Presentation

Arbetar framför allt med kommunikation av bibliotekets utbud och tjänster samt är huvudredaktör för bibliotekets webbplats.

Arbetar också med universitetets skrivmall för avhandlingar och ger support på denna.

Publikationer