Presentation

Arbetar på Universitetsbiblioteket med att stödja forskare i publiceringsprocessen samt stöd för forskningsdatahantering. Ingår i funktionen Kärnfacilitet för forskningsdata och dataanalys. Kontaktperson för frågor om öppen vetenskap. Disputerade 2022 inom Biblioteks- och informationsvetenskap med en avhandling som undersökte forskarnas konceptualisering av forskningsdata och forskares relation till datapolicyer.