Presentation

Anneli Svensson är bibliotekarie på Orkanenbiblioteket. De huvudsakliga arbetsuppgifterna ligger inom avdelningen Medier och samlingar framförallt fjärrlån/dokumentleverans och förvärv. Arbetar även med bibliotekets fysiska miljö och utställnings/evenemangsverksamhet. Är kontaktperson för Studenternas Galleri.