Presentation

Utvecklare av forskningsstöd med fokus på hantering av forskningsdata. Strategiska val vid publicering, söktjänster och hittbarhet är andra delar av min kärnkompetens.