Om kursen

Den fristående kursen vänder sig till dig som vill lära dig att arbeta inom kreativ medieproduktion med ett experimentellt och kritiskt förhållningssätt.

Du lär dig utveckla det experimentella i det komplexa samspelet mellan olika medier och distributionskanaler. Vi arbetar med koncept, synopsis, produktionsstrategier, ljud- och bildexperiment och testproduktioner. Eftersom kursen är praktisk rekommenderas grundläggande förkunskaper om inspelning och redigering.

Jag har utvecklat hur jag pratar med kunder och pitchar idéer på ett helt nytt sätt. Nu kommer jag med fler frågor ser var gränserna ligger på ett annat sätt än vad jag gjorde, eller vågade göra, innan.

Casper Jarmo, student och visuell kommunikatör

Med ett mediekritiskt och konstnärligt perspektiv utforskar och reflekterar du över olika mediers produktionsätt och distributionsplattformar. Du arbetar praktiskt med experimentellt berättande i förhållande till medier som till exempel film, ljudproduktioner, immersiv visualisering och rumslig gestaltning, både vad gäller form och innehåll. 

Kursen har nära anknytning till aktuell forskning vid Institutionen för konst, kultur och kommunikation (K3), Malmö universitet.

Kursen kan vara extra intressant för dig med erfarenhet av mediestudier och/eller en konstnärlig utbildning. Kursen passar även dig som vill samla arbetsprover till vidare studier.

Kursens upplägg

Vi tar fasta på den enskilda studentens och gruppens erfarenheter och intressen. Det ges mycket plats till eget kreativt skapande i flera mindre produktionsövningar. De tre första delkurserna bygger på grupparbete. Andra halvan av kursen ägnas åt en individuell produktion som presenteras i en gemensam utställning. Den individuella slutproduktionen kan du också välja att göra tillsammans med exempelvis en kurskamrat och/eller en samarbetspartner utanför universitetet.

Kursinnehåll

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet + Engelska 6

Urval

Betyg 34%, Högskolepoäng 32%, Högskoleprov 34%

En kurs för dig som vill utveckla ditt tänk

Ett sammanhang där man får växa i sin kreativitet och själv sätta gränserna för vad som är möjligt var det som lockade Casper Jarmo att läsa kursen Experimentell medieproduktion.

En kurs för dig som vill utveckla ditt tänk

Ett sammanhang där man får växa i sin kreativitet och själv sätta gränserna för vad som är möjligt var det som lockade Casper Jarmo att läsa kursen Experimentell medieproduktion.

Teknik i framkant

Kursen innehåller övervägande praktiskt arbete med teknik som ligger i framkant. Teknik som Casper Jarmo i kontakt med branschen upptäckt att alla ännu inte har koll på, till exempel binaurala ljudinspelningar, projection mapping och mixed reality walks.

– Jag tror det är det bästa sättet att lära sig på, att dyka in i det och bara prova och köra. För du har ju inte den pressen som vi har i arbetslivet att du måste leverera. Du har tid på dig att misslyckas och experimentera.

Utbyte från grupparbeten och individuell slutproduktion

Kursen kan sökas av studenter från många olika bakgrunder, förkunskaper inom medieproduktion är enligt Casper Jarmo inte nödvändigt. Han kunde själv fördjupa de kunskaper han hade tagit till sig från sin kandidatutbildning i visuell kommunikation.

– Jag det var schysst upplagt att det är mer grupparbeten i början, just för att folk är på olika kunskapsnivåer och vi kan peppa varandra och komma med idéer. Under kursen kunde vi plocka av varandra för alla har nånting att komma med. Sen fick vi chansen att göra en större individuell produktion i andra halvan av kursen.

I sin slutproduktion kombinerade Casper Jarmo kursens olika delmoment i en immersiv interaktiv live performance. I en byggnad som var rivningshotad blev publiken deltagare i den improviserade teaterföreställningen. Därtill livestreamades produktionen och den blev efteråt också en dokumentär.

– Min påhittade story hade en förankring i en diskussion som pågick i samhället. Jag bjöd in politiker, folk som jobbar för Helsingborgs stad och deltagare som jag inte kände och satte dem i publiken. Byggnaden fick senare bygglov och revs inte.

Ett nytt tänk

Vid sidan av studierna driver Casper Jarmo en mediebyrå och det är framför allt ett nytt tänk han tar med sig från kursen in i arbetslivet.

– Jag har utvecklat hur jag pratar med kunder nu och pitchar idéer på ett helt annat sätt. Förr vad det mer att jag bara lyssnade på vad de ville ha och sa ’okej ni vill ha en video, då kan vi göra en video’. Nu kommer jag snarare med fler frågor, jag har ett annat tänk med mig att pusha och se var gränserna ligger på ett annat sätt än vad jag gjorde, eller vågade göra, innan.

Kurslitteratur

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra

sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt

För mer information om utbildningen:

K3student@mau.se