Forskarskolan ska stärka svensk lärarutbildning genom att utveckla kulturellt möjliggörande undervisning där språk och litteratur är i fokus.

Om forskarskolan

Forskarskolan Culturally Empowering Education through Language and Literature (CuEEd-LL) är en nationell forskarskola som ska stärka svensk lärarutbildning genom att utveckla kulturellt möjliggörande undervisning där språk och litteratur är i fokus.
 
Forskarskolan finansieras av Vetenskapsrådet och förutom Malmö universitet ingår Göteborgs universitet, Stockholms universitet och Högskolan i Jönköping som samordnar forskarskolan.

Syftet med forskarskolan

  • Att stärka svensk lärarutbildning genom att utveckla kulturellt möjliggörande undervisning där språk och litteratur är i fokus.
  • Att stödja likvärdig utbildning med hög kvalitet och deltagande i en globaliserad och digitaliserad värld.

Forskningsteman

Lärare i alla stadier och alla ämnen behöver god kompetens inom språk och litteratur för att utveckla kommunikativa praktiker som inkluderar heterogena grupper, med andra ord alla skolelever. Forskarskolan är förankrad i forskningsfält som Southern Multilingualism and Diversities, Culturally Responsive Pedagogy, och Decoloniality. Inom dessa ramverk ses språk och litteratur som förmedlare och skapare av kultur och kulturell förståelse. Med utgångspunkt i dessa fält undersöker forskarskolan hur språkliga och litterära aktiviteter kan verka kulturellt möjliggörande så att elever ges möjlighet att förstå komplexa och varierade kulturella sammanhang och kunna delta i dem på ett självklart sätt.

Språk är en central aspekt i kommunikation genom olika modaliteter: läsa, skriva, teckna, se, lyssna och tala. Litteratur förstås i sin tur som estetiska uttryck i olika genrer och medier, vilka ger röst åt mänskliga erfarenheter och känslor. Enligt styrdokument ska praktiserande språklärare anamma en helhetssyn på språk och litteratur.

Exempel på områden som kan utforskas inom forskarskolans teman:

  • Bruket av språk och litteratur i undervisning och i lärarutbildningen
  • Kulturens roll i förhållande till språk och litteratur inom olika lärarutbildningar
  • Möjligheter och utmaningar i användningen av språk och litteratur i undervisning och i lärarutbildningen
  • Flerspråkighet, literacy och litteratur i tvärkulturella sammanhang – historiska och nutida perspektiv
  • Läsningens och skrivandets villkor för barn i olika åldrar och vuxna
  • Digitala processers påverkan på kommunikation, kultur och mångfald inom olika utbildningsfält