Presentation

Bibliotekarie och samordnare av kompetensutveckling. Bibliotekets representant i Rådet för ett hållbart universitet.