Presentation

Jag jobbar med frågor som rör kommunikation, skyltning och tillgänglighet. Jag är huvudredaktör för bibliotekets webbplats och systemförvaltare för bibliotekets sökguider i Libguides.

Jag arbetar också med bibliotekets evenemang och utställningar och är en del av arbetet med Forskarnas galleri på Orkanenbiblioteket.

Jag arbetar också med universitetets skrivmall för avhandlingar.