För oss är innovation mer än bara nya idéer. Det är att skapa värde och att bidra till ett mer hållbart och jämställt samhälle där vi i samverkan med andra samhällsaktörer skapar, delar och sprider kunskap för att förstå, förklara och utveckla samhället.

Vid frågor som rör innovation och nyttiggörande

innovation@mau.se