Kultursamverkan är en särskild satsning som universitetet gör för att synliggöra och vidareutveckla vår samverkan med kulturlivet regionalt, nationellt och internationellt.

Om kultursamverkan

Kultursamverkan bygger på flera olika koncept. Mau Reads, Mau Screens, Mau Performance Lectures,  Mau Arts och Mau After Work. Läs mer om vad som händer inom våra olika områden.

Banner_koncept.png

Performance Lectures

Det internationella konceptet Performance Lecture är en fusion mellan en föreläsning och en föreställning, där en forskare och en kulturaktör möts tillsammans på scen för att dela kunskap om forskning till publik. Det är ett spännande sätt att utforska och kommunicera vetenskap med hjälp av scenkonstens form – där kunskap förmedlas med konstnärliga metoder och verktyg och forskaren är en del av föreställningen.

Performance Lectures på Malmö universitet produceras av Kultursamverkan i samarbete med Bastionen.

Performance lecture - Spectacular Spectra From Space

PL_Kalender.png

En icensatt föreläsning tillsammans med atomforskaren Henrik Hartman och Absurdum Temporary Art som tog plats ut i rymden.

Föreställningen genomfördes med stöd av Swedbank, Sparbankstiftelsen Skåne och Stiftelsen för främjandet för Malmö universitets utveckling.

Läs om föreställningen i våra nyheter 

Se hela föreställningen

Var kommer människan ifrån? Vilka ämnen är människokroppen ursprungligen byggd av? Och vad består egentligen stjärnorna av? I den här iscensatta föreläsningen förklarar atomforskaren Henrik Hartman och Absurdum Temporary Art hur vi kan förstå vår kosmiska historia genom att studera ljus och färger från stjärnor och gasmoln. I en omslutande ljus- och ljudperformance får vi följa med på en resa genom universum som tar sin början tre minuter efter Big Bang, genom supernovor och nebulosor, till vår egen planet.

Vår kropp består av en mängd olika grundämnen. Väteatomerna i våra muskler, syret i blodet och kalcium i skelettet är några exempel. Men hur bildades egentligen dessa ämnen? Var har allt sin början? De ämnen som människan, jorden och planeterna i universum består av har sitt ursprung för miljarder och åter miljarder år sedan: från Big Bang, till de första stjärnorna, för att kanske nu åka med en komet runt i solsystemet eller vara en del av en muskel i din kropp. Nästan allt vi vet om universum kommer från det ljus som skickas ut från olika astronomiska objekt. Ljuset är vår spion i universum. Varje atom lämnar nämligen efter sig så kallade ’spektroskopiska fingeravtryck’. Genom att studera det ljus och de färger som finns i dessa fingeravtryck, får vi en inblick i atomernas – och därmed vår egen – historia. 

Spectacular spectra from Space framfördes på Bastionen den 27-28 september 2023 med astrofysikern Henrik Hartman och scenkonstkompaniet Absurdum Temporary Art.

Av och med

Henrik Hartman

Regi och dramaturgi

Lisa Mårtensson

Komposition och ljuddesign

Lotta Fahlén

Ljusdesign och scenografi

Kicki Renberg

Henrik Hartman är docent i fysik på Institutionen för materialvetenskap och tillämpad matematik vid Malmö universitet. Hans forskning kretsar kring ljuset från universum, och mätningar av atomer i laboratoriet för att kunna tolka ljuset från stjärnor och kosmiska gasmoln.

Absurdum Temporary Art bildades 2019 och drivs av Lotta Fahlén, Lisa Mårtensson och Oliver Lindman. Absurdum skapar postdramatisk, tvärkonstnärlig och konceptuell scenkonst. Vi samlar material via associationstrådar och anpassar metod och form efter tematik för varje projekt. Inspirerade av bl.a. Fluxusrörelsen vill vi lyfta det udda, roliga och vackra i det vardagliga handlandet genom att ta dem ur sin kontext, ifrågasätta normer genom att visa “det normalas” absurditet samt ställa existentiella frågor genom bekanta och lättillgängliga referenser. Absurdum Temporary Art utmärker sig för sitt arbete med en slags kollagedramaturgi, som ofta innefattar texter plockade från verkligheten, vetenskap, filosofi såväl som från populärkulturen, ihopflätade i olika lager genom olika medier. Ett annat Absurdumdrag är att musik och ljudvärldar tar stor plats i varje scenkonstverk. 

Bastionen,en plattform för fri scenkonst i Malmö 

Performance lecture - Den svenska kvinnan

En iscensatt föreläsning i gränslandet mellan vetenskap och scenkonst om det våldsbejakande kvinnohatet i digitala miljöer. 

Sverige lyfts ofta fram som ett internationellt föregångsland när det gäller jämställdhet och kvinnors lika rättigheter. Men det är inte alla som håller med. Forskaren Tina Askanius tar med oss på en resa djupt ner i internets avkrokar där kvinnohatet frodas och Sverige framställs som ett land styrt av mansföraktspolitik och jämställhetsgalenskap. Föreläsningen iscensattes av Absurdum Temporary Art. 

"Den svenska kvinnan" framfördes på Bastionen 18-19 oktober 2022 med Tina Askanius och Absurdum Temporary Art.

Av och med

Tina Askanius

Regi och dramaturgi

Lisa Mårtensson

Koreograf och dansare

Nidia Martinez Barbieri

Komposition och ljuddesign

Lotta Fahlén

Ljusdesign och scenografi

Kicki Renberg

Tina Askanius är docent i medie- och kommunikationsvetenskap på Institutionen för Konst, Kultur och Kommunikation (K3) vid Malmö Universitet och knuten till Institutet för Framtidsstudier i Stockholm. Hennes forskning fokuserar på samspelet mellan digitala mediepraktiker och sociala rörelser och hon har under de senare åren intresserat sig specifikt för den radikalnationalistiska rörelsen i Sverige och dess mobilisering genom onlinemedier. Som en del av en rad internationella forskningsprojekt på området lyfter hon frågor om spridningen och normaliseringen av våldsbejakande budskap, extremistiska narrativ och konspirationsteorier; kön och extremism samt relationen mellan högerextremism och våldsbejakande kvinnohat i digitala miljöer.

Absurdum Temporary Art arbetar med temporära möten i form av scenkonst. De vill lyfta det konstnärliga, roliga och absurda i det vardagliga handlandet och beteendet genom att ta dem ur sin kontext, ifrågasätta normer genom att visa “det normalas” absurditet samt ställa existentiella frågor genom bekanta och lättillgängliga referenser. I varje produktion väljer Absurdum form och medier som passar temat bäst. Utmärkande för Absurdums arbete är en slags collage dramaturgi och att ljuddesign och musik har en framträdande roll i varje produktion.

Mau Screens

Mau Screens är en filmserie som visar speciellt utvalda filmer på samhällsaktuella och relevanta teman som knyter an till universitetets utbildningar och med ett forskarperspektiv på olika ämnen.

Filmvisningarna är gratis och hålls på biograf Spegeln eller Panora och avslutas med samtal mellan forskare vid universitetet och aktörer från filmbranschen.

Mau Reads

På Malmö universitet ordnas varje termin bokcirklar och författarsamtal med jämna mellanrum som går under namnet Mau Reads. Bokcirklarna är för studenter och varierar på svenska och engelska.

Bokcirklarna avslutas med ett författarsamtal som är öppet för alla att besöka. Dessa presenteras i universitetets kalender och här på sidan så håll utkik!

Mer om Mau Reads

Mau After Work c/o Kultursamverkan

Några gånger om året arrangeras after work med ett aktuellt tema där forskare möter en kulturaktör i ett samtal under lättsamma former. Mau After Work hålls i Café Niagara och är öppen för alla. 

Samtal om det fria ordet – om akademisk och konstnärlig frihet

Utgör rädsla och självcensur ett reellt hot mot den akademiska friheten vid svenska universitet? Och vad blir kvar av den konstnärliga friheten om politiker och kulturkrigare lyckas styra över vad som skapas och av vem?

Som en del av Malmö stads arrangemang Förbjuden kulturvecka, arrangerade Malmö universitet ett panelsamtal kring det fria ordet och därmed både akademisk och konstnärlig frihet.

Medverkade gjorde Maria Lantz, före detta rektor för Konstfack i samtal med Henrik Höjer, historiker och vetenskapsredaktör på tidskriften Kvartal samt Kerstin Tham, rektor vid Malmö universitet. Moderator var frilansjournalisten Lars Mogensen.

 

Mau Arts

Mau Arts är konceptet där universitets forskning möter olika konstformer genom gestaltning, dans, teater, konst mm. Håll utkik här efter våra publika föreställningar!

Malmö universitet och Institutionen för urbana studier samarbetar med Moderna Museet under utställningen Oläkt genom att hålla en bokcirkel för forskare och studenter där man läser "The Battle for Home - Memoir of a Syrian Architect" av Marwa Al Sabouni. Samarbetet inkluderar ett besök på utställningen och en föreläsning av Marwa Al Sabouni "Om arkitekturens möjligheter att såväl skapa som motverka konflikter”.

Om Kultursamverkan

Malmö universitet arbetar strategiskt för stärka samverkan med kulturaktörer, ge en tydligare plats för konst och kultur vid lärosätet och främja samarbeten med konstnärer och kulturutövare.

Konst och kultur bidrar med kritiskt tänkande, nya perspektiv och innovativa frågeställningar som stärker kvaliteten i forskning och utbildning. Genom samarbete med konstnärer inom utbildning och forskning kan nya frågor väckas och belysas på nya sätt i en intressant, stimulerande och kreativ miljö. Universitetets kultursamverkan främjar strategiska och långsiktiga samarbeten med kulturaktörer och kulturutövare inom utbildning och forskning.