PE

Per
Egevad
Bibliotekarie

email icon per.egevad@mau.se
phone icon 040-6657202

location Medier och vetenskaplig publicering

Presentation

Per ingår i avdelningen Medier och vetenskaplig publicering (MVP) vid Malmö universitetsbibliotek. Arbetar i team Publicering och bibliometri, arbetslag Bibliometri samt team Metadata och tillgängliggörande. Per har tjänstgöring i informationsdisken på Orkanenbiblioteket och biblioteket Hälsa och samhälle.