Institutionen för kultur, språk och medier (KSM) arbetar med hur barn och ungdomar använder språk, litteratur och andra medier som redskap.

Utbildning vid Kultur, språk och medier

Utbildningarna vid KSM fördjupar kunskaper om olika sätt att kommunicera – tala, läsa, skriva, lyssna samt gestalta genom bild, drama och musik.

Utbildning mot grundskolan och gymnasieskolan

På KSM erbjuder vi utbildning mot grundskolan och gymnasieskolan i följande ämnen:

  • Svenska
  • Engelska
  • Bild
  • Svenska som andraspråk

Grundutbildning

Behörighetsgivande kurser

  • Musik
  • Arabiska

Sök utbildningar i Malmö universitets kurskatalog

Forskning vid Kultur, språk och medier

På KSM finns en aktiv multidisciplinär forskningsmiljö med språk, estetiska uttrycksformer, språkutvecklande undervisning, academic literacy, bedömning och medier i fokus.

Forskningsfält

Forskningen har två huvudfält. Den ena inriktningen rör lärares och blivande lärares egna lärande med inslag av ämnesdidaktiska och ämneskonceptionella frågor. Den andra inriktningen behandlar barns, ungdomars och vuxnas meningsskapande och lärande utifrån ett utvidgat textbegrepp. Forskningen rör frågor inom språk- och litteraturpedagogik, textdidaktik, receptionsteori samt kultur- och mediepedagogik.

  • Svenska med didaktisk inriktning. Forskningen i Svenska med didaktisk inriktning har två huvudspår – språk och litteraturvetenskap. Forskningen berör lingvistik, kultur och medier, sociologi och pedagogik. Det finns även en forskarutbildning i Svenska med didaktisk inriktning.
  • Engelska. I Engelska studeras språk, litteratur/kultur och språkundervisning. Gällande språk fokuseras på lingvistik, semantik och studier om skrivande. Forskningen inom litteratur och kultur handlar delvis om barnbokslitteratur kopplat till kultur.
  • Estetiska kunskapsområdet. Forskningen i det Estetiska kunskapsområdet – bild, drama och musik – befinner sig i en nyorienteringsfas. I nuläget dominerar högskolepedagogik och praxisnära skolforskning.
  • Svenska som andraspråk. Inom Svenska som andraspråk finns forskningsprojekt som rör språkliga perspektiv på lärande i NO-klassrum.

Forskare, publikationer och forskningsprojekt

Totalt antal träffar: 32

Forskarutbildning

Forskarutbildningsämne är Svenska med didaktisk inriktning (SMDI).

Läs mer om Svenska med didaktisk inriktning

Student vid KSM

Du som är student på ett program eller kurs vid Institutionen för kultur, språk och medier hittar information specifik för ditt program eller kurs i Canvas. Annan studentrelaterad information hittar du på Studentwebben.

Länk till Studentwebben

Omtentamen salstentamen

För studenter som är registrerade på program eller kurser ska anmälan till salstentamen ske via Kronox. På Studentwebben finns mer information om hur du anmäler dig till omtentamen för salstentamen.

Information om salstentamen på Studentwebben

Länk till schema för omtentamen

Anmälan till omtentamen för hemtentamen

Anmälan till omtentamen vid KSM för digital tentamen, hemtentamen och andra exminationsformer görs via webbformulären nedanför. Formuläret används också för anmälan till saltentamen för studenter som inte längre är registrerade.  

Anmälan till omtentamen

Kom ihåg att anmälan till både salstentamen som övriga omtentamen ske senast en vecka innan omtentamenstillfället.

För frågor om anmälan till omtentamenstillfällen, kontakta Anna-Karin Eklund-Signell.