Institutionen för kultur, språk och medier (KSM) arbetar med hur barn och ungdomar använder språk, litteratur och andra medier som redskap.

Utbildning vid Kultur, språk och medier

Utbildningarna vid KSM fördjupar kunskaper om olika sätt att kommunicera – tala, läsa, skriva, lyssna samt gestalta genom bild, drama och musik.

Utbildning mot grundskolan och gymnasieskolan

På KSM erbjuder vi utbildning mot grundskolan och gymnasieskolan i följande ämnen:

  • Svenska
  • Engelska
  • Bild
  • Svenska som andraspråk

Grundutbildning

Behörighetsgivande kurser

Forskning vid Kultur, språk och medier

På KSM finns en aktiv multidisciplinär forskningsmiljö med språk, estetiska uttrycksformer, språkutvecklande undervisning, academic literacy, bedömning och medier i fokus.

Forskningsfält

Forskningen har två huvudfält. Den ena inriktningen rör lärares och blivande lärares egna lärande med inslag av ämnesdidaktiska och ämneskonceptionella frågor. Den andra inriktningen behandlar barns, ungdomars och vuxnas meningsskapande och lärande utifrån ett utvidgat textbegrepp. Forskningen rör frågor inom språk- och litteraturpedagogik, textdidaktik, receptionsteori samt kultur- och mediepedagogik.

Institutionens forskningspublikationer i Diva

Forskningsämnen

Svenska med didaktisk inriktning

Forskningen i Svenska med didaktisk inriktning har två huvudspår – språk och litteraturvetenskap. Forskningen berör lingvistik, kultur och medier, sociologi och pedagogik. Det finns även en forskarutbildning i Svenska med didaktisk inriktning. 

Engelska

I Engelska studeras språk, litteratur/kultur och språkundervisning. Gällande språk fokuseras på lingvistik, semantik och studier om skrivande. Forskningen inom litteratur och kultur handlar delvis om barnbokslitteratur kopplat till kultur.

Estetiska kunskapsområdet

Forskningen i det Estetiska kunskapsområdet – bild, drama och musik – befinner sig i en nyorienteringsfas. I nuläget dominerar högskolepedagogik och praxisnära skolforskning.

Svenska som andraspråk

Inom Svenska som andraspråk finns forskningsprojekt som rör språkliga perspektiv på lärande i NO-klassrum. 

Forskarutbildning

Forskarutbildningsämne är Svenska med didaktisk inriktning (SMDI).

Läs mer om Svenska med didaktisk inriktning, hitta forskningsprojekt och forskare och seminarier.

Tentamensinformation studenter vid KSM

Här finns information om omtentamen för dig som studerar vid KSM på en kurs som avslutas ht 2020 eller vt 2020. Följ länkarna för att hitta och anmäla dig till omtentamen.

Datum och anmälan till omtentamen för kurser som avslutas vt 2020

Datum och anmälan till omtentamen för kurser som avslutats ht 2020

Studentwebben - allt för dig som studerar vid Malmö universitet

På studentwebben hittar du information om omtentamen och allt annat du som student behöver veta.

Läs om omtentamen på Studentwebben