Malmö universitet i siffror

  • 24 000 studenter
  • 260 doktorander
  • 2190 anställda