Presentation

Jag arbetar med bibliotekets system som stödjer användarnas informationsförsörjning. Det innebär en aktiv medverkan i omvärldsbevakning av bibliotekens digitala tjänster och system för informationsförsörjning lokalt, nationellt och internationellt.

Fokus ligger på bibliotekssystemet (ILS), i förhållande till bibliotekets övriga system i en integrerad systemlandskapsmiljö. I arbetet ingår även teknisk problemlösning, samt underhåll och utveckling av befintligt bibliotekssystem.

Jag har tjänstgöring i informationsdisken, oftast på Orkanenbiblioteket.