Presentation

Arbetar på Universitetsbiblioteket med att utveckla stöd till forskare i frågor kring datahantering samt med registrering av publikationer i DiVA. Disputerade 2022 inom Biblioteks- och informationsvetenskap med en avhandling som undersökte forskarnas konceptualisering av forskningsdata och forskares relation till datapolicyer.