Presentation

Jag tycker om att jobba med frågor som rör biblioteksservice, kompetensutveckling och bemötande. Jag är teamsamordnare för Team Service och möten som bland annat ansvarar för låneregler, cirkulation, öppettider och bibliotekets chatt. Utöver detta undervisar och handleder jag studenter och forskare i informationssöking inom medicin, design, teknik och ekonomi.