Presentation

Per ingår i avdelningen Medier och vetenskaplig publicering (MVP) vid Malmö universitetsbibliotek. Arbetar i team arbetslag Bibliometri, arbetslag Referenshantering samt arbetsgrupp system BibAccess. Exempel på uppdrag, publiceringsunderlag från DiVA tilll kvalitetsdialogen, bibliometrisk analys av en forskningsgrupp utifrån referenser, citeringar eller ämne. Analyser gjorda med Open Data och t.ex. VOSviewer. Per är även systemförvaltare för lokala repositoriet, DiVA och systemförvaltare för discovery, länkserver och proxyserver. Per tjänstgör i informationsdisken på Orkanenbiblioteket. Per har tidigare arbetat på Lunds stadsbibliotek och varit verksam som teaterljussättare.