• 24 000 studenter
  • 271 doktorander
  • 2143 anställda