Presentation

Jag jobbar främst med stöd till våra forskare, främst kring vetenskaplig publicering, dataanalys och upphovsrätt.

Kontakta mig om du har frågor om Nvivo, förlagsverksamheten i Malmö University Press, våra trycktjänster eller frågor kring vetenskaplig utgivning och publicering.

Jag är anställd vid bibliotekets avdelning för medier och vetenskaplig publicering.