Presentation

Pär Hyberg tjänstgör i informationsdisken, undervisar i informationssökning och är kontaktperson för studenter med läshinder.