Forskarskola för yrkesverksamma inom socialtjänsten är del i forskningsprogrammet om tillämpad välfärd och syftar att långsiktigt bidra till kunskapsuppbyggnad inom socialtjänsten.

Forskarskolans inriktning ska svara mot prioriterade kunskapsbehov inom socialtjänsten och genomförs i samarbete mellan Malmö universitet, Lunds universitet, Göteborgs universitet och Linnéuniversitetet.

Upplägg

Utbildningen ska ge yrkesverksamma personer i socialtjänsten möjligheten att uppnå en licentiatexamen inom fyra år. 

Forskarskolan har en egen webbplats där du kan läsa mer om ansökan, antagning, nyheter, tidplaner och allt annat som har med forskarskolans verksamhet att göra.

Forskarskolan för yrkesverksamma i socialtjänstens webbplats