Vi välkomnar både barn och vuxna patienter. Vi erbjuder både akut och förbokad tandvård på vardagar.

Tidbokning och övriga frågor, reception

Carl Gustafs väg 34, precis intill Triangeln station 040-665 84 28 Vardagar kl. 7.45–16.45 (lunch 12–13). Onsdagar stänger vi 12.

Tandvård för barn och ungdomar upp till 19 år

Carl Gustafs väg 34, precis intill Triangeln station 040-665 84 76 Vardagar kl. 7.45–16.45 (lunch 12–13). Onsdagar stänger vi 12.

Akuttandvård för vuxna över 20 år

Carl Gustafs väg 34, precis intill Triangeln station 040-665 85 35 Tidbokning vardagar kl. 8–10

Om Universitetstandvården

Universitetstandvården ansvarar för all klinisk verksamhet vid Odontologiska fakulteten. Vi levererar förutsättningar för fakultetens lärare och studenter att bedriva tandvård. Vården vi ger är både specialisttandvård som utförs på remiss från privat- eller folktandvård, och allmäntandvård som utförs av våra studenter när du söker dig hit som patient.

Om du inte är nöjd

Universitetstandvården ska bedrivas så att den uppfyller kraven på en god vård. Enligt Hälso- och sjukvårdslagen och Tandvårdslagen ska patienten

  • få vård av god kvalitet
  • ges ett gott omhändertagande
  • visas omtanke och respekt
  • i förtroende kunna lämna uppgifter om sina personliga förhållanden.

Vänd dig till din klinik

Universitetstandvården har ungefär 35 000 patientbesök per år. Om du inte har fått den vård du förväntat dig ska du i första hand vända dig till personalen vid din klinik. Det gäller också om du anser att du har blivit dåligt bemött av någon medarbetare eller student.

Skicka in synpunkter

Om du fortfarande inte är nöjd är du välkommen att höra av dig till tandvårdschefen. Skriv ut, fyll i och skicka in blanketten här. Tänk på att under terminsuppehåll kan det ta längre tid för oss att svara.

Blankett för synpunkter och klagomål på vården (pdf)

Adress

Malmö universitet
Odontologiska fakulteten
Tandvårdssamordnare: Annika Johansson
205 06 Malmö 

Våra priser

Betalning sker med kontokort eller swish efter ditt besök (ej faktura). Vid större behandlingar begär vi ibland förskottsbetalning.

Akuttandvård ges till studentpris under terminstid och till ordinarie taxa när studenterna är lediga.

Vår prislista för 2024 (PDF 600 kB)

Personuppgifter

När du är patient hos oss registrerar vi dina personuppgifter i form av namn, personnummer, kontaktuppgifter samt röntgenbilder/kliniska foton. Vi behöver uppgifterna för att kunna erbjuda en säker och trygg tandvård av hög kvalitet.

Personuppgifterna behövs också för att kunna följa upp, utveckla och förbättra vår verksamhet. Vi rapporterar dina personuppgifter till Försäkringskassan och till nationella hälsodataregister enligt de regler som gäller för vården.

Personuppgifter i en patientjournal bevaras i enlighet med patientdatalagen i minst 10 år.

Du kan ta del av det som registrerats om dig genom att begära en kopia av din patientjournal. Kontakta i så fall receptionen på plan 1. Om du har frågor kring behandlingen av personuppgifter kan du kontakta Malmö universitets dataskyddsombud, dataskyddsombud@mau.se. Har du klagomål som inte kan lösas med Malmö universitet kan du vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten, imy@imy.se.

Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med patientdatalagen (2008:355) och dataskyddsförordningen (GDPR).

Universitetstandvården deltar i ett nationellt kvalitetsregister SKaPa. Mer information om SKaPa finns på www.skapareg.se och på plats när du besöker oss.

Kontakt