Forskarskolan Utbildning, lärande och globalisering är ett samarbete mellan Malmö universitet, Södertörns högskola och Uppsala universitet med syftet att utbilda framtida lärarutbildare på forskarnivå.

Om Utbildning, lärande och globalisering

Inom ramen för forskarskolan Utbildning, lärande och globalisering undersöks betydelser av att förskola, skola och högre utbildning i allt ökande utsträckning befinner sig i ett internationellt sammanhang med migrationsströmmar, globala policyaktörer och multinationella företag. Hur kan detta förstås socialt, kulturellt, historiskt och utifrån ett lärandeperspektiv?

Inom ramen för forskarskolan fokuseras tre områden:

  1. Globaliseringsprocesser och utbildning
  2. Språk, lärande och internationalisering
  3. Interkulturella och normkritiska perspektiv på förskola, skola och lärarutbildning.

Forskarskolan erbjuder en miljö som bejakar mångvetenskaplighet, internationalisering och tydliga kopplingar till skola och lärarutbildning. I september 2020 påbörjade tio doktorander sina forskarutbildningar. Dessa kommer att doktorera i följande ämnen:

Malmö universitet:

Södertörns högskola:

  • Etnologi
  • Svenska

Uppsala universitet:

Forskarskolans doktorander