Presentation

Jag är en undervisande bibliotekarie som huvudsakligen arbetar med undervisning i informationssökning, pedagogisk utveckling och sökhjälp. Jag träffar och samarbetar med studenter, personal och forskare i dessa olika sammanhang. Jag är även med i gruppen som håller i Studenternas Galleri på biblioteket samt Medieverkstaden.