Socialt arbete är en akademisk disciplin, ett forskningsämne, ett utbildningsämne och en praktik eller ett verksamhetsområde. Det rör klassiska sociala frågor om barns välfärd, missbruk och beroende, åldrande, funktionshinder, fattigdom och uttryck för strukturell och ekosocial ojämlikhet utifrån både praktiska och teoretiska kunskapsintressen.

Utbildning på Institutionen för socialt arbete

Institutionen för socialt arbete ger utbildning på grund- och avancerad nivå. Du kan studera inom ramen för något av våra utbildningsprogram på grundnivå, men också på något av våra masterprogram eller många fristående kurser inom socialt arbete, handikapp- och rehabiliteringsvetenskap och socialpsykiatri. Du kan bläddra bland universitetets kurser här

Forskning vid Institutionen för socialt arbete 

Vid Institutionen för socialt arbete bedrivs forskning inom en rad olika områden som rör frågor kring sociala problem och socialt förändringsarbete. Det handlar om forskning kring individer och grupper men också om hur sociala förhållanden hanteras i ett välfärdsperspektiv.

Forskare, publikationer och projekt

Kontakta gärna institutionens forskare med frågor och förslag om samarbete.

Totalt antal träffar: 84
Totalt antal träffar: 26

Aktuellt: Covid-19 och pandemiforskning

Institutionen för socialt arbete har undersökt covid-19 och coronapandemin ur flera perspektiv de senaste åren. Några centrala teman har varit åldrande och covid, anhörigas upplevelser, undervisning på distans, påverkan på relationer och sexualitet, boendevillkor under pandemin, samt hur villkoren för socialt arbete påverkats för till exempel socialtjänst och kvinnojourer.

Seminariet i socialt arbete

Forskarutbildning

En stor del av forskningen vid Fakulteten för hälsa och samhälle är tvärvetenskaplig, vilket öppnar upp för nya spännande forskningsområden utanför de traditionella ämnesuppdelningarna mellan medicin och samhällsvetenskap.

Samarbeta med oss

Vår forskning bedrivs och utvecklas i nära samarbete med lokala aktörer, nationella organisationer och myndigheter samt internationella samarbetspartners. Här bedrivs en forskarutbildning med drygt 20 doktorander där en del är antagna via forskarskolan för yrkesverksamma inom hälsa, vård och välfärd. 

Uppdragsutbildningar

Vi erbjuder kompetensutveckling för er personal i form av skräddarsydd utbildning efter era önskemål och behov. Ni får ta del av den senaste forskningen och den ämnesbredd som universitetet erbjuder. 

Läs mer om våra uppdragsutbildningar

Kontakta oss

Totalt antal träffar: 99