Presentation

Jag är teamsamordnare för Team Undervisning, som bland annat ansvarar för pedagogisk utveckling och kompetensutveckling i undervisningssammanhang.

Jag arbetar huvudsakligen med undervisning i informationssökning och sökhjälp. Jag tycker om att träffa studenter, kollegor och forskare i informationsdisken och andra sammanhang.

Jag är även med i gruppen som håller i Studenternas Galleri på Orkanenbiblioteket och gillar att mingla.