Här finns en av landets största förskollärarutbildningar, samt grundlärarutbildning med inriktning mot fritidshem.

Utbildning och samverkan på BUS

Utbildningarna vid Institutionen för Barndom, utbildning och samhälle fördjupar kunskaperna om barns lärande med betoning på lek, utveckling och meningsskapande.

Institutionen samverkar med andra lärosäten, kommuner, enskilda förskolor och fritidshem genom forskningsprojekt och fortbildningskurser inom ramen för barndomsstudier och professionellt arbete i förskola och fritidshem.

Barndom och lärande

Fördjupningsämnet Barndom och Lärande innebär studier i barndom och yngre barns lärande och levnadsvillkor. Förskolans didaktik med betoning på barns lek, utveckling och meningsskapande utgör en viktig del av ämnet, liksom utvecklande av förskolans lärmiljöer. Förskolans kvalitet, pedagogisk utveckling och en utbildningsfilosofiskt grundad förståelse för verksamheten och dess förutsättningar är områden som institutionen arbetar med i både utbildning och forskning.

Fritidspedagogik

Inom utbildningen för grundlärare med inriktning mot arbete i fritidshem studeras fördjupningsämnet Fritidspedagogik i kombination med ett av följande ämnen: bild, idrott och hälsa eller musik.

Sök upp våra utbildningar i kurskatalogen

Forskning

Institutionens forskning bedrivs utifrån humanistiska och samhällsvetenskapliga perspektiv och har fokus på undervisning i förskola, historiska och sociologiska perspektiv på barndom och utbildning, fritidshem och pedagogisk filosofi.

Institutionens forskningspublikationer i Diva

Childhood and Education (ChED)

Forskningen handlar om barndomsstudier och lärande. Gruppen intresserar sig för socioekonomiska faktorer och levnadsvillkor. Forskarna arbetar vid institutionen Barn-unga-samhälle (BUS).

Läs mer om ChED på fakultetens webbsida

Philosophical Studies of Education (PSE)

Forskningsgruppen PSE samordnar forskare som arbetar med grundläggande frågor om utbildning och pedagogik ur ett brett perspektiv. Historiska och filosofiska perspektiv anläggs på forskningen och gruppen studerar frågor, motsättningar och ämnen som rör utbilningsprocesser och -relationer.

Läs mer om och kontakta PSE via fakultetens engelskspråkiga webbsida

Nuvarande student

För dig som studerar på institutionen Barndom, utbildning och samhälle finns information, bland annat om omtentamen, kvar på institutionens studentsida ett tag till. Allt annat du behöver för ditt program eller din kurs hittar du i Canvas.

Till institutionens studentsida

Kontakta oss

Prefekt, Peter Lilja 

Biträdande prefekt, Ann-Sofie Almquist

Programsamordnare

Förskollärarprogrammet, Magdalena Sjöstrand Öhrfelt.

Förskollärarprogrammet (musikprofil), Ylva Holmberg

Förskollärarprogrammet (flexibel variant), Helena Hansen

Grundlärarprogrammet (inriktning fritidshem), Caroline Ljungberg

Educational Theory, Johan Dahlbeck

Studieadministratörer

Förskollärarprogrammet, musikprofilen, Educational Theory och övriga fristående kurser, Anders Eskilsson

Förskollärarprogrammet, föflex: Paola Mendoza Frödin

Grundlärarprogrammet: Fh-inriktning: Liselotte Sterner

Vfu-koordinator

Förskollärarprogrammet, Ann Brovall