Presentation

Helen Rasmussen arbetar med pedagogisk utveckling, undervisning och handledning i informationssökning samt med tillgänglighetsfrågor. Bibliotekets representant i Rådet för breddad rekrytering och breddat deltagande.