För oss innebär innovation att skapa värde, oavsett om kunskapen som leder fram till en idé kommer från forskning, utbildning eller tjänstemannaarbete. På den här sidan ges exempel på vårt arbete med innovation och nyttiggörande - genom nyheter, projekt och information kring våra olika innovationsmiljöer.

Innovation som skapar värde 

Vi tror att innovation och nyttiggörande uppstår i skärningspunkten mellan akademi och samhälle. Vår utbildning och forskning sker i nära samarbete med olika aktörer i vårt samhälle och tar utgångspunkt i samhällets kunskapsbehov och utmaningar. Vi samarbetar med privat näringsliv, offentlig sektor och idéburna organisationer vilket innebär att vi har en bred och inkluderande syn på utveckling och innovation.

Vid frågor som rör innovation och nyttiggörande


innovation@mau.se