Presentation

Pär Hyberg tjänstgör i informationsdisken, undervisar i informationssökning och arbetar med hjälpmedel för studenter och personal med läshinder. Han kan hjälpa till med sökningar i främst PubMed, Cinah och PsychInfol, men även andra databaser. Behöver du hjälp med Legimus, talböcker, EasyReader, rättstavning med programmen StavaRex och SpellRight och talsyntes med Tortalk får du gärna vända dig till Pär.