Presentation

Jenny Magnusson är bibliotekarie och arbetar med pedagogisk utveckling, undervisning, handledning i informationssökning och systematiska litteraturöversikter.