Malmö universitet i siffror

  • 25 000 Antal studenter per år
  • 264 Doktorander
  • 1659 Årsarbetskrafter