Malmö universitet i siffror

  • 25 000 Antal studenter per år
  • 284 Doktorander
  • 1636 Årsarbetskrafter