Presentation

Jobbar med stöd till forskare, främst kring vetenskaplig publicering, upphovsrätt och dataanalys.