Presentation

Jag är bibliotekarie och tillhör avdelningen Pedagogisk verksamhet och lärandemiljö vid Malmö universitetsbibliotek.

Mitt arbete består främst i att stödja studenter, doktorander och forskare vid litteratursökning, referenshantering i Endnote samt i användandet av screeningverktyg som Rayyan och Covidence. Här har jag lång erfarenhet främst inom odontologi och vårdvetenskap.

Jag utför även sökuppdrag till systematiska översikter, både internt och till externa myndigheter.

Om du behöver stöd av talböcker för att bättre klara dina studier eller ditt arbete går det bra att höra av sig till mig. Ofta stöter du också på mig i informationsdisken eller via chatten.