• 24 000 studenter
  • 260 doktorander
  • 2186 anställda