Ewa Stenberg

Ewa
Stenberg
Avdelningschef

email icon ewa.stenberg@mau.se
phone icon 040-6658304

location Pedagogisk verksamhet och lärandemiljö

Presentation

Ewa Stenberg är avdelningschef för Pedagogisk verksamhet och lärandemiljö och samordnare för kompetensutveckling för bibliotekets personal.