Rysslands invasion av Ukraina innebär att ett fullskaligt krig nu pågår i Europa. Vid Malmö universitet hittar du ledande experter och forskning inom området. Här återfinns RUCARR som är en forskningsplattform om Ryssland och Kaukasus. Vi har också forskning om asyl och migration vid MIM.