Klimat- och miljöfrågor har ofta nära koppling till andra forskningsfrågor. Hos oss kan klimatforskning handla om migration och klimat, socialt arbete och miljö- eller klimatfrågor, klass, kön och klimat, hållbar urbanisering i utvecklingsländer eller processer för offentlig styrning i samband med hållbar stadsutveckling.

Totalt antal träffar: 20

Forskningsprojekt

Klimatpolitik, biologisk mångfald och kollektivtrafikens tillgänglighet – här hittar du aktuella forskningsprojekt inom klimat- och miljöområdet.

Totalt antal träffar: 15

Publikationer

Ett urval aktuella publikationer ur databasen Diva.

Forskare med olika perspektiv på klimat- och miljöfrågor