Här hittar du information om hur antagningen fungerar. Du får vägledning om meriter och urval, behörighet, vad som gäller om du är antagen som reserv och var du hittar antagningsstatistik.

Så anmäler du dig via Antagning.se

Anmälan till alla högskole- och universitetsutbildningar i Sverige görs via Antagning.se. På Antagning.se finns all information om hur du skapar ett konto och gör en anmälan. Det är också där du får veta om du är behörig och antagen till utbildningarna. När du har anmält dig till en utbildning på Malmö universitet kommer du att få meddelanden från Malmö universitet via ”Mina sidor” på Antagning.se.

Skapa ett konto och anmäl dig till utbildningar via Antagning.se

Viktiga datum för anmälan

Datumen för när anmälan till utbildningar är öppen kan ändras något så att första och sista anmälningsdagen alltid ska vara på en vardag. Vanligtvis är det dessa datum som gäller:

 • Anmälan till hösttermin: 15 mars-15 april
 • Anmälan till vårtermin: 15 september-15 oktober
 • Anmälan till sommarkurser: 20 februari-15 mars

Håll koll på datumen på Antagning.se

Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag finns det möjlighet att göra en sen anmälan till de utbildningar där det kan finnas platser kvar. Sena anmälningar behandlas i mån av tid och hanteras efter den dag du skickade in din anmälan. Om du är behörig till utbildningen kommer även din plats i urvalet baseras på datumet din anmälan gjordes.  

Se vilka utbildningar som är öppna för sen anmälan

Bli antagen till senare del av program

Om du har läst delar av en utbildning på ett annat lärosäte men vill fortsätta din utbildning på Malmö universitet kan du ansöka om antagning till senare del av program. För att kunna bli antagen behöver de kurser du redan har läst ha samma innehåll som de kurser som finns inom programmet. Du måste också uppfylla behörighetskravet för utbildningen.

Ansökan till senare del av program ska göras inom den ordinarie ansökningsomgången men ansökan lämnas via Blankettwebben. Där hittar du också information om vilka dokument du behöver skicka med i din ansökan.

Kontakta studieadministrationen för den fakultet som ger utbildningen om du har frågor om att bli antagen till senare del av program

Ansök om antagning till senare del av program via Blankettwebben

Ladda upp betyg

Du ansvarar för att vi har tillgång till dina betyg och dokument som visar att du är behörig till utbildningen du söker. I de flesta fall kommer informationen hämtas upp automatiskt till ditt konto på Antagning.se. När du har skickat in din anmälan till en utbildning hämtas betyg som finns i betygsdatabasen upp automatiskt. Kontrollera att du kan se dina betyg under fliken meriter på "Mina sidor" två dagar.

Om du inte kan se dina meriter efter två dagar så kan du antingen scanna in dina papper (betyg, brev, kursbevis) eller skicka in vidimerade kopior av dem med post.

Se vilka papper du ska ladda upp eller skicka in

Behörighet för universitetsstudier

Behörighetskravet är de tidigare kunskaper du anses behöva för att kunna klara studier på högskolenivå. Du hittar behörighetskravet för varje utbildning högst upp under rubriken ”Sammanfattning” på utbildningssidorna.

Grundläggande behörighet

För att börja studera på universitetsnivå behöver du ha grundläggande behörighet. Det får de flesta genom en gymnasieexamen, slutbetyg från gymnasiet, komvux eller folkhögskola. Beroende på när du gick i gymnasiet kan det krävas godkänt betyg i olika kurser. 

Läs mer om grundläggande behörighet och dina betyg på Antagning.se

Behörighet genom reell kompetens

Om du inte har formella meriter som styrker grundläggande eller särskild behörighet, kan du visa att du har förutsättningar att klara högskolestudier genom att ansöka om bedömning av din reella kompetens. Reell kompetens kan ha tillägnats på många olika sätt. Dina kunskaper och färdigheter kan komma från:

 • arbetslivet
 • utbildningar utanför det formella utbildningssystemet
 • andra livserfarenheter.

Behörighet genom reell kompetens ger inte automatiskt en utbildningsplats, men det ger dig möjlighet att delta i urvalet. Tänk på att undersöka vilka möjligheter du har att konkurrera i urvalet till den utbildning du söker.

Om du tidigare bedömts behörig genom din reella kompetens finns din beskrivning och dokumentation kvar i vårt antagningssystem, men du måste alltid skicka in en ny ansökningsblankett.

Grundläggande behörighet med vissa kurser och arbete

Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) har tagit fram en modell för bedömning av reell kompetens. Du måste uppfylla kraven i sin helhet för att denna modell ska tillämpas. Om någon del saknas ska du istället följa instruktionerna för Malmö universitets ansökan om bedömning av reell kompetens.

Läs mer om grundläggande behörighet med vissa kurser och arbete på antagning.se 

Så ansöker du om bedömning av reell kompetens vid Malmö universitet 

 1. Läs noga igenom dokumentet under rubriken Anvisningar för din ansökan här nedan och genomför de uppgifter som är aktuella för din ansökan.
 2.  Anmäl dig till kurs/program via www.antagning.se senast sista anmälningsdag.15 april för utbildningsstart på hösten, 15 oktober för utbildningsstart på våren.
 3. Fyll i blanketten för ansökan om bedömning av reell kompetens som finns på antagning.se.
 4. Ladda upp blanketten Ansökan om bedömning av reell kompetens tillsammans med svaren på uppgifterna på ditt konto på www.antagning.se senast sista anmälningsdag. 
 5. Skicka ett mail till reellkompetens@mau.se och meddela oss att du ansökt om bedömning av reell kompetens.

Anvisningar för din ansökan 

När du gör din ansökan om bedömning av reell kompetens ska du följa anvisningarna för att bedömningen ska bli så bra som möjligt. I anvisningarna får du:

 • information om vilka förkunskapskrav som gäller för grundläggande och särskild behörighet till utbildning på grund- och avancerad nivå
 • uppgifter som du ska genomföra för att visa din förmåga att tillgodogöra dig högskolestudier
 • faktiska förkunskapskrav som preciserar exakt vilka förkunskaper som är nödvändiga för utbildningen du sökt. Faktiska förkunskapskrav finns formulerade för de utbildningar som får flest reell kompetensansökningar.

Du ska bara svara på uppgifter för den behörighet som du saknar formella meriter för. 

Anvisningar för ansökan om bedömning av reell kompetens

Deadline för ansökan och dokument 

Din ansökan om bedömning av reell kompetens måste vara oss tillhanda senast sista anmälningsdagen i aktuell antagningsomgång. Ansökningar som kommer in efter detta datum behandlas inte.

Vilka datum som gäller hittar du via Antagning.se

Vad händer efter att du har ansökt?

När du har ansökt om bedömning av reell kompetens handläggs din ansökan enligt en bestämd ärendegång.

 1. Handläggare går igenom din ansökan, kompetensbeskrivning och alla de dokument du skickat in. 
 2. Du kan under handläggningsprocessen bli kontaktad för att komplettera din ansökan med utförligare beskrivningar eller dokument som styrker din beskrivning. Begäran om komplettering kan ske på olika sätt, via mail, telefon eller samtal med vägledare. 
 3. Handläggaren förbereder ett underlag för universitetets antagningsnämnd.
 4. Antagningsnämnden består av representanter för universitetets samtliga fakulteter. De gör en bedömning av de kunskaper och färdigheter som redovisats, i förhållande till de kunskapskrav som gäller för den utbildning du sökt. Nämnden beslutar om du uppfyller behörigheten för den utbildning du ansökt till. 
 5. Du får ditt beslut i ditt antagningsbesked från Antagning.se. 

Om du får avslag på din ansökan har du rätt att överklaga beslutet om behörighet. Information om hur du överklagar finns i ditt antagningsbesked.

Kontakt och stöd

Om du har frågor eller behöver stöd kan du kontakta oss på reellkompetens@mau.se. En studievägledare kommer då att kontakta dig. 

Särskild behörighet

Utöver grundläggande behörighet kan det krävas särskild behörighet för utbildningar. Det kan handla om att du behöver ha läst upp till en viss nivå i matematik för att kunna bli behörig. Du hittar behörighetskravet för varje utbildning högst upp under rubriken ”Sammanfattning” på utbildningssidorna

Se information om hur du uppfyller behörighetskraven beroende på vad du läst

Behörighet till master- och magisterutbildning

För behörighet till program på avancerad nivå, master- eller magisterprogram, behöver du ha en kandidatexamen. Ofta behöver du ha en examen inom ett visst område för att vara behörig.  

Du hittar information om behörighet under rubriken ”Sammanfattning” på programmet eller kursens utbildningssida.

Kurser på avancerad nivå

Ska du läsa kurser på avancerad nivå räcker det med att ha avslutat din grundutbildning, du behöver inte ha tagit ut en examen.

Om ansökan och behörighet till magister- och masternivå på Antagning.se

Behörighet till högskoleingenjörsutbildningar genom basår

Saknar du behörighet för högskoleingenjörsutbildningar på Malmö universitet? Då finns möjligheten att läsa upp din gymnasiekompetens i vissa ämnen genom fristående kurser. En basårsutbildning ger dig betyg i ämnen du saknar i din behörighet, men kan inte förbättra ditt meritvärde. Malmö universitet kan inte garantera att alla lärosäten godtar våra utbildningar som motsvarande gymnasiekurser.

Läs mer om naturvetenskapligt/tekniskt basår

Kurskoder för basårsutbildningar 

Basårsutbildningar ger motsvarande kunskap som kurser på gymnasienivå. Lärosäten godtar generellt andras basårsutbildningar men Malmö universitet kan inte garantera att alla lärosäten gör det.

Kurskoder för basårsutbildningar och motsvarande gymnasiekurser

Behörighet genom utländska betyg/meriter

Om du har utländska gymnasiala eller akademiska meriter är det viktigt att du bifogar dessa med din anmälan. Utländska meriter kan ge dig behörighet och bättre urvalsvärden. 

Om du har gymnasiebetyg från annat land än Sverige

Om du har gymnasiebetyg från ett annat land än Sverige ska du bifoga dem till din anmälan till utbildning via Antagning.se. Kom ihåg att det kan finnas krav på svenska, engelska och matematik som inte nödvändigtvis uppfylls av ditt utländska gymnasiebetyg. 

Läs mer om utländsk gymnasieutbildning på Antagning.se

Om du har akademiska meriter från annat land än Sverige

Om du har utländska akademiska meriter är det viktigt att du bifogar intyg över kurserna som ingår i din examen, samt ditt examensbevis. För att Malmö universitet ska kunna bedöma din utbildning behövs information om vilka kurser du har läst och i vilken omfattning.

Översättning av dokument

Utländska meritdokument måste i vissa fall översättas. Översättning ska ske av auktoriserad översättare. Du måste bifoga både kopia på original och översättningen till din ansökan på Antagning.se.

Läs mer om vilka dokument du ska skicka in på Antagning.se

Behörighet genom Tisus, test i svenska för universitets- och högskolestudier

Tisus (test i svenska för universitets- och högskolestudier) är ett behörighetsgivande prov i svenska språket. Det är avsett för dig med utländsk gymnasieutbildning som planerar att söka till akademiska studier i Sverige och som saknar betyg i svenska.

Läs mer om Tisus test i svenska

Kontakta studievägledningen för frågor om behörighet


geo position Studentcentrum, Neptuniplan 7/Matrosgatan 1
email icon studievagledning@mau.se
phone icon 040-665 75 10
time Telefontid: mån och ons 9-11, tis och tors 14-16 och drop-in: mån-tors 11.30-12.30.

Urval och antagningsbesked

Om du är behörig till utbildningen du anmält dig till kommer din ansökan vara med i urvalet. Din ansökan sorteras in efter den/de urvalsgrupper där du har ett meritvärde. Olika utbildningar kan ha olika urvalsgrupper.

Meritvärde är oftast medelvärdet av ditt gymnasiebetyg (BI, BII), resultatet från ditt högskoleprov (HP) eller antal högskolepoäng du avklarat (HPGR). Varje grupp har ett antal procent av platserna, har du flera meritvärden är du med i flera urvalsgrupper.

Är du inte behörig till en utbildning kan du aldrig vara med i ett urval eller erbjudas en plats.

Mer om urval och platsfördelning på Antagning.se

Antagningsbesked

Antagningen görs i två omgångar: första och andra urvalet. Om du blir antagen eller reservplacerad i första urvalet måste du bekräfta att du vill ha din plats genom att tacka ja på ditt antagningsbesked på Mina sidor på Antagning.se. I antagningsbeskedet som skickas till dig från Antagning.se står instruktioner om hur du gör för att tacka ja. Det andra urvalet kan innebära att du kommer in på en utbildning som du är reservplacerad på. Det andra antagningsbeskedet behöver du inte svara på.

Välkomstmejl

När du har blivit antagen kommer du att få ett välkomstmejl från Malmö universitet med information om det du behöver göra innan terminsstarten och sådant som är bra att känna till som ny student. Välkomstmejlen skickas till den mejladress du angett på Antagning.se.

Överklaga beslut om behörighet

Du kan bli obehörig/struken om du inte har visat att du är behörig till en utbildning. Om du anser att Malmö universitet gjort ett felaktigt beslut angående din behörighet så kan du överklaga beslutet inom tre veckor efter att du fått antagningsbeskedet. 

Så överklagar du

Det är först när antagningsbeskedet har skickats ut som du kan göra en överklagan. Överklagan ska vara Malmö universitet tillhanda senast tre veckor efter det att du fått ditt antagningsbesked.

För att överklaga laddar du upp ett brev på Antagning.se med rubriken ”Till Överklagandenämnden”. Detta måste stå med i brevet:

 • ditt namn och personnummer
 • vilka anmälningsalternativ det gäller
 • varför du anser att beslutet om obehörighet är felaktigt.

Du laddar upp din överklagan på Antagning.se

Ta kontakt med Antagningen om du har frågor

Du är välkommen att höra av dig till Antagningen på Malmö universitet om du har frågor om beslutet eller vill veta varför du inte anses uppfylla kraven för behörighet. Det kan göra det lättare att sedan skriva din överklagan.

Detta händer efter att du skickat in din överklagan

När du laddad upp din överklagan på Antagning.se kommer Antagningen på Malmö universitet att titta på din ansökan igen. Om Malmö universitet ändrar sitt beslut tilldelas du den plats i urvalet du skulle haft om du bedömts behörig från början. Om Malmö universitet inte ändrar sitt beslut skickas överklagan vidare till myndigheten Överklagandenämnden för högskolan som då tar det slutgiltiga beslutet.

Reservlista och antagning som reserv

Om det är fler behöriga sökande än det finns platser på en utbildning kommer de personer som inte blir antagna bli placerade på en reservlista. Det finns en reservlista per urvalsgrupp, till exempel gymnasiebetyg, högskoleprov och högskolepoäng. Vanligtvis antas fler studenter i första urvalet eftersom det ofta är några personer som inte påbörjar utbildningen de blir antagna till. Det betyder att det är svårt att veta hur många reserver som kommer att erbjudas en plats och hur stor chans det är för dig som är reservplacerad att komma in på utbildningen. 

Om du blir antagen som reserv

Om du är reservplacerad kan du bara vänta på besked från universitetet. Om du kommer in blir du kontaktad av en studieadministratör på Malmö universitet innan terminsstarten eller någon vecka efter att utbildningen startat. Se därför till att dina kontaktuppgifter på Antagning.se stämmer. Det finns ingen möjlighet att bli antagen genom att gå på uppropet.

Antagningsstatistik

Antagningsstatistik kan ge en uppfattning om vilka betyg/meriter som behövs för att bli antagen till en utbildning. Du kan titta på föregående år och se vilket som var det lägsta meritvärdet för att bli antagen i de olika urvalsgrupperna. Om utbildningen får fler sökande, sökande med högre meritvärde, eller om vi erbjuder färre platser kan det innebära att meritvärdet som krävs blir högre. Antagningsresultatet varierar från år till år så det går inte att säga om du kommer in eller inte baserat på tidigare antagningsresultat.

Regler för antagning

Hur antagning och urval ska gå till och vilka behörigheter som få krävas bestäms av högskoleförordningen och universitetets egen antagningsordning.

Malmö universitets antagningsordning

Synpunkter och klagomål 

Synpunkter och klagomål riktade till Antagningens verksamhet ställs till enhetschef Annika Pfannenstill

Ring, mejla eller besök Antagningen


geo position Studentcentrum, Neptuniplan 7
email icon antagning@mau.se
phone icon 040-665 75 00
time Telefontider: måndag-torsdag 11-12. Drop in-tider: tisdag och torsdag 11.30-12.30. Från och med vecka 12 ställer vi in våra besökstider med anledning av det pågående utbrottet av Covid-19.