Forskarskolan Hållbar rörelseutbildning i skola och förskola syftar till att öka kunskapen kring de pedagogiska utmaningar som är förknippade med uppdraget att erbjuda hållbar daglig rörelse för barn och elever i förskolor och skolor, inklusive förskoleklass och fritidshem.

Om Hållbar rörelse i skolor och förskolor

Verksamheten genomförs i samverkan mellan Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH) som är värdinstitution, Göteborgs universitet, Malmö universitet och Örebro universitet och omfattar nio doktorander, fördelade på de fyra lärosätena.

Avhandlingsprojekten inom forskarskolan behandlar rörelseutbildning som en del av hela skoldagen. Det saknas idag kunskap om hur förskolor och skolor på ett långsiktigt hållbart sätt kan leva upp till målsättningen i läroplaner att erbjuda barn och elever daglig rörelse, vare sig det gäller organiserad eller spontant förekommande rörelse. Begreppet hållbar rörelseutbildning relaterar till pedagogiska och didaktiska utmaningar som är förknippade med livslångt lärande utifrån frågor om jämlikhet, social rättvisa och grundläggande perspektiv på rörelse, hälsa och välbefinnande.