Presentation

Jag arbetar med bibliotekets olika system för sökning av böcker och artiklar och tillgång till fulltext, främst söktjänsten Libsearch. Jag arbetar även med undervisning och support i referenshanteringsprogrammet EndNote.

Jag arbetar också i informationsdisken på Orkanenbiblioteket och Odontologiska biblioteket.