Upplägg

Utbildningen ska ge yrkesverksamma personer i socialtjänsten möjligheten att uppnå en licentiatexamen inom fyra år. 

Forskarskolan har en egen webbplats där du kan läsa mer om ansökan, antagning, nyheter, tidplaner och allt annat som har med forskarskolans verksamhet att göra.

Forskarskolan för yrkesverksamma i socialtjänstens webbplats