Om Utbildning, lärande och globalisering

Temat för forskarskolan Utbildning, lärande och globalisering innebär att de antagna doktoranderna undersöker betydelser och konsekvenser av att förskola, skola och högre utbildning i allt ökande utsträckning befinner sig i ett internationellt sammanhang med migrationsströmmar, globala policyaktörer och multinationella företag. Hur kan detta förstås socialt, kulturellt, historiskt och utifrån ett lärandeperspektiv?

Inom ramen för forskarskolan fokuseras tre områden:

  1. Globaliseringsprocesser och utbildning
  2. Språk, lärande och internationalisering
  3. Interkulturella och normkritiska perspektiv på förskola, skola och lärarutbildning.

Forskarskolan erbjuder en miljö som bejakar mångvetenskaplighet, internationalisering och tydliga kopplingar till skola och lärarutbildning. I september 2020 påbörjar nio doktorander sina forskarutbildningar inom ramen för forskarskolan. Dessa antas under våren 2020 i följande ämnen vid de tre olika lärosätena.

Image_1.jpg

Ansök till forskarskolan

Om du är intresserad av att ingå i forskarskolan är du välkommen att söka en eller flera tjänster. Klicka på respektive ämne nedan för att komma till ansökan.

Vid Malmö universitet antas doktorander i ämnena:

Vid Södertörns högskola antas doktorander i ämnena:

Vid Uppsala universitet antas doktorander i ämnena (annonser kommer inom kort):

Utbildningssociologi

Ansökningarna bedöms utifrån behörighet och meriter inom respektive ämne samt hur väl den föreslagna forskningsplanen anknyter till något av forskarskolans tre områden:

  1. Globaliseringsprocesser och utbildning
  2. Språk, lärande och internationalisering
  3. Interkulturella och normkritiska perspektiv på förskola, skola och lärarutbildning

Aktiviteter, kurser och workshops

Att doktorera inom en nationell forskarskola innebär att du förväntas delta i aktiviteter både vid det egna lärosätet och i gemensamma aktiviteter på annan ort. Forskarskolan kommer att arrangera kurser inom temat Utbildning, lärande och globalisering samt workshops där frågor kring etik, metod och forskningskommunikation fokuseras. Som doktorand inom forskarskolan får du även möjlighet att delta i skrivbordsutbyte – det vill säga arbeta en period vid annat svenskt eller utländskt universitet. Internationalisering är en viktig del av forskarskolan och engelska är ibland arbetsspråk.

Forskarskolan är mångvetenskaplig, vilket betyder att du möter doktorander och forskare från olika ämnen. Styrgruppen som leder verksamheten bidrar med didaktiska, språkvetenskapliga, historiska, sociologiska och etnologiska perspektiv på utbildning och globalisering. Du kommer få möjlighet att ha handledare från olika ämnen och olika lärosäten.   

Forskarskolan är en del av Vetenskapsrådets satsning på att förstärka den vetenskapliga kompetensen i lärarutbildningen. Detta innebär också att du arbetar nära en lärarutbildning, har möjlighet att studera den och även undervisa inom ramen för den upp till 20 procent av din arbetstid.