Presentation

Jag är bibliotekarie och arbetar med pedagogisk utveckling, undervisning och handledning i informationssökning för studenter, doktorander och forskare. Jag ger också stöd i litteratursökning vid systematiska litteraturöversikter både i form av handledning och utförande av sökuppdrag.

Jag är anställd vid bibliotekets avdelning för pedagogisk verksamhet och lärandemiljöer.