Här finns en av landets största förskollärarutbildningar, samt grundlärarutbildning med inriktning mot fritidshem.

Utbildning och samverkan på BUS

Utbildningarna vid Institutionen för Barndom, utbildning och samhälle fördjupar kunskaperna om barns lärande med betoning på lek, utveckling och meningsskapande.

Institutionen samverkar med andra lärosäten, kommuner, enskilda förskolor och fritidshem genom forskningsprojekt och fortbildningskurser inom ramen för barndomsstudier och professionellt arbete i förskola och fritidshem.

Barndom och lärande

Fördjupningsämnet Barndom och Lärande innebär studier i barndom och yngre barns lärande och levnadsvillkor. Förskolans didaktik med betoning på barns lek, utveckling och meningsskapande utgör en viktig del av ämnet, liksom utvecklande av förskolans lärmiljöer. Förskolans kvalitet, pedagogisk utveckling och en utbildningsfilosofiskt grundad förståelse för verksamheten och dess förutsättningar är områden som institutionen arbetar med i både utbildning och forskning.

Fritidspedagogik

Inom utbildningen för grundlärare med inriktning mot arbete i fritidshem studeras fördjupningsämnet Fritidspedagogik i kombination med ett av följande ämnen: bild, idrott och hälsa eller musik.

Sök upp våra utbildningar i kurskatalogen

Forskning

Institutionens forskning bedrivs utifrån humanistiska och samhällsvetenskapliga perspektiv och har fokus på undervisning i förskola, historiska och sociologiska perspektiv på barndom och utbildning, fritidshem och pedagogisk filosofi. 

Forskningsgrupper, publikationer och projekt 

Childhood and Education (ChED)

Forskningen handlar om barndomsstudier och lärande. Gruppen intresserar sig för socioekonomiska faktorer och levnadsvillkor. Forskarna arbetar vid institutionen Barn-unga-samhälle (BUS).

Läs mer om ChED på fakultetens webbsida

Philosophical Studies of Education (PSE)

Forskningsgruppen PSE samordnar forskare som arbetar med grundläggande frågor om utbildning och pedagogik ur ett brett perspektiv. Historiska och filosofiska perspektiv anläggs på forskningen och gruppen studerar frågor, motsättningar och ämnen som rör utbilningsprocesser och -relationer.

Läs mer om och kontakta PSE via fakultetens engelskspråkiga webbsida

Nuvarande student

Du är student på ett program eller kurs vid Institutionen för barndom, utbildning och samhälle hittar information specifik för ditt program eller kurs i Canvas. Annan studentrelaterad information hittar du på Studentwebben.

Omtentamen salstentamen

På Studentwebben finns information om hur du anmäler dig till omtentamen för salstentamen.

Information om salstentamen på Studentwebben

Omtentamen hemtentamen och andra examinationsformer

Anmälan till omtentamen vid BUS för digital tentamen, hemtentamen, gestaltande examination (OBS, ej salstentamen) görs via webbformulären nedanför.

Anmälan till omtentamen för digital tentamen, hemtentamen, gestaltande examination

Kom ihåg att anmälan till både salstentamen som övriga omtentamen ske senast en vecka innan omtentamenstillfället.

För frågor om anmälan till omtentamenstillfällen, kontakta Maria Larsson.

Kontakta oss

Prefekt, Peter Lilja 

Biträdande prefekt, Ann-Sofie Almquist

Programsamordnare

Förskollärarprogrammet, Magdalena Sjöstrand Öhrfelt.

Förskollärarprogrammet (musikprofil), Ylva Holmberg

Förskollärarprogrammet (flexibel variant), Helena Hansen

Grundlärarprogrammet (inriktning fritidshem), Caroline Ljungberg

Educational Theory, Johan Dahlbeck

Studieadministratörer

Förskollärarprogrammet, musikprofilen, Educational Theory och övriga fristående kurser, Anders Eskilsson

Förskollärarprogrammet, föflex: Paola Mendoza Frödin

Grundlärarprogrammet: Fh-inriktning: Liselotte Sterner

Vfu-koordinator

Förskollärarprogrammet, Ann Brovall