Presentation

Ola Tengstam tjänstgör i informationsdisken och arbetar med katalogisering samt hantering av metadata för tryckta och elektroniska böcker.