Här finns en av landets största förskollärarutbildningar, samt grundlärarutbildning med inriktning mot fritidshem.

Utbildning och samverkan på BUS

Utbildningarna vid Institutionen för Barndom, utbildning och samhälle fördjupar kunskaperna om barns lärande med betoning på lek, utveckling och meningsskapande.

Institutionen samverkar med andra lärosäten, kommuner, enskilda förskolor och fritidshem genom forskningsprojekt och fortbildningskurser inom ramen för barndomsstudier och professionellt arbete i förskola och fritidshem.

Barndom och lärande

Fördjupningsämnet Barndom och Lärande innebär studier i barndom och yngre barns lärande och levnadsvillkor. Förskolans didaktik med betoning på barns lek, utveckling och meningsskapande utgör en viktig del av ämnet, liksom utvecklande av förskolans lärmiljöer. Förskolans kvalitet, pedagogisk utveckling och en utbildningsfilosofiskt grundad förståelse för verksamheten och dess förutsättningar är områden som institutionen arbetar med i både utbildning och forskning.

Fritidspedagogik

Inom utbildningen för grundlärare med inriktning mot arbete i fritidshem studeras fördjupningsämnet Fritidspedagogik i kombination med ett av följande ämnen: bild, idrott och hälsa eller musik.

Forskning

Institutionens forskning bedrivs utifrån humanistiska och samhällsvetenskapliga perspektiv. Vårt fokus är undervisning i förskola, historiska och sociologiska perspektiv på barndom och utbildning, fritidshem och pedagogisk filosofi. 

Forskningsgrupper, forskare, publikationer och projekt 

Childhood and Education (ChED)

Forskningen handlar om barndomsstudier och lärande. Gruppen intresserar sig för socioekonomiska faktorer och levnadsvillkor. Forskarna arbetar vid institutionen Barn-unga-samhälle (BUS).

Läs mer om ChED på fakultetens webbsida

Philosophical Studies of Education (PSE)

Forskningsgruppen PSE samordnar forskare som arbetar med grundläggande frågor om utbildning och pedagogik ur ett brett perspektiv. Historiska och filosofiska perspektiv anläggs på forskningen och gruppen studerar frågor, motsättningar och ämnen som rör utbildningsprocesser och -relationer.

Läs mer om och kontakta PSE via fakultetens engelskspråkiga webbsida

Totalt antal träffar: 34

Nuvarande student

Du är student på ett program eller kurs vid Institutionen för barndom, utbildning och samhälle hittar information specifik för ditt program eller kurs i Canvas. Annan studentrelaterad information hittar du på Studentwebben.

Till Studentwebben

Omtentamen salstentamen

På Studentwebben finns information om hur du anmäler dig till omtentamen för salstentamen.

Information om salstentamen på Studentwebben

Omtentamen, hemtentamen och andra examinationsformer

Anmälan till omtentamen vid BUS för digital tentamen, hemtentamen, gestaltande examination (OBS, ej salstentamen) görs via webbformulären nedanför.

Anmälan till omtentamen för digital tentamen, hemtentamen, gestaltande examination

Kom ihåg att anmälan till både salstentamen och övriga omtentamen ska ske senast en vecka innan omtentamenstillfället.

Du lämnar in omtentan i avsedd mapp på Canvas, om det gäller kursens första eller andra omtentamenstillfälle. Om kursen har hunnit gå på nytt efter att du läste den ska du istället kontakta din kursledare i samband med anmälan för att få instruktioner för hur inlämningen ska ske.

För frågor om anmälan till omtentamenstillfällen, kontakta kursledaren eller din basgruppshandledare.

Kontakta oss