Presentation

Jag är bibliotekarie och är framför allt intresserad av frågor som rör elektroniska resurser och databaslicenser, samt samordnar team medier och samlingar på biblioteket.