JF

Jonas
Fransson
Utvecklare av forskningsstöd

email icon jonas.fransson@mau.se
phone icon 040-6657603

location Medier och vetenskaplig publicering


Mer om min forskning

Presentation

*Utvecklare av forskningsstöd* med fokus på hantering av forskningsdata. Strategiska val vid publicering, söktjänster och hittbarhet är andra delar av min kärnkompetens. Under 2018-2019 är jag projektledare för ett projekt kring tillgängliggörande av forskningsdata. Projektet syftar till att utveckla den funktion vid Malmö universitet som ska jobba mot SND, en nationell infrastruktur för tillgängliggörande av forskningsdata. Jag forskar även inom biblioteks- och informationsvetenskap, hittbarhet och sökbeteende är två genomgående teman. Disputerade 2014 vid Köpenhamns universitet på en avhandling med titeln: *Navigation, findability and the usage of cultural heritage on the web: an exploratory study*.