Malmö University Press är Malmö universitets förlag. Vi ger ut avhandlingar, skriftserier och tidskrifter. Förlagets publikationer finns tillgängliga kostnadsfritt på webben.

Om Malmö University Press

Malmö University Press verkar för att sprida och tillgängliggöra vetenskapliga forskningsresultat för fler. Vi är icke-vinstdrivande och agerar i en miljö som bygger på samarbete och öppenhet – i direkt närhet till forskarna och akademin.

Den praktiska verksamheten vid Malmö University Press drivs huvudsakligen av universitetsbiblioteket. Alla publikationer är tillgängliga kostnadsfritt på webben. Tryckta publikationer kan köpas i vår webbshop.

Senaste publikationerna från förlaget

'We don't use the word race'

'We don't use the word race'

Caroline Adolfsson

Utredningsbara misshandelsbrott?

Utredningsbara misshandelsbrott?

Nina Axnäs

"Jag vill gärna ha hjälp, men ta inte mina barn"

"Jag vill gärna ha hjälp, men ta inte mina barn"

Ida Runge

Vindlande vägar i bostadsojämlikhetens Sverige

Vindlande vägar i bostadsojämlikhetens Sverige

Mikaela Herbert

Så gör du om du vill ge ut en publikation via förlaget

Kontakta i första hand någon av de skriftserier eller tidskrifter som ges ut av förlaget. Redaktionsråden för respektive utgivningskanal fattar beslut om sin egen utgivning. Hittar du ingen kanal som passar? Kontakta förlaget för information om hur du kan gå vidare.

Skriftserier som ges ut på förlaget

This book series address a significant set of issues that emerge from studying the human condition in various situations and contexts. Books in this series are grounded in ethnographic and/or phenomenological approaches in that they take a departure from lived experiences in the context of the everyday lifeworld.

The topics of the books may include qualitative studies in the social sciences (including psychology) and theoretical studies concerned with theory of science and research methodology.

Bokseriens webbsida

Skriftserien följer och förnyar en kritisk och vitalistisk tradition inom humaniora och samhällsvetenskap, här med fokus på barn och utbildning. För oss utgör kärnan i kritiska och vitalistiska studier den kreativa utvecklingen av människan och världen, där bildning och utbildning aldrig kan reduceras till enkla och instrumentella förklaringsmodeller. Här ingår även forskning som med kritik blick granskar förgivettagna idéer om vad som utgör den goda barndomen.


Serien välkomnar bokförslag som utgår från en kritisk och/eller kreativ ansats i studiet av olika pedagogiska frågor av betydelse för barns liv inom och utanför formella utbildningssammanhang. Sådana frågor kan exempelvis fokusera på barns meningsskapande, kamratkulturer och medborgarskap i relation till samtida kulturella, miljömässiga och politiska förändringar i samhället.

Bokseriens webbsida

Syftet med serien är att erbjuda publiceringsmöjligheter för främst humanistisk forskning om estetisk kultur och klass. Serien har ett särskilt fokus på forskning om arbetarlitteratur och klasskildrande litteratur.

Bokseriens webbsida

The book series aims to present new research in children’s literature, culture and media. The series includes both monographs and essay collections in English, Swedish, Danish and Norwegian.

Bokseriens webbsida

 

Skriftserien Lines of Flight presenterar transdisciplinära studier av mer gränsöverskridande, utforskande och experimentell karaktär, i skärningspunkten mellan samhällsvetenskap, kulturstudier, konstnärlig forskning och lärande. Vi uppmuntrar till hybriditet mellan visuella, audiella, textuella och gestaltande uttrycksformer. Som titeln Lines of Flight antyder välkomnar vi studier med inspiration från filosofen Gilles Deleuze, vilket dock inte är en nödvändighet.

Bokseriens hemsida

Tidskrifter som ges ut på förlaget

Educare is a peer-reviewed journal published regularly at the Faculty of Education and Society, Malmö University, Sweden since 2005. Educare publishes a wide range of research in education and educational sciences with particular interest in the Nordic and Baltic region. The journal constitutes a research forum for faculty, practitioners and policy makers. Educare is indexed in DOAJ.

Educares hemsida

Starta en serie eller tidskrift

Kontakta förlaget om du vill starta en skriftserie eller tidskrift som ges ut av Malmö University Press för att få ytterligare information om ansökningsprocessen. Beslut om utgivning av tidskrifter och skriftserier fattas av förlagsrådet. 

Förlagsrådet

Förutom att fatta beslut kring utgivning av tidskrifter och skriftserier är förlagsrådet rådgivande kring förlagets verksamhet, och föreslår ändringar gällande förlagets övergripande inriktning.

Ordföranden och ledamöter i förlagsrådet

  • Ordförande: Professor Bo Petersson, Fakulteten för Kultur och samhälle
  • Viceordförande: Docent Eva Wennås Brante, Fakulteten för lärande och samhälle

Övriga ledamöter

Riktlinjer för publicering