Här finns en av landets största förskollärarutbildningar, samt grundlärarutbildning med inriktning mot fritidshem.

Utbildning och samverkan på BUS

Utbildningarna vid Institutionen för Barndom, utbildning och samhälle fördjupar kunskaperna om barns lärande med betoning på lek, utveckling och meningsskapande.

Institutionen samverkar med andra lärosäten, kommuner, enskilda förskolor och fritidshem genom forskningsprojekt och fortbildningskurser inom ramen för barndomsstudier och professionellt arbete i förskola och fritidshem.

Barndom och lärande

Fördjupningsämnet Barndom och Lärande innebär studier i barndom och yngre barns lärande och levnadsvillkor. Förskolans didaktik med betoning på barns lek, utveckling och meningsskapande utgör en viktig del av ämnet, liksom utvecklande av förskolans lärmiljöer. Förskolans kvalitet, pedagogisk utveckling och en utbildningsfilosofiskt grundad förståelse för verksamheten och dess förutsättningar är områden som institutionen arbetar med i både utbildning och forskning.

Fritidspedagogik

Inom utbildningen för grundlärare med inriktning mot arbete i fritidshem studeras fördjupningsämnet Fritidspedagogik i kombination med ett av följande ämnen: bild, idrott och hälsa eller musik.

Samverkansprojekt

Forskning

Institutionens forskning bedrivs utifrån humanistiska och samhällsvetenskapliga perspektiv. Vårt fokus är undervisning i förskola, historiska och sociologiska perspektiv på barndom och utbildning, fritidshem och pedagogisk filosofi. 

Forskningsgrupper, forskare, publikationer och projekt 

Totalt antal träffar: 36

Nuvarande student

Du som är student på ett program eller en kurs vid Institutionen för barndom, utbildning och samhälle hittar information om din utbildning i Canvas. Annan studentrelaterad information hittar du på Studentwebben.

Till Studentwebben

Omtentamen (ej salstentamen)

Omtentamenstillfälle 1 och 2 genomförs inom ett år på samma sätt som ordinarie tentamenstillfälle på den kursspecifika Canvassidan, där kursansvarig även informerar om datum och tillvägagångssätt.

Senare omtentamenstillfällen, alltså sådana som genomförs senare än ett år efter att du gått kursen, sker via en särskild Canvassida för omtentamen. Här publiceras även all information som du behöver om uppgiften i god tid före omtentamenstillfället. Dessa omtentamenstillfällen ligger företrädesvis i andra halvan av februari och andra halvan av augusti, under så kallade omtentamensveckor.

Du blir automatiskt inbjuden/tillagd på Canvassidan för omtentamen, om du har prov kvar att genomföra, efter de två omtentamenstillfällena som sker på den kursspecifika Canvassidan. Anmälan behöver generellt inte göras i förväg, utan uppgifter som är inlämnade i tid kommer att bedömas. Om anmälan behöver göras, exempelvis vid muntlig examination, finns information om detta i god tid på Canvassidan för omtentamen.

Om du redan har avslutat utbildningen och inte längre har tillgång till Canvas, ska du kontakta helene.henriksson@mau.se för att tillfälligt återaktivera ditt datorid.

Denna information gäller Förskollärarutbildning, Förskollärarutbildning Musikprofil och Förskollärarutbildning Flexibel variant.

För frågor om omtentamen, kontakta kursansvarig.

Omtentamen salstentamen

På Studentwebben finns information om hur du anmäler dig till omtentamen för salstentamen.

Information om salstentamen på Studentwebben

Kontakta oss