Malmö universitet är en del av nätverket som ett EURAXESS Centre och bidrar med lokal information, praktiska råd och stöd till forskare och doktorander. 

EURAXESS – karriärmöjligheter i och utanför Europa

EURAXESS verkar på den Europeiska forskningsarenan och möjliggör internationell rörlighet för forskare och ger karriärmöjligheter i och utanför Europa. 

På EURAXESS webbplats kan du som forskare till exempel: 

  • söka jobb och forskningsstipendium, söka finansiering och få personligt stöd
  • ladda upp ditt CV på EURAXESS databas
  • hitta praktisk information om att bo och arbeta i olika länder i Europa.

Besök EURAXESS europeiska webbplats

Besök EURAXESS svenska webbplats

Kontakta International Staff Support

Kontakta International Staff Support om du undrar något kring EURAXESS.

internationalstaffsupport@mau.se