Presentation

I mina arbetsuppgifter ingår främst

  • Förvärv, licensiering och utvärdering av
    • E-böcker
    • Tidskrifter
    • Databaser
  • Talbokshandledningar
  • Pass i informationsdisken, mestadels på Orkanenbiblioteket