Här hittar du Skånes största bredd av specialisttandläkare. Du som har fått en remiss till specialist från din tandläkare är välkommen till oss. Är du tandläkare och vill skicka remiss till oss? Här kan du läsa mer.

Våra specialisttandläkare behandlar dig som har avancerade eller särskilda vårdbehov. Hos oss finns specialisttandvård inom samtliga specialiteter, en specialklinik för cariologi och en smärtklinik för patienter med kronisk smärta. Vi tar emot remisser från tandläkare och läkare och samarbetar med allmäntandvården, så att du kan få din behandling på din hemmaklinik.

Vi driver olika forskningsprojekt inom och med anknytning till våra specialistområden.

Sommartider

Jourtider 27 maj till och med den 23 augusti

Den 13 juni har vi stängt.

Tandvård för vuxna

 • Telefon 040-665 85 35
 • Vardagar kl. 8–10

Tandvård för barn och ungdom

 • Telefon 040-665 84 76
 • Vardagar kl. 07.45–12

Receptionen

 • Telefon 040-665 84 28
 • Vardagar kl. 7.45–16 (lunchstängt 12–13)
 • 8 juli – 9 augusti endast öppet förmiddagar

Skicka remiss

Välkommen att remittera dina patienter till Universitetstandvårdens specialisttandläkare. Skicka din remiss direkt till det ämne det gäller, på adressen

Malmö universitet
Odontologiska fakulteten
205 06 Malmö

Kontakta oss vid frågor:

 • Cariologi, telefon 040-665 85 33
 • Endodonti, telefon 040-665 85 33
 • Käkkirurgi och oral medicin, telefon 040-665 84 45
 • Oral patologi, telefon 040-665 84 89
 • Oral protetik, telefon 040-665 85 06
 • Orofacial smärta och käkfunktion, telefon 040-665 84 18
 • Ortodonti, telefon 040-665 84 76
 • Parodontologi, telefon 040-665 84 50
 • Pedodonti, telefon 040-665 84 76

Vad gör våra specialister?

Cariologi

Vi tar emot patienter på remiss från allmäntandvården och sjukvården. Vi utreder och behandlar kariessjukdom med mer komplicerade orsaker, till exempel muntorrhet efter strålbehandling, Sjögrens syndrom och ätstörningar. Som ett led i bedömning av kariesrisk och fastställande av orsaker tas vid behov salivprov. Vi bistår även i utredningar av förändringar i tändernas hårdvävnader, till exempel tandutvecklingstörningar och erosionsskador.

Endodonti

Vi arbetar med diagnostik och behandling av sjukdomstillstånd som utgår från tandens pulpa och käkbenet runt tandroten. Vi gör rotfyllningar, apikalkirurgiska ingrepp (rotspetsoperationer) och smärtutredningar relaterade till tandpulpan.

Käkkirurgi och oral medicin

Vi undersöker och behandlar vuxna och barn med sjukdomar eller defekter i munhåla och käkar. Inom vårt område opererar vi bort visdomständer och cystor, sätter in implantat, frilägger tänder och bygger upp ben samt bedömer slemhinneförändringar. 

Odontologisk röntgendiagnostik

Odontologisk röntgendiagnostik gör undersökningar och ställer diagnoser utifrån röntgenbilder.

Om tandröntgen på 1177.se

Oral patologi

Oral patologi tar emot PAD-biopsier och diagnosticerar vävnadsprover.

Oral protetik

Oral protetik behandlar medfödd eller förvärvad tandlöshet där skadan påverkar utseende, tugg eller talförmåga. Vi rehabiliterar allt från den lilla tandskadan till komplexa fall av tandslitage och havererade bett samt total tandlöshet. Vi behärskar samtliga tekniker från fasader och enstaka kronor till broar, implantat och avtagbara proteser. Vårt mål är att återskapa hälsa, funktion och en god livskvalitet.

Till remittenter

Välkommen med din remiss till oss oavsett om det gäller estetik eller funktionell rehabilitering. Vi rehabiliterar allt från den lilla tandskadan till komplexa fall av tandslitage och havererade bett samt total tandlöshet. Vi behärskar samtliga tekniker från fasader och kronor till tand- och implantatstödda broar, avtagbar protetik inklusive käk- och ansiktsprotetik.

Orofacial smärta och käkfunktion

Orofacial smärta och käkfunktion är en specialistklinik som tar hand om patienter med kronisk smärta i käkar, ansikte och huvud och nedsatt käkfunktion. Upp till 15 procent av befolkningen är drabbade och det är dubbelt så vanligt hos kvinnor. Vi utreder och behandlar både vuxna och barn. Behandlingen är individuell och kan omfatta medicinering, beteendeterapi med kognitiv inriktning, fysioterapi, och sensorisk stimulering. 

Orofaciala smärtenheten är en egen enhet som delvis finansieras av Region Skåne för att ta hand om de mest komplexa smärtpatienterna. Vi har ett nära samarbete med Specialiserad smärtrehabilitering vid Skånes universitetssjukhus i Lund. Utredning och behandling genomförs ofta multidiciplinärt och med sambedömningar av smärtläkare, fysioterapeuter och psykologer.

Ortodonti

Vi utför tandreglering på barn, unga och vuxna personer med goda resultat. Vi tar emot barn och ungdomar samt vuxna med avancerade bett- och tandställningsavvikelser. I huvudsak sker behandlingen med fast tandställning och behandlingen utförs av tandregleringsspecialister i team med ortodontiassistenter.

Parodontologi

Vi behandlar infektioner kring tänder och tandimplantat, vilket är viktigt för friska vävnader i munnen men även för god allmänhälsa. Vi gör också tandimplantatoperationer samt estetiska behandlingar av tandköttet.

Till remittenter

Vi tar emot patienter som är i behov av all form av parodontal behandling. Vi diagnostiserar och behandlar patienten i samråd med remitterande tandläkare/tandhygienist.

Behandlingen kan utgöras av:

 • Icke-kirurgisk parodontalbehandling
 • Konventionell parodontalkirurgi
 • Regenerativ parodontalkirurgi
 • Rekonstruktiv mukogingival kirurgi
 • Peri-implantit behandling
 • Implantatbehandling inkl. benuppbyggnad, sinus-lift m.m. (protetik utförs av remittent).

Pedodonti

Inom barn- och ungdomstandvården (pedodonti) behandlar våra specialister barn och ungdomar upp till 19 år som har särskilda vårdbehov. Dessa kan innebära omfattande utredningar och behandlingar och även särskilt psykologiskt omhändertagande. Målet är att främja en god och jämlik tandhälsa och skapa delaktighet för barn och unga. Hit kan du komma på remiss från allmäntandvården eller sjukvården. Det finns ett etablerat samarbete med andra kliniker inom universitetstandvården och vi har vårdavtal med Region Skåne.