via e-post kring 18 oktober 2021. Antalet deltagare begränsas till 20. Doktorander från Malmö universitet är prioriterade. Motivering (Statement of motivation) och sammanfattning (Thesis abstract) som är del av webbansökan kommer att ligga till grund för urval.

Ansökan

Ansökan stängd

Kontaktperson

Christian Fernandez

2021 – Praxis som ifrågasätter / Praxis i fråga: Praktikbaserad forskning inom kultur och samhälle, 7,5 hp

Syfte

Vad som räknas som forskningspraktik och hur man formulerar praktikbaserad forskning är av största vikt inom discipliner där aspekter av skapande finns vid sidan av teoretisk forskning på avancerad vetenskaplig nivå. Kursen aktiverar en kritisk utforskning av forskningsmetoder som ingår i en forskares vetenskapliga verksamhet ("Praxis som ifrågasätter") och bidrar till kritik och utveckling av sådana metoder ("Praxis i fråga"). Kursen är utformad för doktorander från en rad olika discipliner, men är särskilt avsedd att stödja forskning inom humaniora/samhällsvetenskap, media och kommunikation, design, konst och performance. Målet är att stödja studenter att fördjupa, kritisera och utvidgade metoder som används i deras forskningsprocesser.

Kurskod

KS00007

Kursspråk

Engelska

Kursens start- och slutdatum

13 oktober, 2021 – 20 januari, 2022

Datum för sista anmälan

7 oktober, 2021

Max antal studenter: 15

Kursplan

Kursplan: Praxis som ifrågasätter / Praxis i fråga: Praktikbaserad forskning inom kultur och samhälle

Kursinbjudan med schema

Kursinbjudan:  Praxis som ifrågasätter / Praxis i fråga: Praktikbaserad forskning inom kultur och samhälle

Antagningskrav

Deltagare måste vara antagna till forskarutbildning/doktorandutbildning (vid svenskt eller utländskt lärosäte – intyg krävs).

Anmälan

Anmäl dig direkt till kontaktperson:

Susan Kozel

2021 – Teoretiska förskjutningar inom urbana studier, 7,5 hp

Syfte

Kursen syftar till att analysera samtida teorier och metoder inom ämnet urbana studier och kritiskt granska det vetenskapliga bidraget från det globala norr (Global North), genom att diskutera och analysera teorier, metoder, empiri och begrepp från en mångfald av olika geografiska områden.

Undervisningsspråk: engelska.

Kurskod

KSUS015

Kursens start- och slutdatum

2021-03-18 till 2021-05-18

Schema

Workshop Series: Dislocating Urban Studies: Rethinking Theory, Shifting Practice 

Kursplan

Kursplan: Dislocating urban studies: rethinking theory, shifting practice

Ansökan

Ansökan är stängd

Kontakt

Guy Baeten

Kurs som ges i samarbete

2023 – Contemporary Debates in Media and Communications Theory, 7,5 hp (Karlstads universitet)

K3 erbjuder doktorander i medie- och kommunikationsvetenskap kursen Contemporary Debates in Media and Communications Theory, 7,5 hp som ges i samarbete med Södertörns högskola, Örebro universitet och Karlstads universitet. Kursen söks via Karlstads universitet och ges vartannat år, nästa gång är 2023.

Anmälan till kurser vid Kultur och samhälle

Information om anmälan till kurser vid Fakulteten för kultur och samhälle finns vid respektive kurs.

Kurser vid Lärande och samhälle

Vid Fakulteten för lärande och samhälle finns forskarutbildningsämnena: Historia och historiedidaktik, Idrottsvetenskap med inriktning mot samhällsvetenskap och humaniora, Naturvetenskapernas och matematikens didaktik, Pedagogik, och Språk- och litteraturdidaktik.

Teori och metodkurser

2023 – Kvalitativa metoder, 7,5 hp

Syfte

Kursen syftar till att studenterna ska utveckla kunskaper i kvalitativa metoder inom ämnesområdena Idrottsvetenskap och Utbildningsvetenskap. Med metod avses såväl metoder för insamling av empiriska data som analys av dessa empiriska data. Efter fullgjord kurs ska studenten kunna tillämpa olika metoder med utgångspunkt i ett analytiskt och kritiskt arbetssätt. Detta arbetssätt ska tillämpas både på egna arbeten och på andra forskares texter, det vill säga studenten kan både tillämpa och kritiskt granska olika metodval. Kursen syftar även till att utveckla studentens kreativitet och självständighet gällande metodologiska val. 

Kurskod

LSU0004

Kursplan

Kursplan: Kvalitativa metoder

Kursstart

VT23. Datum för kursstart är ej fastställt.

Kontaktperson

Kursledare ej utsedd

 

2022 – Kvantitativa metoder, 7,5 hp

Syfte

Kursen har som målsättning att doktoranderna behärskar och problematiserar grunderna i statistisk databehandling och inferentiell statistik med tillämpningar via dataprogram.

Kurskod

LSU0003

Kursstart

HT22

Kursplan

Kursplan: Kvantitativa metoder

Kontaktperson

Lars Pålsson Syll

Ämneskurser

2022 – Att tillämpa forskningsetik och forskaretik i historiska studier, 3,5 hp

Syfte

Kursens syftar för det första till att studenterna ska utveckla kunskap om forskningsetiska principer och förmåga att bedriva forskning i enlighet med god forskningssed. Kursen syftar också till att kursdeltagarna ska utveckla kunskap om och förmåga att identifiera vetenskaplig oredlighet i forskning i historiska studier. 

Kurskod

LSH0002

Kursstart

HT22

Kursplan 

Kursplan: Att tillämpa forskningsetik och forskaretik i historiska studier

Kontaktperson

Cecilia Trenter

2023 – Grundläggande pedagogiska teorier, 7,5 hp

Syfte

Kursens syfte är att ge fördjupad kunskap i några grundläggande perspektiv inom pedagogisk  teori samt att analysera dessa i relation till egna frågeställningar.

Kurskod

LSP0009

Kursplan

Kursplan: Grundläggande pedagogiska teorier

Kursperiod

VT 23. Datum för kursstart är ej fastställt.

Kontaktperson för kursen

Johan Dahlbeck

2023 - Historia, syntes och kontext, 7,5 hp

Syfte

Kursen syftar till att de forskarstuderande ska tillägna sig fördjupade kunskaper om på vilket sätt historiesyn och teoretiska utgångspunkter formar hur historisk kontext framställs i historiska syntesarbeten.

Kurskod

LSH0001

Kursplan

Kursplan: Historia, syntes och kontext

Kursperiod

VT23. Datum för kursstart är ej fastställt.

Kontaktperson för kursen

Johan Lundin

2023 - Interkulturalitet, normkritik och utbildning, 3 hp

Syfte

Syftet med kursen är att utforska och diskutera hur teoretiska perspektiv på interkulturalitet och normkritik kan operationaliseras i forskning om utbildning och lärande. Särskilt fokus läggs på att förstå komplexiteten i att analysera samt hur teorier och metoder samverkar i den analytiska processen och får bäring på forskningsresultaten.

Kurskod

LSU0017

Kursplan

Interkulturalitet, normkritik och utbildning, 3 hp

Kursperiod

VT 23. Datum för kursstart är ej fastställt. Kursen ges på engelska.

Kursledare

Malin Ideland

2023 - Kvalitativa forskningsintervjuer, 7,5 hp

Syfte

Kursen syftar till att doktoranden genom självstudier och seminarier ska tillägna sig fördjupade insikter i kvalitativa forskningsintervjuer.

Kursstart

Halvfart under v.13-22 VT23.

Kursen är en utökad läskurs som innehåller självstudier och fem fysiska träffar: kursintroduktion, tre tematiska seminarier och ett examinerande seminarium.

Kursplan

Kvalitativa forskningsintervjuer

Kontaktperson

Hanna Sjögren

2023 - Metodologiska möten i naturvetenskapernas och matematikens didaktik, 7,5 hp

Syfte

Syftet med kursen är att studenten ska bredda och fördjupa sin kritiska förståelse för vetenskaplig forskning och för hur forskningsdiscipliner påverkas av olika kunskapstraditioner, samt av epistemologiska och ontologiska antaganden. Mer specifikt behandlas metodologiska antaganden inom naturvetenskapernas och matematikens didaktik i förhållande till naturvetenskap och matematik som ämnesdiscipliner. Kursen syftar även till att studenten orienterar sig i samtida vetenskapsteori inom utbildningsvetenskap.

Kurskod

LSNM007

Kursstart

VT23. Datum för kursstart är ej fastställt. Kursen ges på engelska.

Kursplan

Kursplan: Metodologiska möten i naturvetenskapernas och matematikens didaktik

Syllabus: Methodological positions in science education and mathematics education

Kontaktperson

Helen Hasslöf

Ulrika Ryan 

 

2023 - Sport Sciences and scientific perspectives, 7,5 hp

Syfte

The aim of the course is for the students to develop in-depth knowledge of scientific perspectives and traditions in the field of sport sciences, and to analyse these perspectives and traditions in relation to their theoretical foundations and the students’ own PhD-projects.

Kurskod

LSI0006

Kursstart

VT23. Datum för kursstart är ej fastställt.

Kursplan

Kursplan: Sport Sciences and scientific perspectives

Kontaktperson

Kutte Jönsson

2022 – Trender och traditioner inom naturvetenskapernas och matematikens didaktik, 7,5 hp

Syfte

Kursen syftar till att introducera hur och varför naturvetenskapernas och matematikens didaktik har växt fram som forskningsfält och vad som skiljer och förenar forskningsfälten samt beskriva och problematisera nyckelbegrepp, teoretiska ramverk och metodologier som dominerat under olika perioder. Syftet är dessutom att beskriva och problematisera kunskapsfälten genom sociologisk och historisk orientering inom fälten i form av organisationer, tidskrifter och konferenser. Denna diskussion sker utifrån en större utbildningspolitisk kontext. Didaktik kommer att belysas utifrån ett brett perspektiv, science education (research), mathematics education (research).

Kurskod

3050

Kursplan

Kursplan: Trender och traditioner inom naturvetenskapernas och matematikens didaktik

Syllabus

Trends and traditions in science and mathematics education research

Kursdatum

HT22

Kursen kommer huvudsakligen att genomföras som en campuskurs vid Orkanen, Malmö universitet. Det går dock att ansluta med zoom vid vissa tillfällen. Språket kommer huvudsakligen att vara engelska.

Alla seminarier/föreläsningar pågår mellan 13.15 och 16.00 på:
Måndag 7/11 och tisdag(ar) 15/11, 22/11, 29/11, 6/12, 13/12, 10/1 (2023)

Kontaktperson

Clas Olander

2022 – Ämneslitteracitet i olika utbildningskontexter, 7,5 hp

Syfte

Kursen syftar till att studenten ska tillägna sig såväl en bred översikt över som fördjupad förståelse för centrala delar av forskningsfältet ämneslitteracitet. Studenten utvecklar en förståelse för både ämneslitteracitet som begrepp och för hur det aktualiseras i olika skolämnen och utbildningssammanhang. Syftet är också att utveckla kunskap om teoretiska perspektiv och forskningsmetoder som används i forskning om ämneslitteracitet inom olika akademiska discipliner.

Kurskod

LSU0016

Kursstart

 7 november – 15 januari, studietakt 50%

Kursplan

Kursplan: Ämneslitteracitet i olika utbildningskontexter

Kontaktperson

Robert Walldén

Kursinformation

 

Anmälan till kurser vid Lärande och samhälle

Kurser vid Odontologiska fakulteten

Vid Odontologiska fakulteten finns forskarutbildningsämnet Odontologi.

Anmälan till kurser vid Odontologiska fakulteten

Kurser vid Teknik och samhälle

Vid Fakulteten för teknik och samhälle finns forskarutbildningsämnena Datavetenskap och Tillämpad fysik.

Internet of Things and People - seminariekurs, 5 hp

Syfte

Efter avslutad kurs ska den forskarstuderande

 • ha förståelse för aktuella forskningsfrågor inom området Internet of Things
 • ha kunskap om delområdena interaktionsteknologi, användarcentrerad utveckling och inbyggd intelligens
 • kunna muntligt presentera och diskutera frågeställningar inom området på ett initierat sätt.

Kursen ges på engelska

Kurskod

TS00002

Kursplan

Kursplan: Internet of Things and People, 5 hp

Kursstart

Löpande

Kontaktperson för kursen

Paul Davidsson

Internet of Things and People - seminariekurs, 10 hp

Syfte 

Kursen bidrar till målet att visa djup och aktuell specialistkunskap inom en avgränsad del av forskningsområdet. Kursen syftar även till att utveckla förmågan att muntligt med auktoritet presentera och diskutera forskning och forskningsresultat.

Kursen ges på engelska.

Kurskod

TS00004

Kursplan 

Kursplan: Internet of Things and People, 10 hp

Kursstart

Löpande

Kontaktperson för kursen

Paul Davidsson

Aktuella teman inom Tillämpad fysik - seminariekurs, 7,5 hp

Syfte

Kursen syftar till att ge studenterna bred kunskap inom tillämpad fysik, speciellt inom områdena materialvetenskap, atom- och astrofysik samt synkrotronljusfysik, med tillämpningar.

I samråd med kursansvarig väljs 7 forskningsseminarier inom ordinarie serier på institutionen, närliggande lärosäten och forskningsanläggningar (t.ex. MAX IV laboratory och ESS). Inför respektive seminarium förs en diskussion mellan lärare och studenter kring en översiktsartikel som är relevant som bakgrund för aktuellt seminarium. Efter seminariet författar varje student en kortare sammanfattning av seminariet.

Kursen ges på engelska.

Kursplan

Kursplan: Aktuella teman inom Tillämpad fysik

Kurskod

TS00019

Kursstart

Löpande

Kontakt

Henrik Hartman

2023 - Experimentella metoder I, 5 hp

Syfte

Kursen syftar till att utveckla studenternas kunskap om experiment som vetenskaplig metod och ge studenterna en introduktion till experimentella metoder inom tillämpad fysik. Studenterna erhåller en bred insikt om de tekniker som används inom tillämpad fysik för att förstå och kunna beskriva atomer, molekyler och fasta material.

Kursen ges på engelska.

Kursplan

Kursplan: Experimentella metoder I

Kurskod

TS00018

Kursstart

Kursen går regelbundet vart annat år. Kursstart våren 2023. 

Kontakt

Lindsay Richard Merte

2023 - Fasta tillståndets fysik, 7,5 hp

Syfte

Syftet med kursen är att lära sig hur de storskaliga egenskaperna hos fasta material beror på deras egenskaper på atomskalenivå. Elektriska, dielektriska, magnetiska, elastiska och termiska egenskaper hos fasta ämnen kommer att beskrivas i termer av grundläggande fysiska lagar. Särskild uppmärksamhet kommer att ägnas nya fenomen och material.

Kursen ges på engelska.

Kursplan

Kursplan: Fasta tillståndets fysik

Kurskod

TS00022

Kursstart

7 November 2023

Schema

Schema: Fast tillståndets fysik 2023

Kontakt

Denis Music

2023 - Tunnfilmsfysik, 5 hp

Syfte

Syftet med kursen är att lära sig fysikaliska mekanismer för syntes och mikrostrukturutveckling av tunnfilmer från ångfasen. Atomära processer och termodynamik för jon-yta-interaktioner kommer att ägnas särskild uppmärksamhet eftersom de ger upphov till ovanliga makroskopiska egenskaper som är relevanta för många högteknologiska tillämpningar.

Kursen ges på engelska.

Kursplan

Kursplan: Tunnfilmsfysik

Kurskod

TS00023

Kursstart

23 januari 2023

Schema

Schema: Tunnfilmsfysik 2023

Kontakt

Denis Music

 

2024 - Forskningsmetoder i datavetenskap, 5hp

Syfte

Kursen syftar till att studenten utvecklar sin kunskap om och förståelse för metoder och tillvägagångssätt i datavetenskaplig forskning. Kursen ger fördjupad förståelse för praktisk tillämpning av forskningsmetodik, samt i kritisk och konstruktiv granskning av existerande forskningsmetoder.

Kursen ges på engelska.

Kursplan

Kursplan: Forskningsmetoder i datavetenskap

Kurskod

TS00013

Kursstart

Kursen går vartannat år. Nästa gång kursen ges är under 2024. 

Kontakt

Carl Magnus Olsson

2024 - Genus i naturvetenskap, teknik och matematik, 5 hp

Syfte

Syftet med denna kurs är att studera och analysera hur naturvetenskap och teknik, ofta kallat STEM (science, technology, engineering, and mathematics), och genus socialt konstruerats och förstå erkända samband. Syftet är vidare att studera exempel på genuskodning av STEM ur ett historiskt perspektiv för att med denna bakgrund analysera dagens praktiker inom forskning och utveckling inom olika områden. Genom att använda historiska-, sociologiska-, kulturella-, hållbarhets- och filosofiska perspektiv av konstruktionen av STEM uppmanas deltagarna att utmana bilden av sin egen roll som forskare och det rådande paradigmet inom STEM.

Kursen ges på engelska.

Kursplan

Kursplan: Genus i naturvetenskap, teknik och matematik

Kurskod

TS00021

Kursstart

Kursen går vartannat år. Nästa kursstart är i September 2024.

Kursansvarig

Denis Music

2024 - Modellering och simulering I, 5 hp

Syfte

Kursen syftar till att ge studenterna kunskaper i skriptning, databehandling och visualisering med Python samt kunskaper i högprestandaprogrammering, t.ex. i Fortran eller C, vilka är nödvändiga för att arbeta med forskning och utveckling i tvärvetenskapliga miljöer, där simulering och modellering är av allt större betydelse.

Kursen ges på engelska.

Kursplan

Kursplan: Modellering och simulering I

Kurskod

TS00017

Kursstart

Kursen går regelbundet vart annat år. Nästa kursstart våren 2024. 

Kontakt

Per Jönsson

Anmälan till kurser vid Teknik och samhälle