Malmö universitet deltar i ett flertal forskarskolor, där vi står som värdlärosäte eller deltar med doktorander. Forskarskolor samlar doktorander med en gemensam inriktning, bestående av ett forskarutbildningsämne eller ett tema. Doktoranderna har gemensamma aktiviteter i form av kurser, workshops och seminarier. Ofta är forskarskolorna gemensamma med andra lärosäten och finansierade med hjälp av externa medel.

Forskarskolor