Fördelarna är många när akademi, privat, offentlig och idéburen sektor möts och samarbetar. Genom att samarbeta med våra forskare kan du dra nytta av universitetets kunnande i utvecklingen av din organisation.

Samarbeta med universitetets forskare

Vill du samarbeta med någon av våra forskare eller ett forskarlag i ett projekt? Behöver du hjälp med produktutveckling, en utredning eller en undersökning? Att samarbeta med forskare vid Malmö universitet är en möjlighet att utveckla dina idéer, få bättre beslutsunderlag och utveckla din verksamhet med erkända metoder och teorier. Många av våra forskare har själva varit, och några är fortfarande, aktiva inom såväl privat som offentlig sektor.

Här är några av de områden där vi kan bidra med forskningsbaserad kunskap och erfarenheter:

  • Hälsa, life science och smarta material
  • Migration och integration
  • Skola och pedagogik
  • Smart teknik och digitalisering
  • Tandvård och munhälsa
  • Urbana miljöer, kriminologi och socialt arbete
  • Ledarskap och arbetsliv