Presentation

Jag arbetar främst med katalogisering samt hantering av metadata för tryckta och elektroniska böcker. Jag tjänstgör även i informationsdisken samt undervisar och handleder studenter i informationssökning.