Presentation

Jag arbetar främst med medie- och informationsförsörjning såsom förvärv, fjärrlån och tidskriftsprenumerationer.

Dessutom bemöter jag och ger stöd åt bibliotekets användare via olika kanaler.