Presentation

Mitt fokus är undervisning och handledning i informationssökning för studenter, doktorander och forskare. Jag hjälper forskare med att söka litteratur i samband med systematiska översiktsstudier och utför också sökuppdrag. Jag ger även stöd till studenter som har läs- och skrivsvårigheter.