Globalt engagemang har alltid varit en del av våra kärnvärden på Malmö universitet och vi styrs av tron på att allt är möjligt med en mångfald av tankesätt, perspektiv och åsikter. Vi strävar mot att stärka kreativa, sammankopplade och ämnesövergripande internationella akademiska miljöer.

Läs mer om vårt globala engagemang och internationalisering på vår engelska webbplats.

Global engagement