Här finns information om hur antagningen fungerar och vad som gäller om du blir antagen till studier. Du kan få vägledning om meriter, behörighet, urval, antagningsstatistik och hur du går tillväga vid sen anmälan, om du är villkorsantagen, hamnar på reservlista eller vill byta universitet.

Så anmäler du dig 

Anmälan via antagning.se 

Anmälan till de flesta högskole- och universitetsutbildningar i Sverige görs via Antagning.se. På Antagning.se finns all information om hur du skapar ett konto och gör en anmälan. Det är också där du får veta om du är behörig och antagen till utbildningarna. När du har anmält dig till en utbildning kommer du att få meddelanden från Malmö universitet via ”Mina sidor” på Antagning.se.

Skapa ett konto och anmäl dig till utbildningar via Antagning.se

Anmälan till Vidareutbildning av lärare (VAL)

Vidareutbildning av lärare, VAL, är en kompletterande lärarutbildning som vänder sig till dig som jobbar som förskollärare eller lärare men saknar examen. Du anmäler dig via lärarutbildning.nu.

Anmälan till VAL, vidareutbildning av lärare (lärarutbildning.nu)

Anmälan till Utländska lärares vidareutbildning (ULV)

Vidareutbildning av utländska lärare, ULV, är en vidareutbildning för dig med en utländsk eftergymnasial lärarutbildning eller en utländsk kandidatexamen (Bachelor) i ett svenskt skolämne som vill bli behörig lärare i Sverige. Du anmäler dig via ulvanmalan.lh.umu.se.

Anmälan till ULV, vidareutbildning av utländska lärare (ulvanmalan.lh.umu.se)

Viktiga datum för anmälan

För de flesta utbildningar gäller samma datum för anmälan, men det finns undantag.

Hitta aktuella datum på Antagning.se

Ändra anmälan

Om du vill ändra i din anmälan kan du göra detta fram till sista anmälningsdag. Då kan du även ändra prioriteringen av utbildningar. Efter sista anmälningsdag kan du fortfarande stryka utbildningar från din anmälan. Du kan stryka utbildningar fram till första urvalet.

Om du lägger till en utbildning efter sista anmälningsdag blir det en sen anmälan för det sökalternativet.

Mer om rangordning och prioritering (Antagning.se)

Ladda upp betyg

Du ansvarar för att vi har tillgång till betyg och dokument som visar att du är behörig till utbildningen du söker. I de flesta fall kommer informationen hämtas upp automatiskt till ditt konto på Antagning.se. När du har skickat in din anmälan till en utbildning hämtas betyg som finns i betygsdatabasen upp automatiskt. Kontrollera att du kan se dina betyg under fliken meriter på "Mina sidor" efter två dagar.

Om du inte kan se dina meriter efter två dagar så kan du antingen scanna in dina papper (betyg, brev, kursbevis) eller skicka in vidimerade kopior av dem med post.

Läs vilka papper du ska ladda upp eller skicka in (Antagning.se)

Om du missar sista kompletteringsdatum

Du som till exempel går ut gymnasiet eller vuxenutbildning har möjlighet att komplettera dina dokument efter sista ansökningsdag. Du kan ladda upp dina betyg till och med sista kompletteringsdagen. Om du missar kompletteringsdagen blir du struken från utbildningen. Om du missat kompletteringsdatumet och utbildningen fortfarande är öppen för sen anmälan kan du göra en återanmälan genom att kontakta antagningsenheten på Malmö universitet. Du hittar kontaktuppgifter längre ner på sidan.

Viktiga datum (Antagning.se)

Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag finns det möjlighet att göra en sen anmälan till de utbildningar där det kan finnas platser kvar. Du hittar information på programsidan om utbildningen är öppen för sen anmälan.  

Sök bland våra utbildningar

Antagningsbesked för sen anmälan

Sena anmälningar behandlas i mån av tid. Om du är behörig till utbildningen kommer din plats i urvalet baseras på datumet du gjorde din anmälan. Du kan få besked om att du blivit antagen ända fram till terminsstart. 

Bli antagen till senare del av program och tillgodoräkning

Om du har läst delar av en utbildning på ett annat lärosäte kan det finnas möjlighet att fortsätta din utbildning på Malmö universitet. Då ansöker du om antagning till senare del av program. För att kunna bli antagen behöver de kurser du läst ha samma innehåll som de kurser som finns inom programmet. Du måste också uppfylla behörighetskravet för utbildningen. Behörighetskrav hittar du på program- eller kurssidan. Utbildningsplaner hittar du på sidan för utbildningsinformation. 

Program och kurser

Utbildningsplaner

Ansökan till senare del av program ska göras inom den ordinarie ansökningsomgången men ansökan lämnas via Blankettwebben. Där hittar du också information om vilka dokument du behöver skicka med i din ansökan.

Ansök om antagning till senare del av program via Blankettwebben

Kontakta studieadministrationen för den fakultet som ger utbildningen om du har frågor om att bli antagen till senare del av program.

Hitta rätt studieadministration

Begränsad antagning till senare del av program

På kriminologiprogrammet kan antagning till senare del av program endast göras till termin 2, som startar på vårterminen. Ansökan kan göras mellan 15 september och 15 oktober hösten innan.

Stängt för antagning till senare del av program

Följande utbildningar har inga lediga utbildningsplatser. Därför kommer det inte antas några studenter till senare del av programmen. Detta gäller tills vidare. 

 • Biomedicinska analytikerprogrammet
 • Sjuksköterskeprogrammet
 • Socionomprogrammet
 • Receptarieprogrammet
 • Tandläkarutbildningen

Tillgodoräkning

Om du har läst kurser som motsvarar den du är antagen till så kan du ha möjlighet att tillgodoräkna dig de poängen. Detta kan gälla både fristående kurser och kurser inom program. Även annan utbildning eller kunskap från arbete kan tillgodoräknas. Ansökan om tillgodoräknande kan göras efter att du är antagen till en utbildning och har tackat ja till erbjuden utbildningsplats.

Mer information om tillgodoräkning

Antagningsstatistik

Antagningsstatistik kan ge en uppfattning om vilka betyg/meriter som behövs för att bli antagen till en utbildning. Du kan titta på föregående år och se vilket som var det lägsta meritvärdet för att bli antagen i de olika urvalsgrupperna. Om utbildningen får fler sökande, sökande med högre meritvärde, eller om vi erbjuder färre platser kan det innebära att meritvärdet som krävs blir högre. Antagningsresultatet varierar från år till år så det går inte att säga om du kommer in eller inte baserat på tidigare antagningsresultat.

Behörighet för universitetsstudier

Behörighetskravet är de tidigare kunskaper du anses behöva för att kunna klara studier på högskolenivå. Du hittar behörighetskravet för varje utbildning under rubriken ”Behörighet” på utbildningssidorna.

Grundläggande behörighet

För att börja studera på universitetsnivå behöver du ha grundläggande behörighet. Det får de flesta genom en gymnasieexamen, slutbetyg från gymnasiet, komvux eller folkhögskola. Beroende på när du gick i gymnasiet kan det krävas godkänt betyg i olika kurser. 

Läs mer om grundläggande behörighet och dina betyg på Antagning.se

Behörighet genom reell kompetens

Om du saknar formell behörighet men har andra relevanta erfarenheter kan du ansöka om bedömning av så kallad reell kompetens. Dina kunskaper och färdigheter kan komma från:

 • arbetslivet
 • utbildningar utanför det formella utbildningssystemet
 • andra livserfarenheter.

Du skickar in din ansökan samtidigt som du anmäler dig till en utbildning. Om du blir behörig innebär det att du deltar i urvalet. Det betyder inte att du automatiskt får en plats på utbildningen.

Om du söker en utbildning på grundnivå och saknar meritvärde rekommenderar vi dig att göra högskoleprovet.

Grundläggande behörighet med vissa kurser och arbete

Sveriges universitets- och högskoleförbund har tagit fram en modell för bedömning av reell kompetens. Du måste uppfylla kraven i sin helhet för att denna modell ska tillämpas. Om någon del saknas ska du i stället följa instruktionerna för Malmö universitets ansökan om bedömning av reell kompetens.

Grundläggande behörighet med vissa kurser och arbete (Antagning.se)

Så ansöker du om bedömning av reell kompetens vid Malmö universitet

 1. Läs noga igenom dokumentet under rubriken Anvisningar för din ansökan här nedan och genomför de uppgifter som är aktuella för din ansökan.
 2.  Anmäl dig till kurs eller program via antagning.se senast sista anmälningsdag.
 3. Fyll i blanketten för ansökan om bedömning av reell kompetens som finns på antagning.se.
 4. Ladda upp blanketten Ansökan om bedömning av reell kompetens tillsammans med svaren på uppgifterna på ditt konto på antagning.se senast sista anmälningsdag. 

Om du tidigare bedömts behörig genom din reella kompetens finns din beskrivning och dokumentation kvar i vårt antagningssystem. Du måste ändå alltid skicka in en ny ansökningsblankett.

Anvisningar för din ansökan

När du gör din ansökan om bedömning av reell kompetens ska du följa anvisningarna för att bedömningen ska bli så bra som möjligt. I anvisningarna får du:

 • veta vilka förkunskapskrav som gäller för grundläggande och särskild behörighet till utbildning på grund- och avancerad nivå
 • uppgifter som du ska genomföra för att visa din förmåga att tillgodogöra dig högskolestudier

Du ska bara svara på uppgifter för den behörighet som du saknar formella meriter för. 

Anvisningar för ansökan om bedömning av reell kompetens

Deadline för ansökan och dokument 

Din ansökan om bedömning av reell kompetens måste vara oss tillhanda senast sista anmälningsdagen i aktuell antagningsomgång. Ansökningar som kommer in efter detta datum behandlas inte.

Viktiga datum (Antagning.se)

Vad händer efter att du har ansökt?

När du har ansökt om bedömning av reell kompetens handläggs din ansökan enligt en bestämd ärendegång.

 1. Handläggare går igenom din ansökan, kompetensbeskrivning och alla de dokument du skickat in. 
 2. Du kan under handläggningsprocessen bli kontaktad för att komplettera din ansökan med utförligare beskrivningar eller dokument som styrker din beskrivning. Begäran om komplettering kan ske på olika sätt, via mejl, telefon eller samtal med vägledare. 
 3. Handläggaren förbereder ett underlag för universitetets antagningsnämnd.
 4. Antagningsnämnden består av representanter för universitetets samtliga fakulteter. De gör en bedömning av de kunskaper och färdigheter som redovisats. I vissa fall är dessa tillräckliga för grundläggande behörighet till alla utbildningar på grundnivå vid Malmö universitet, i vissa fall gäller behörigheten för den utbildning du har sökt till.  
 5. Du får ditt beslut i ditt antagningsbesked från antagning.se. 

Om du får avslag på din ansökan har du rätt att överklaga beslutet om behörighet. Information om hur du överklagar finns i ditt antagningsbesked.

Kontakt och stöd

Om du har frågor eller behöver stöd kan du kontakta oss på reellkompetens@mau.se. Du kommer få svar från en av våra studievägledare.  

Behörighet genom utländska betyg/meriter

Om du har utländska gymnasiala eller akademiska meriter är det viktigt att du bifogar dessa med din anmälan. Utländska meriter kan ge dig behörighet och bättre urvalsvärden. 

Om du har gymnasiebetyg från annat land än Sverige

Om du har gymnasiebetyg från ett annat land än Sverige ska du bifoga dem till din anmälan till utbildning via Antagning.se. Kom ihåg att det kan finnas krav på svenska, engelska och matematik som inte nödvändigtvis uppfylls av ditt utländska gymnasiebetyg.

För dig med utländsk gymnasieutbildning (Antagning.se)

Om du har akademiska meriter från annat land än Sverige

Om du har utländska akademiska meriter är det viktigt att du bifogar intyg över kurserna som ingår i din examen. Du måste också bifoga ditt examensbevis. För att vi ska kunna bedöma din utbildning behöver vi information om vilka kurser du har läst och i vilken omfattning.

Översättning av dokument

Utländska meritdokument måste i vissa fall översättas. Översättning ska ske av auktoriserad översättare. Du måste bifoga både kopia på original och översättningen till din ansökan på Antagning.se.

Särskild behörighet

Utöver grundläggande behörighet kan det krävas särskild behörighet för utbildningar. Det kan handla om att du behöver ha läst upp till en viss nivå i matematik för att kunna bli behörig. Du hittar behörighetskravet för varje utbildning under rubriken ”Behörighet” på utbildningssidorna.

Se information om hur du uppfyller behörighetskraven beroende på vad du läst

Behörighet till master- och magisterutbildning

För behörighet till program och kurser på avancerad nivå, master- eller magisterprogram, behöver du ha en kandidatexamen. Ofta behöver du ha en examen inom ett visst område för att vara behörig.  

Du hittar information om behörighet på programmet eller kursens utbildningssida.

Anmälan till magister- och masternivå (Antagning.se)

Behörighet till högskoleingenjörsutbildningar genom basår

Saknar du behörighet för högskoleingenjörsutbildningar på Malmö universitet? Då finns möjligheten att läsa upp din gymnasiekompetens i vissa ämnen genom fristående kurser. En basårsutbildning ger dig betyg i ämnen du saknar i din behörighet, men kan inte förbättra ditt meritvärde. Malmö universitet kan inte garantera att alla lärosäten godtar våra utbildningar som motsvarande gymnasiekurser.

Läs mer om naturvetenskapligt/tekniskt basår

Kurskoder för basårsutbildningar 

Basårsutbildningar ger motsvarande kunskap som kurser på gymnasienivå. Lärosäten godtar generellt andras basårsutbildningar men Malmö universitet kan inte garantera att alla lärosäten gör det.

Kurskoder för basårsutbildningar och motsvarande gymnasiekurser

Kunskaper i engelska

Malmö universitet erbjuder internationella kurser och program som kräver särskilda kunskaper i engelska.

Läs mer om engelskakunskaper på vår internationella sida (Mau.se/en)

Behörighet genom Tisus, test i svenska för universitets- och högskolestudier

Tisus (test i svenska för universitets- och högskolestudier) är ett behörighetsgivande prov i svenska språket. Det är avsett för dig med utländsk gymnasieutbildning som planerar att söka till akademiska studier i Sverige och som saknar betyg i svenska.

Läs mer om Tisus test i svenska

Flera utbildningsvägar för lärare

Det finns flera möjliga utbildningsvägar för dig som vill bli lärare. På Malmö universitet kan du studera till lärare oavsett vilken studiebakgrund du har. Även om du tidigare har studerat eller arbetat i ett annat land.

Läs mer om olika utbildningsvägar till lärare

Kontakt för frågor om behörighet

Studentcentrum, Neptuniplan 7/Matrosgatan 1 studievagledning@mau.se 040-665 75 10 Telefontid: Måndag och onsdag 10–12, tisdag och torsdag 14–16 (Tisdagen den 13 februari har vi stängt)

Urval

Om du är behörig till utbildningen du anmält dig till kommer din ansökan vara med i urvalet. Din ansökan sorteras in efter den/de urvalsgrupper där du har ett meritvärde. Olika utbildningar kan ha olika urvalsgrupper.

Meritvärde är oftast medelvärdet av ditt gymnasiebetyg (BI, BII), resultatet från ditt högskoleprov (HP) eller antal högskolepoäng du avklarat (HPGR). Varje grupp har ett antal procent av platserna, har du flera meritvärden är du med i flera urvalsgrupper.

Är du inte behörig till en utbildning kan du aldrig vara med i ett urval eller erbjudas en plats.

Läs om urval och platsfördelning på Antagning.se

Antagningsbesked

Antagningen görs i två omgångar: första och andra urvalet. Om du blir antagen eller reservplacerad i första urvalet måste du bekräfta att du vill ha din plats. Det gör du genom att tacka ja på ditt antagningsbesked på Mina sidor på Antagning.se. I antagningsbeskedet som skickas till dig från Antagning.se står instruktioner om hur du gör för att tacka ja. Det andra urvalet kan innebära att du kommer in på en utbildning som du är reservplacerad på. Det andra antagningsbeskedet behöver du inte svara på.

Tänk på att du bara kan bli antagen till maximalt 45 högskolepoäng per termin. Detta innebär att ditt antagningsbesked kan ändras i andra urvalet beroende på hur du prioriterat din anmälan.

Om antagningsbesked, datum och svar på Antagning.se

Svara på ditt antagningsbesked eller ändra ditt svar

Om du glömt tacka ja till din plats på Antagning.se så stryks alla dina anmälningar. Du får ingen ny chans att svara, men kan fortfarande anmäla dig till de utbildningar som är öppna för sen anmälan. Efter sista svarsdag kan du inte få tillbaka din plats om du tackat nej eller glömt tacka ja. 

Antagen med villkor

För att kunna påbörja utbildningen behöver du senast i samband med att utbildningen startar kunna styrka att behörigheten är uppfylld. Läs vad som står i ditt antagningsbesked och kontakta studieadministratören på din utbildning om du har frågor. 

Hitta studieadministratör

Välkomstmejl

När du har blivit antagen kommer du att få ett välkomstmejl från Malmö universitet. Där hittar du vad du behöver göra innan terminsstarten och sådant som är bra att känna till som ny student. Välkomstmejlen skickas till den mejladress du angett på Antagning.se.

Överklaga beslut om behörighet

Du kan bli obehörig/struken om du inte har visat att du är behörig till en utbildning. Om du tycker att Malmö universitet gjort ett felaktigt beslut angående din behörighet så kan du överklaga beslutet. Detta kan du göra inom tre veckor efter att du fått antagningsbeskedet. 

Det är först när antagningsbeskedet har skickats ut som du kan göra en överklagan. Överklagan ska vara Malmö universitet tillhanda senast tre veckor efter det att du fått ditt antagningsbesked.

För att överklaga följer du de anvisningar som finns i ditt antagningsbesked.

Ta kontakt med Antagningen om du har frågor

Du är välkommen att höra av dig till Antagningen på Malmö universitet om du har frågor om beslutet eller vill veta varför du inte anses uppfylla kraven för behörighet. Det kan göra det enklare för dig att skriva överklagan.

Detta händer efter att du skickat in din överklagan

När du laddat upp din överklagan på Antagning.se kommer Antagningen på Malmö universitet att titta på din ansökan igen. Om universitetet ändrar sitt beslut så får du den plats i urvalet som du skulle haft från början. Om Malmö universitet inte ändrar sitt beslut skickas överklagan vidare till myndigheten Överklagandenämnden för högskolan som tar det slutgiltiga beslutet.

Att överklaga (Antagning.se)

Reservlista och antagning som reserv

Om det är fler behöriga sökande än det finns platser på en utbildning kommer de personer som inte blir antagna bli placerade på en reservlista. Det finns en reservlista per urvalsgrupp, till exempel gymnasiebetyg, högskoleprov och högskolepoäng. 

Om du är reservplacerad kan du bara vänta på besked från universitetet. Om du kommer in blir du kontaktad av en studieadministratör på Malmö universitet innan terminsstarten eller någon vecka efter att utbildningen startat. Se därför till att dina kontaktuppgifter på Antagning.se stämmer.

Går inte att veta hur stor chans det är att bli antagen

Det går inte att veta hur många reserver som kommer att erbjudas en plats. Inte heller hur stor chans det är för dig som är reservplacerad att komma in på utbildningen.

Det finns ingen möjlighet att bli antagen genom att gå på uppropet.

Regler för antagning

Hur antagning och urval ska gå till och vilka behörigheter som få krävas bestäms av högskoleförordningen och universitetets egen antagningsordning.

Malmö universitets antagningsordning

Kontakt

Kontakta oss via vårt webbformulär. Tänk på att inte skicka några känsliga personuppgifter i ditt meddelande. 

Kontakta oss med dina frågor

Ring oss

Antagningens telefontider är måndag–torsdag 11–12.

040-665 75 00

Synpunkter och klagomål 

Synpunkter och klagomål riktade till Antagningens verksamhet ställs till Samuel Andersson