Malmö University Press är Malmö universitets förlag. Vi ger ut avhandlingar och skriftserier. Alla publikationer finns tillgängliga kostnadsfritt på webben.

Om Malmö University Press

Malmö University Press verkar för att sprida och tillgängliggöra vetenskapliga forskningsresultat för fler. Vi är icke-vinstdrivande och agerar i en miljö som bygger på samarbete och öppenhet – i direkt närhet till forskarna och akademin.

Den praktiska verksamheten vid Malmö University Press drivs huvudsakligen av universitetsbiblioteket. Alla publikationer är tillgängliga kostnadsfritt på webben. Tryckta publikationer kan köpas i vår webbshop.

Senast publicerat

Här hittar du de senaste publikationerna du kan köpa i vår webbshop. Samtliga publikationer går även att ladda ner gratis via DiVA.

Lärares relationskompetens i möte med elever med ADHD

Lärares relationskompetens i möte med elever med ADHD

Linda Plantin Ewe

Från Kingston till Göinge

Från Kingston till Göinge

Emilia Frölich

Equity in education for autistic students

Equity in education for autistic students

Linda Petersson-Bloom

An Expedition Between Innovation Politics and Anthropology

An Expedition Between Innovation Politics and Anthropology

Torbjörn Friberg

Att få tillträde till lärprocesser

Att få tillträde till lärprocesser

Kamilla Klefbeck

Att bli en på svenska läsande människa?

Att bli en på svenska läsande människa?

Henriikka Wilinger

Så gör du om du vill ge ut en publikation via förlaget

Kontakta i första hand någon av de skriftserier eller tidskrifter som ges ut av förlaget. Redaktionsråden för respektive utgivningskanal fattar beslut om sin egen utgivning. Hittar du ingen kanal som passar? Kontakta förlaget för information om hur du kan gå vidare.

Skriftserier som ges ut på förlaget

This book series address a significant set of issues that emerge from studying the human condition in various situations and contexts. Books in this series are grounded in ethnographic and/or phenomenological approaches in that they take a departure from lived experiences in the context of the everyday lifeworld.

The topics of the books may include qualitative studies in the social sciences (including psychology) and theoretical studies concerned with theory of science and research methodology.

Kontaktinformation

Magnus Englander, magnus.englander@mau.se

Torbjörn Friberg, torbjorn.friberg@mau.se

Skriftserien följer och förnyar en kritisk och vitalistisk tradition inom humaniora och samhällsvetenskap, här med fokus på barn och utbildning. För oss utgör kärnan i kritiska och vitalistiska studier den kreativa utvecklingen av människan och världen, där bildning och utbildning aldrig kan reduceras till enkla och instrumentella förklaringsmodeller. Här ingår även forskning som med kritik blick granskar förgivettagna idéer om vad som utgör den goda barndomen.


Serien välkomnar bokförslag som utgår från en kritisk och/eller kreativ ansats i studiet av olika pedagogiska frågor av betydelse för barns liv inom och utanför formella utbildningssammanhang. Sådana frågor kan exempelvis fokusera på barns meningsskapande, kamratkulturer och medborgarskap i relation till samtida kulturella, miljömässiga och politiska förändringar i samhället.

Kontaktinformation

Hanna Sjögren, hannna.sjögren@mau.se    

Starta en serie eller tidskrift

Kontakta förlaget om du vill starta en skriftserie eller tidskrift som ges ut av Malmö University Press för att få ytterligare information om ansökningsprocessen. Beslut om utgivning av tidskrifter och skriftserier fattas av förlagsrådet. 

Förlagsrådet

Förutom att fatta beslut kring utgivning av tidskrifter och skriftserier är förlagsrådet rådgivande kring förlagets verksamhet, och föreslår ändringar gällande förlagets övergripande inriktning.

Ordföranden och ledamöter i förlagsrådet

  • Ordförande: Professor Bo Petersson, Fakulteten för Kultur och samhälle
  • Viceordförande: Vicedekan/professor Christine Kumlien, Fakulteten för Hälsa och samhälle

Övriga ledamöter

Riktlinjer för publicering

Vi följer riktlinjerna från Committee on Publication Ethics (COPE) för att efterleva etiska riktlinjer om redaktörskap och publicering.