Institutionen för datavetenskap och medieteknik erbjuder forskningsanknutna utbildningar på grundnivå och avancerad nivå. Forskningen vid institutionen sker inom fyra ämnen: datavetenskap, informationssystem, programvaruteknik och medieteknik. Utbildning och forskning bedrivs i nära samverkan med både privata och offentliga aktörer.

Utbildning

Sociala medier, mobila applikationer, digitala spel, strategiska ledningssystem, artificiell intelligens, informationsarkitektur och digitala medier är några av de tillämpningsområden vi intresserar oss för på institutionen för datavetenskap och medieteknik. 

Forskning

Forskningen på institutionen bedrivs i nära samverkan med både privata och offentliga aktörer. Forskningen bedrivs inom fyra ämnen:

  • datavetenskap
  • informationssystem
  • medieteknik
  • programvaruteknik.

Forskare, publikationer och forskningsprojekt

Totalt antal träffar: 64

Samverkan

Är du intresserad vår verksamhet? Kontakta gärna oss om du vill samarbeta med våra forskare eller studenter.

ARCO

Algorithmic Research Cooperation, ARCO, är ett samarbete mellan institutioner för datavetenskap på universitet och högskolor i Öresundsregionen.

Mer om ARCO (på engelska)

Kontakt

Niagara

Nordenskiöldsgatan 1 040 665 70 00 Niagara har öppet måndag till fredag klockan 08.00-16.30