Institutionen erbjuder utbildningar inom ingenjörsvetenskap, matematik och naturvetenskap på grund- och avancerad nivå och även en förutbildning: Naturvetenskapligt/tekniskt basår. Forskningen på institutionen bedrivs inom fysik, matematik, materialteknik och samhällsbyggnadsteknik.

Utbildning

Gästföreläsare, studiebesök, projektkurser med externa uppdragsgivare är en naturlig del av verksamheten. Vår ambition är också att studenter ska göra studentprojekt och examensarbeten tillsammans med aktörer utanför högskolesystemet. 

En plats på vårt naturvetenskapligt/tekniskt basår garanterar dig en utbildningsplats vidare på någon av våra högskoleingenjörsutbildningar. 

Forskning på Institutionen för materialvetenskap och tillämpad matematik 

Forskningen på institutionen bedrivs inom fyra forskningsämnen: fysik, matematik, materialteknik och samhällsbyggnadsteknik. Såväl forskning som utbildning sker i nära och kontinuerligt samarbete med privata och offentliga aktörer. Forskning sker i nära internationella samarbeten. Kontakta oss gärna med förslag på samarbeten med våra forskare eller studenter.

Forskare, publikationer och projekt

Totalt antal träffar: 33

Samverkan 

Är du intresserad vår verksamhet? Välkommen att kontakta institutionen med förslag på samverkan med forskare eller studenter.

Plattformar, nätverk och projekt

Projekt: Från Nöd till Bröd i kris och katastrof

Projektets syfte är att förbättra möjligheterna för innovatörer och hjälporganisationer (köpare) att få ut fler cirkulära, inkluderande och hållbara innovationer till nödställda (användare). Idag finns betydande brister i innovationssystemet som innebär att de bästa lösningarna har svårt att nå marknaden och de behövande. Projektets mål är att genom praktiska fallstudier och testbäddar i Sverige och utomlands utveckla verktyg och metoder för utveckling, uppskalning och export av hållbara innovationer för både humanitära kriser och svårtillgängliga platser (off-grid).

Fakta

Kontaktperson och ansvarig vid Malmö universitet:

Christina Bjerkén

Projektmedlemmar på Malmö Universitet:

Niklas Schmidt and Håkan Wernersson

Finansiär:

Vinnova

Projektmedel: 

9 678 623 SEK

Projektkoordinator:

RISE (Research Institute of Sweden AB)

Samarbetspartners: 

RISE Research Institutes of Sweden AB, Advanced Aerobic Technology Sweden AB, Carex of Sweden AB, Malmö University, MTS - Millennium Technology of Sweden AB, Parlametric AB, Pure Bio Synergy Sweden, SiSP - Swedish Incubators & Science, Parks, SEI - Stockholm Environment Institute SEI, Teknikföretagens Branschgrupper i Sverige AB, Umeå University, Winning Innovation i Lund AB; AguaTuya (Bolivia), Mruna SARL (Agent för Carex i Libanon), LARI, Libanon Agricultural Institut, WESops (pty) Ltd, Water Research Commission of South Africa, AsaDuru SA Pty Ltd, Fifty Eight in the Cradle (pty) Ltd, SI, Solidarite International (Lebanon), Gobierno Autonomo Municipal de Cliza.

Tidsram: 

September 1, 2020 - August 31, 2022

Projektbeskrivning

Syfte och mål

Projektets syfte är att förbättra möjligheterna för innovatörer och hjälporganisationer (köpare) att få ut fler cirkulära, inkluderande och hållbara innovationer till nödställda (användare). Idag finns betydande brister i innovationssystemet som innebär att de bästa lösningarna har svårt att nå marknaden och de behövande. Projektets mål är att genom praktiska fallstudier och testbäddar i Sverige och utomlands utveckla verktyg och metoder för utveckling, uppskalning och export av hållbara innovationer för både humanitära kriser och svårtillgängliga platser (off-grid).

Förväntade effekter och resultat

Projektets resultat ger effekter på en rad Globala Hållbarhetsmål genom att innovatörer och köpare får bättre beslutsstöd och verktyg för att utveckla och implementera innovativa hållbara, cirkulära och inkluderande lösningar för behövande i kris eller på svårtillgängliga platser (off-grid). Projektets resultat innefattar ett AI verktyg för beslutsstöd, en universitetskurs, kartläggningar av framgångsfaktorer för off-grid lösningar, metoder och plattformar för uppskalning och export samt vidareutvecklingen av fem svenska innovativa vatten och sanitetslösningar.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet genomförs i samarbete med experter och kunder från offentlig-, privat- och akademisk sektor samt enskilda organisationer. Projektet är upplagt i sex arbetspaket som bl a innehåller att utreda och kartlägga framgångsfaktorer för off-grid lösningar, att utveckla verktyg för test, validering och marknadsintroduktion, att utveckla fem svenska innovativa vatten och sanitetslösningar samt att utveckla metoder och plattform för uppskalning och export. Alla resultat

Mer om sWash på Vinnovas projektwebbsida

Sonja Kovalevsky-dagarna: matematikdagar för gymnasieelever

Sonja Kovalevsky-dagarna riktar sig till elever som är intresserade av matematik. Världsmatematikåret 2000 arrangerades matematikdagarna för första gången och har sedan dess varit ett årligt evenemang med många nöjda deltagare.

Sonja Kovalevsky-dagarna 2020 och 2021 arrangerades i samarbete mellan Svenska nationalkommittén för matematik vid Kungliga Vetenskapsakademien och Malmö universitet, Institutionen för materialvetenskap och tillämpad matematik. Omkring 200 gymnasieelever fick möjlighet att delta i aktiviteter och föreläsningar tillsammans med forskare, lärare, företag och organisationer. 

Kontakt: Yuanji Cheng, Institutionen för materialvetenskap och tillämpad matematik.

Kontakt

Niagara

Nordenskiöldsgatan 1 040 665 70 00 Niagara har öppet måndag till fredag klockan 08.00-16.30